Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akciğer kanseri dünya çapında kanser ölümünün önde gelen nedenidir. Akciğer kanseri küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olmak üzere ikiye ayrılır. Sigaranın başlıca faktörlerden biri olduğu akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerde ilk sıralarda yer almaktadır. Oysa erken evrede yakalandığında hastalığın tedavi şansı artmaktadır. Bu nedenle hastalığın erken tanısı çok değerlidir. Bilim insanları, düşük dozda bilgisayarlı tomografi ile tarama yoluyla erken tanı ve tedaviyi, yirmi yıldan uzun bir süredir akciğer kanseri ölümlerini azaltmanın potansiyel bir aracı olarak araştırmıştır.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, X-ışınları yerine düşük doz bilgisayarlı tomografi (LDCT) kullanmak şeklinde daha yeni bir akciğer kanseri taraması formunun, mevcut ve eski sigara içicilerinde akciğer kanseri ölümlerinin azaltılmasına yardımcı olduğunu gösterdiler.

2011 yılında, Ulusal Akciğer Tarama Araştırması (NLST), ilk kez bu yüksek riskli hastalarda akciğer kanseri ölümü riskinin, göğüs röntgeni taramasına kıyasla, üç yıl boyunca her yıl LDCT ile tarandığında %20 daha düşük olduğunu bildirmişti. Bu araştırma ABD genelinde 53.000'den fazla hastayı içeriyordu.

Yeni Sonuçlar Yayınlandı

Araştırmacılar, 2011 sonuçları yayınlandıktan sonra NLST'deki hastaların izleminin genişletilmiş bir analizi olan yeni çalışmanın, orijinal bulguları doğruladığını söylediler. İlk NLST çalışması, ortalama 6,5 yıllık ölümleri izlemişti. Takip çalışması bunu 12,3 yıla genişletti.

Araştırmacılar, ek altı yılın LDCT taramasının gerçekten akciğer kanseri ölümlerini önlemeye yardımcı olduğunu ya da en azından on yıldan fazla bir süre ertelediklerini tespit etmelerini sağladığını belirttiler. 2011 çalışması, 320 hastanın akciğer kanserinden bir ölümü önlemek için taranması gerektiğini, takip çalışması ise 303 hastanın bir akciğer kanseri ölümünü önlemek için taranması gerektiğini tespit etti. Yeni çalışma, LDCT taramasının akciğer kanseri ölümlerinde erkeklerde %26 ve kadınlarda %39 oranında bir azalmaya yol açtığını tespit eden başka bir araştırmadan elde edilen bulguları da doğruladı.

Araştırmacılar elde ettikleri yeni sonuçların, akciğer kanseri için yüksek risk altındaki hastaların taranmasının akciğer kanseri ölümünü azaltabileceğini gösteren önceki araştırmaları desteklediğini aktardılar. Yaptıkları çalışmanın, BT taramasının etkili olduğu fikrine daha fazla ağırlık kattığını vurguladılar.

Medikaynak Referanslar

Robert Preidt. Newer Lung Cancer Screening Saves More Lives, HealthDay 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler