Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Radiology dergisinde yayınlanan Mount Sinai'deki Icahn Tıp Fakültesi'nden (ISMMS) araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışmaya göre, önemli bir görüntüleme teknolojisi kullanılarak yapılan yıllık bir muayene, akciğer nodülleri olan hastaları gereksiz testler ve cerrahiden kurtarabilir ve aynı zamanda, nodüllerin kanseröz hale gelmesinin mümkün olduğu olguları saptayabilir.

Çalışmanın yazarları, bazı olgularda kanser prekürsörleri niteliğindeki, solid olmayan akciğer nodülleri bulunan kişilerin takibinde düşük dozlu bilgisayarlı tomografi (LDCT) adı verilen görüntüleme teknolojisinin güvenli ve etkin bir tarama aracı olduğunu saptadı. Akciğer nodülleri, akciğerdeki küçük doku kitleleridir, bunlar selim veya kanseröz olabilir; bilgisayarlı tomografideki görünümleri esas alınarak solid, kısmen solid veya solid olmayan şeklinde sınıflandırılır. Solid olmayan nodüller göğüs BT taramalarında sık rastlanan bir bulgu haline gelip, tedavisi güçtür.

Çalışmanın eş yazarı, ISMMS'de Radyoloji Klinik Profesörü olan Dr. Claudia I. Henschke, PhD solid olmayan nodüllere enflamasyon, enfeksiyon veya fibrozisin neden olduğunu ve bazı olgularda bu nodüllerin kanser riskine işaret ettiğini belirtti. Amaçlarının daha detaylı tetkik gerektiren nodülleri ve gerektirmeyenleri tanımlamak olduğunu belirtti.

Yeni çalışmada, Dr. Henschke ve meslektaşları, akciğer kanserine bağlı ölümleri azaltmaya odaklanan dünya çapında bir girişim olan Uluslararası Erken Akciğer Kanseri Programı'nda (I-ELCAP) yer alan 57,496 katılımcının sonuçlarını analiz etti. Katılımcılar, araştırmacıların solid olmayan nodüllerin prevalansı ve bunların uzun dönemli sonuçları üzerindeki etkilerini değerlendirdiği, başlangıç ve yıllık kontrol taramalarına girdi.

Çalışma, 2392 başlangıç LDCT taramasında, veya başlangıç taramalarının yüzde 4.2'sinde solid olmayan bir nodül saptadı ve bu grubun daha ileri analizi 73 kanser tanısını ortaya çıkarttı. Yıllık tekrar taramalar 485 katılımcıda (yani yüzde 0.7'sinde) yeni bir solid olmayan nodül saptadı, bunların 11'ine Evre I kanser tanısı kondu. 22 olguda solid olmayan nodüllerde tedaviden önce bir solid bileşen --invazif kanserin uyarı işareti-- gelişti.

Ancak, solid olmayan nodülden kısmen solid nodüle medyan geçiş süresi iki yıldan fazlaydı. Bu bulgu, herhangi bir büyüklükteki solid olmayan nodüllerin, kısmen-solid nodüle potansiyel geçişi değerlendirmek üzere, BT ile 12 aylık aralıklarla güvenli şekilde takip edilebileceğini gösteriyor.

Dr. Yankelevitz çalışmalarının genel popülasyonda yıllık tarama ve takibin önemini gösterdiğini ve bunun, gereksiz BT taramalarını, olası biyopsileri ve hatta akciğer kanserine yönelik cerrahiyi daha da azaltabileceğini belirtti. Dr. Yakelevitz hastaların birer yıllık tarama aralıklarının yeterliliğinden emin olabileceklerini ve bunun akciğer kanseri tarama protokolleri için ileriye doğru atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Science Daily, http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150623161056.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler