Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae (CPE) salgınları, çoğunlukla sağlık çalışanları aracılığıyla hastadan hastaya bulaşma ile ilişkilendirilmektedir. CPE genellikle odadan odaya taşınan nesnelerle veya personelle temas yoluyla bir hastadan diğerine yayılır. Hastane suyu, giderek artan şekilde, karbapenem dirençli organizmaların kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bir lavabodan akan suyun, el yıkama sırasında lavaboya en az bir metre yayılabilen bakterilerin aerosol bulaşına neden olabileceği düşünülmektedir.

İsrail’de bir hastanedeki araştırmacılar, antibiyotiğe dirençli bir bakteri enfeksiyonunun ulusal çapta sağlık hizmeti ile ilişkili salgını sırasında, yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) hastaların tekrarlayan enfeksiyonlarını izlediler ve kaynağın lavabo tıkaçları olduğunu gördüler. Lavabo tıkaçlarının bulaş kaynağı olarak tanınmasından sonra S. marcescens salgını başarılı bir şekilde sınırlandı.

Sheba Tıp Merkezi yoğun bakım ünitesi, 16 adet tek yataklı yarı kapalı odadan oluşuyordu. Aktif CPE sürveyansı, tüm hastaların haftada iki kez rektal taramasını içeriyordu. Kabulden 72 saat sonra OXA-48 CPE ile tespit edilen bir hasta tanımlandı. Salgının araştırılması için bir ana neden analizi kullanıldı. Bütün numuneler krom-agar CRE üzerinde inoküle edildi ve karbapenemaz genleri ticari moleküler Xpert-Carba-R kullanılarak tespit edildi. Çevresel ve hasta S. marcescens izolatları PFGE kullanılarak karakterize edildi.

Tek Bir Bakteri Klonu Bütün Lavaboları Enfekte Etti

Hastanede Ocak 2016'dan Mayıs 2017'ye kadar, 32 OXA-48 CPE vakası tespit edildi ve bu vakaların % 81'indenki patojen S. marcescensti. Olguların çoğu rutin tarama ile başlangıçta yakalanabilirken, vakalardan 11’i ileri klinik enfeksiyona ilerledi ve bu hastaların üç tanesinin ölümü doğrudan bu enfeksiyonlara bağlandı. İlk 2 olgu dışındaki bütün olgulara neden olan tek bir bakteri klonuydu. Tüm olgularda ortak faktör büyük miktarlarda musluk suyunun kullanılmasıydı. Salgına neden olan klon, 2 lavabo çıkışında ve 16 lavabo tıkacında tespit edildi. Rutin katı enfeksiyon kontrol önlemlerine ek olarak, salgının kontrol altına alınması için alınan önlemler; lavaboya ait bakterileri sadece geçici olarak ortadan kaldıran çeşitli lavabo dekontaminasyon çabalarını ve bulaşma önleme kurallarına bağlılığı arttıran YBÜ ekibi eğitim müdahalelerini içeriyordu. 12 ay boyunca ek vaka tespit edilmedi. 1 yıl boyunca çevresel rezervuarda salgın klonlarının devam etmesine rağmen, salgın hızla ve başarılı bir şekilde sınırlandı.

Araştırmacılar bu yayın ile benzer ortamlardaki enfeksiyonların önüne geçme ile ilgili ciddi bir tecrübe paylaştıklarını belirttiler. Bilim insanları, hasta odalarında sınırlı sayıda lavabo kullanımı olması gerektiğinin, lavaboların yalnızca gerektiğinde el yıkama için kullanılmasının, lavabolardaki klinik atıkların bertaraf edilmesi ve lavaboların yakınında malzemelerin depolanmasının önlenmesinin önemine dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Gili Regev-Yochay, Gill Smollan, Ilana Tal, Nani Pinas Zade, Yael Haviv, Valery Nudelman, Ohad Gal-Mor, Hanaa Jaber, Eyal Zimlichman, Nati Keller, Galia Rahav. Sink traps as the source of transmission of OXA-48–producing Serratia marcescens in an intensive care unit. Infection Control & Hospital Epidemiology, 2018; 1.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler