Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Klinik ortamda, idiyopatik pulmoner fibrozisin (IPF) tanısı, yüksek çözünürlüklü göğüs bilgisayarlı tomogrofi (HRCT) veya cerrahi akciğer biyopsisinde mevcut olan normal interstisyel pnömoni paternini gerektirir. Moleküler olağan interstisyel pnömoni paterni, görece daha az invaziv bir yöntem olan transbronşiyal akciğer biyopsisi örneklerinde makine öğrenme algoritması ile tanımlanabiliyor.

Yapılan yeni bir çalışmada bu moleküler testin klinik geçerliliği ve faydası için olası bulgular raporlandı. Çalışmaya, 29 ABD ve Avrupa bölgesinde Yeni Bir Genomik Test için Bronşiyal Örnek Toplama (BRAVE) çalışmasından 237 hasta prospektif olarak dahil edildi. Çalışmadaki hastalar interstisyel akciğer hastalığı açısından değerlendirildiler. Dahil edilen hastalar, klinik olarak belirtilen cerrahi, transbronşiyal biyopsi veya kriyopiyopsi ile patoloji için alınan numunelere sahipti. Çalışmadaki histopatolojik tanı, deneyimli patologlar tarafından yapıldı. Mevcut HRCT taramaları merkezi olarak gözden geçirildi. Bu çalışma için özel olarak tüm hastalardan üç ila beş transbronşiyal akciğer biyopsi örneği toplandı ve transkriptomik sıralama için ekstre edildi. Dışlamalardan sonra, 90 hastadan alınan tanısal histopatoloji ve RNA sekans verileri, olağan bir interstisyel pnömoni paternini tanımlamak için bir makine öğrenme algoritmasını (Envisia Genomik Sınıflandırıcı, Veracyte, San Francisco, CA, ABD) oluşturmak için kullanıldı. Çalışmadaki primer sonlanım noktası, 49 hastada tanısal histopatolojiyle karşılaştırılması ile değerlendirilen sınıflandırıcının geçerliliğiydi. Klinik faydayı değerlendirmek için ise, merkezi multidisipliner ekiplerin anonimleştirilmiş klinik bilgi ve radyoloji sonuçlarına ek olarak moleküler sınıflayıcı veya histopatoloji sonuçlarına dayanan tanı ve güvenlilik düzeyleri karşılaştırıldı.

Histopatolojik ve Klinik Yarar

Çalışma sonuçlarına göre sınıflandırıcı, 49 hastadan transbronşiyal akciğer biyopsisi örneklerinde olağan interstisyel pnömoniyi %88 spesifite ve %70 sensiviteyle tanımladı. HRCT'de olası veya tutarsız interstisyel pnömoni olan 42 hastada, sınıflandırıcı biyopsi ile kanıtlanmış normal interstisyel pnömoni için %81 pozitif prediktif değer gösterdi. Klinik fayda analizinde, sınıflandırıcı sonuçları kullanılarak elde edilen klinik tanı ve histopatolojik veriler arasında %86'lık bir uyum bulundu. Histopatoloji sonuçlarına kıyasla, IPF tanısı olan 18 ve tanısal olmayan patolojisi olan veya sınıflandırılamayan fibrozis histopatolojisi olan 48 hastanın hepsinde, moleküler sınıflandırıcı sonuçlarıyla tanısal güven arttırıldı.

Araştırmacılar moleküler testin, klinisyenlere ve çok disiplinli ekiplere, daha az invazif bir yöntemle elde edilebilen örneklerde, özellikle net bir radyolojik tanısı olmayan hastalar için IPF tanısını tespit etmede yardımcı olmak için objektif bir yöntem sağladığını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Prof Ganesh Raghu, Prof Kevin R Flaherty, Prof David J Lederer, Prof David A Lynch, Prof Thomas V Colby, Prof Jeffrey L Myers, MD et al. Use of a molecular classifier to identify usual interstitial pneumonia in conventional transbronchial lung biopsy samples: a prospective validation study, The Lancet Respiratory Medicine 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30059-1

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler