Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmalara göre normal mamogramdan sonraki bir yıl içinde tanı konan kanserler -interval kanserler- daha agresif seyirliler ve bu kanserler açısından yüksek risk taşıyan kadınlar ilave görüntülemeden en fazla yarar sağlıyorlar. Ancak meme dansitesi yüksek olan tüm kadınların interval kanserler açısından yüksek risk taşıyıp taşımadığı henüz net değil.

Bu konuyu netleştirmek üzere araştırmacılar 9 yıllık bir dönemde 40 ila 74 yaş arası 365,426 kadının toplam 831,455 dijital tarama mamogramlarını analiz ettiler. 5 yıllık risk %1 ile %1.66 arasında ise "ortalama", %2.5'tan yüksek ise "yüksek" risk olarak değerlendirildi.

Araştırmacılar, 5 yıllık riski %1.67 veya daha yüksek olan aşırı yüksek meme dansiteli kadınlarda ve 5 yıllık riski %2.5 veya daha yüksek olan heterojen meme dansiteli kadınlarda interval kanser oranlarının 1000 mamogramda 1 olgudan daha fazla olduğunu saptadılar. Bu kadınlar meme dansitesi yüksek olan kadınların %24'ünü ve taranan toplam popülasyonun %12'sini oluşturdular. Araştırmacılar meme dansitesi mevzuatına yönelik kaynakların, interval meme kanseri açısından yüksek risk taşıyan kadınların daha doğru tespitine, tarama ve erken tanıdaki uyumsuzlukların azaltılmasına ve birinci basamak hekimlerin meme kanseri risk değerlendirmesi konusunda eğitilmesine ayrılması gerektiği görüşündeler.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  MedScape, http://www.medscape.com/viewarticle/844886

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler