Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yüksek dereceli glioma nedeniyle cerrahi uygulanan çocuklarda tümör çıkarımı sonrasında sağ kalımın arttığı yakın zamanda yapılan bir çalışma ile gösterildi. Çalışmada ayrıca aynı tedavi prosedürü uygulanan kız hastaların, erkek hastalara kıyasla 6 yıl daha uzun yaşadığı saptandı.

Çalışmanın yürütücüsü New York Weill Cornell Tıp Fakültesi'nden Dr. Jeffrey P. Greenfield çalışmaya alınan hastaların tümörlerinin benzer olduğunu, hastalara özdeş tedavilerin uygulandığını ve kız hastaların beklenmedik şekilde erkek hastalara kıyasla daha uzun süre yaşadığını saptadıklarını belirtti.

Bu zaman kadar yapılan en geniş kapsamlı çalışma olan bu çalışmada Dr. Greenfield ve arkadaşları 1988-2010 yılları arasında yüksek dereceli glioma tedavisi alan 97 hastaya ait verileri incelediler. Bu hastalar, tanı aldığı sırada 21 ve daha genç olan kişilerden oluşuyordu, 43 hasta kız, 54 hasta erkekti ve yaş ortalaması 11 idi. Araştırmacılar tanı esnasında yaş, cinsiyet, histolojik tümör tipi, tümörün yeri, ilk rezeksiyonun boyutları, nüks/progresyon tarihi, ölüm veya son takibe katılmama tarihi ve adjuvan radyasyon ya da kemoterapi tedavisini içeren bilgileri topladılar.

Elde edilen verilere göre subtotal rezeksiyon (STR) uygulanan hastalarda ortalama sağ kalım süresi 1.6 yıl iken, gross total rezeksiyon (GTR) uygulanan çocuklarda bu süre 3.4 yıl bulundu. Tam rezeksiyonla ise sağ kalımın dramatik ölçüde arttığı gösterildi.

Araştırmacılar hem erkek hem de kız hastaların agresif cerrahiden fayda gördüklerini fakat GTR'nin faydasının kız hastalarda daha yüksek olduğunu vurguladılar. GTR yapılan kız hastalarda sağ kalım süresi 8.1 iken, GTR yapılmayan kız hastalarda 1.4 yıl bulundu, GTR yapılan erkek hastalarda bu süre 2.4 yıl iken, GTR yapılmayan erkek hastalarda 1.4 yıl bulundu (p=0.001).

Dr. Greenfield, sağ kalımın tümörün lokalizasyonu ile yakından ilişkili olduğunu, ayrıca 3 yaşından küçük ve 13 yaşından büyük çocuklarda sağ kalım süresinin daha uzun olduğunu vurguladı.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/850056

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler