Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Günümüzde şehirlerde yaşama eğilimi artıyor ve trafiğe yaygın şekilde maruz kalınıyor bu da ciddi halk sağlığı etkileri oluşturuyor. Daha önce yapılan araştırmalarda, hava kirleticilerinin kan dolaşımına karışabileceği ve kardiyovasküler hastalık ve muhtemelen diyabet gibi diğer durumlarla bağlantılı enflamasyona yol açabileceği gösterilmişti. Yapılan yeni bir çalışma ile ise kan dolaşımı yoluyla beyne girebilecek hava kirleticilerinin nörolojik problemlere de neden olabileceği ortaya kondu.

PHO ve ICES bilim insanları tarafından yapılan bu yeni çalışmada, trafik yoğunluğunun fazla olduğu yollara yakın yaşayan bireylerde demans gelişme riskinin, uzakta yaşayanlara göre daha yüksek olduğu gösterildi.

Araştırmacılar ana yollara yakın yaşamak ile demans, Parkinson hastalığı ve multiple skleroz gibi hastalıklara sahip olma arasındaki ilişkiyi anlamak için, Kanada’nın en kalabalık eyaleti olan Ontario’dan 20-85 yaş arası 6,5 milyondan fazla kişinin kayıtlarını incelediler. 2001 ve 2012 yılları arasında Ontario'da 243.611 demans vakası, 31.577 Parkinson vakası ve 9.247 multiple skleroz vakası tespit ettiler. İkamet ettikleri posta kodlarını kullanarak bireylerin anayollara olan yakınlıklarını değerlendirdiler.

Araştırmacıların elde ettikleri bulgular, trafiğin daha yoğun olduğu ana yollara yakın yaşamanın demans gelişme riskini artırdığını, ancak Parkinson hastalığını veya multipl skleroz riskini artırmadığını gösteriyordu. Trafiğin yoğun olduğu yollara 50 metre mesafe içinde yaşayan insanların, 300 metre ve daha uzakta yaşayanlara kıyasla bunama yaşama olasılıklarının yüzde yedi oranında daha yüksek olduğu tespit edildi. Demans gelişme riskindeki artış, yoğun trafiğe 50-100 metre arası uzaklıkta yaşayanlarda % 4, 101-200 metre arası uzaklıkta yaşayanlarda % 2 azalıyordu. 200 metreden fazla uzaklıkta yaşayanlarda ise artmış demans riski yoktu.

Araştırmacılar çalışmalarında elde ettikleri bulguların, kentsel merkezlerin daha yoğun nüfuslu hale getirilmesi ve ana yollardaki trafiğin daha sıkışık hale gelmesi nedeniyle, hava kirliliği faktörlerini ve yerleşim yeri sakinlerinin üzerindeki etkileri hesaba katmak için bina tasarımının yanı sıra belediye arazi kullanım kararlarının alınmasına yardımcı olmak için kullanılabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Hong Chen et al. Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson's disease, and multiple sclerosis: a population-based cohort study. The Lancet, 2017

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler