Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir araştırmaya göre yeni bir dil öğrenmek, sanattan ziyade bir bilim olabilir. Çalışmada görevli olan psikologlar, bilinmeyen nesnelerin isimlerini öğrendiğimizde, öğrenme ile ilgilenen beyin bölgelerinin, isimlerin karşılık geldiği nesneleri aktif olarak öngördüğünü buldular. Nasıl ki bilim adamları, bilimsel bir teoriyi test ediyorsa, beyin de isimlendirme konusundaki bu tahminleri test eder.

Ekip, Alzheimer hastalığından etkilenen bir beyin bölgesi olan ve bazı gelişimsel dil bozukluklarından sorumlu olan hipokampusun, bir "öner ve doğrula" stratejisiyle nesnelerin isimlerinin öğrenilmesinde önemli bir rol oynadığını buldu. Bu stratejiyi kullanarak, öğrenenler, duydukları sözcüklerin, gördükleri nesnelerin hangisine karşılık geldiğini aktif olarak tahmin ederler.

Öner-Doğrula Mekanizmasında Hipokampus Kritik Rol Oynuyor

Çalışmaya dahil edilen yirmi üç yetişkin, bir MRG tarayıcısındayken kelimeleri dinleyerek birden fazla nesnenin olduğu görsellere baktı. MRG tarayıcı, psikologların katılımcıların hafıza ve dikkat testlerini yürütürken hangi beyin bölgelerinin aktif olduğunu görmesini sağladı. Sözler ve nesneler, çalışma katılımcılarına tamamen yeni olacak şekilde düzenlendi. Birden fazla bilinmeyen kelime ve nesne eşzamanlı olarak sunulduğundan, hangi kelimelerin hangi nesneye karşılık geldiği hemen belli değildi. Kelimelerin hangi görsellerle eşleştirildiği sadece birkaç dakika içinde öğrenilebilirdi. MRG taramaları, hipokampusun bu öneri-doğrulama mekanizmasının merkezinde olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle, yetişkinlerin zamanla nesnelere denk gelen kelimeleri hatırlamalarına yardımcı oldu.

Baş araştırmacı Dr. Sam Berens bulguları şöyle yorumluyor: "Çocuklar yeni dilleri öğrenmek için kayda değer bir yeteneğe sahipler ve erken dil gelişimi sırasında bir öner-doğrula stratejisi kullanıp kullanmadıkları tartışılıyor. Çalışmamız, hipokampusun öner-doğrula mekanizmasını destekleyebileceğini gösteriyor .

Araştırma ekibi, Alzheimer hastalığında dil öğreniminin nasıl etkilendiğini ve bazı öğrenme stratejilerinin durumdan diğerlerine göre daha az etkilenip etkilenmediğini araştırmaya devam ediyor. Elde edecekleri bulgular tedavi kararlarının yönlendirilmesinde etkili olabilir.

Medikaynak Referanslar

Berens SC. et al. Cross-situational learning is supported by propose-but-verify hypothesis testing. Current Biology, 2018 DOI: 10.1016/j.cub.2018.02.042

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler