Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

SARS-COV-2 gibi virüsler konuşma, öksürme veya hapşırma sırasında virüs dolu damlacıklar vasıtasıyla enfekte bir kişiden diğer kişilere yayılmaktadır. Tükürük bezlerinden çıkan küçük damlacıklar konuşurken, öksürürken ve aksırırken hava yoluyla aerosoller tarzında çevreye yayılmaktadır.

Solunum yolu enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasına dair mevcut öneriler çoğunlukla Amerikalı bilimci William Firth Wells tarafından oluşturulan 1934 tarihli bir şemaya dayalıdır. Fakat bu model çok basittir ve bulaşıcılığın karmaşık doğasını dikkate almamaktadır.

İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi, İtalya’daki Padua Üniversitesi ve Udine Üniversitesi, Avusturya’daki Vienna üniversitelerden oluşturulan bir uluslararası araştırma ekibi COVID-19 gibi hava yoluyla yayılan virüslerin, maskeli ve maskesiz kişiler üzerindeki risklerini daha iyi değerlendirmek için araştırmacılar yeni bir teorik model geliştirmiştir."Solunum yolu olaylarıyla ilişkili doğrudan virüs maruziyeti riski modellemesi isimli yeni çalışmada, araştırmacılar kişiler arası mesafe, ısı, nem seviyeleri, viral yük ve soluk tipi gibi birçok unsuru katarak Covid enfeksiyonunun yayılımına dair doğrudan riski daha etkin şekilde hesaplayabilecek bir model geliştirmişlerdir. Bu model risklerin maskeli ve maskesiz kişilerde nasıl değişeceğini de ortaya koymayı amaçlamıştır.

Çalışmaya göre, yüz maskesi olmadan konuşan bir kişi enfekte damlacıkları bir metre uzağa yayabilmektedir. Aynı kişi öksürdüğünde damlacıklar üç metreye dek yayılabilmekte ve eğer kişi hapşırırsa, yayılma mesafesi yedi metreye dek uzanabilmektedir. Fakat yüz maskesi kullanıldığında, enfeksiyon yayılma riski önemli ölçüde düşmektedir. Bulgular iki metrelik standart ‘güvenli’ mesafenin her zaman korumadığını, çevresel faktörlerin çeşitliliğine göre bu mesafenin büyük ölçüde değişkenlik gösterdiğini ve yüz maskelerinin hayati bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır.

Çalışma araştırmacılarından Doçent Gaetano Sardina’ya göre, cerrahi maske veya FFP2 maske doğru şekilde giyildiğinde, enfekte kişiyle arada bir metre mesafe olduğunda dahi enfeksiyon riski pratik olarak ihmal edilebilir bir orana düşmekte, mükemmel bir koruma sağlanmaktadır. Bu çalışmanın bulguları virüslerin hava yoluyla yayılımını önlemekte yüz maskelerinin etkinliğini ortaya koymaktadır.

Medikaynak Referanslar

Face masks play a crucial role, new COVID research confirms -- ScienceDaily

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler