Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son yıllarda yapılmakta olan çalışmalarda insan ince bağırsağı ve buna ait bakteri florası yani diğer adıyla mikrobiom üzerine çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların etki alanlarında özellikle nörolojik bozukluklar ve multipl skleroz üzerinde olan etkileri incelenmektedir. İntestinal mikrobiom ve hastalık oluşumu ve progresyonu arasında sıkı bir ilişki olabileceği çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir.

İntestinal mikrobiom ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişki çok sayıda faktörden etkilenmektedir. Özellikle endüstrileşme sonrası yeme içme alışkanlıklarımızda büyük değişiklikler oldu ve bu da bağışıklık sistemimizi dolaylı olarak etkilemektedir.

Almanya’da yapılmış olan çok merkezli bir çalışma ile laurik asit gibi uzun zincirli yağ asitlerinin ince bağırsak duvarında inflamatuar hücrelerin oluşmasına ve yayılmasına yol açtığını bir deneysel modelle gösterdiler. Buna zıt olarak propionik asit gibi kısa zincirli yağ asitleri ise bağışıklık sisteminde ve bağırsak duvarında regülatuar hücrelerin hakim olmasına yol açmışlar. Bu sayede aşırı inflamatuar yanıtlar ve otoreaktif immün hücreler baskılanmış.

İlginç bir şekilde eğer ince bağırsak florasından arındırılırsa yağ asitlerinin herhangi bir direk etkisi gözlenmemiş. Bu da intestinal mikrobiomun direk olarak yağ asidi aksiyonuyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bunun üstüne yapılan araştırmalarla görülmüş ki tek bir bakteri dizisinden ziyade mikrobiomun oluşturfuğu metabolik ürünler bu reaksiyona yol açıyor.

Günümüzde bilim insanları multipl skleroz gibi hastalıklara regülatuar ve proinflamatuar immün mekanizmalar arasındaki bir dengesizliğin yol açtığına inanıyorlar ancak onaylı tedavilerin bir çoğu sadece proinflamatuar mekanizmaları baskılamayı hedeflemektedir. Ancak örneğin propionat takviyesi ile regülatuar yolakların da güçlendirilmesi durumunda tedaviler daha da optimize edilebilir. Bochum ve Erlangen merkezli araştırıcılar yenilikçi diyetsel ek tedavilerle bilinen immünoterapileri güçlendirmeyi hedefliyorlar.

Medikaynak Referanslar

  Aiden Haghikiaet al. Dietary Fatty Acids Directly Impact Central Nervous System Autoimmunity via the Small Intestine. Immunity, 2015; 43 (4): 817 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler