Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Hastalık aktarma riski yüksek olan donör kalpleri, donör havuzunun giderek artan bir kısmını temsil etmektedir. Şu anda, yaklaşık 5 donör kalbin 1'i (%19,5)özellikle HIV, hepatit B veya hepatit C virüsünün enfeksiyon riski yüksek donörlerden gelmektedir. Mortalite riski farklı zaman noktalarında farklı olan bir analizdeortalama sağ kalım, yüksek riskli kalbi kabul eden grup için 4,31 yıl iken etmeyen grup için bu oran 3,84’tür.

Yapılan yeni bir çalışmada, hastalığın bulaşma riskinin artması nedeniyle donör kalbinireddetmenin kötü bir hamle olabileceği gösterildi. Yeni yayınlanan retrospektif çalışmada, 1 yıllık sağ kalım HIV veya hepatit B veya C virüsü ile enfeksiyon riski yüksek olan bir kişiden donör kalbi kabul eden hastalarda %92,1 iken;transplantasyonu reddeden kişilerde bu oran %81,3’tü ve çalışmada bu yararın tekliften sonraki 5 yıl boyunca da devam ettiği görüldü.

Araştırmacılar çalışma bulgularına dayanarak riskli bir kalp teklif edildiğinde, bunu reddederek bekleme listesinde kalmanın daha riskli bir seçenek olduğunu ileri sürdüler. Yüksek riskli bir kalbin, riskli olmayan bir donör kalbiyle eşzamanlı olarak sunulması nadir olduğu için, seçim genellikle yüksek riski olan allogrefti kabul etmek veya başka bir teklif yapılmadan önce belirsiz bir süre için bekleme listesinde kalmak yönündeydi.

Bakış Açısı Değişmeli

Araştırmacılar, 2007 ile 2017 arasında artmış riskli bir donör kalp allogrefti için teklif almış, izole edilmiş yetişkin kalp nakli adaylarına bakarak, Birleşik Organ Paylaşımı Ağı (UNOS) kayıtlarından elde edilen verileri analiz ettiler. 10.851 aday için sunulan 2602 artmış riskli allogreft hakkındaki verileri değerlendirdiler. Tüm adaylar bir allogreft teklifi almıştı. Yüksek riskli kalbi reddedenlerin %58'iyüksek riskli olmayan bir donör kalbi almaya devam etti, %2,4'üne daha sonra yüksek riskli donör nakli yapıldı, %7,9'u ölüm veya hastalık ilerlemesi nedeniyle bekleme listesinden alındı ve %21,1’i tekliften 1 yıl sonra hala bir kalp bekliyordu.

Araştırmacılar, bu popülasyonda hala geri kazanılabilecek çok sayıda organ olduğunu ve bir nakil topluluğu olarak bakış açısının düşük riskli bağışçılardan artmış risk yönetimi için değiştirmeye başlamanın önemli olduğunu belirttiler. Bu donörlerin kurtarılamazlığını tetikleyen şeyin belirsizlik olduğunu, çünkü gerçek serokonversiyon riskinin düşük olduğunu vurguladılar. Bilim insanları HIV için %0,1'den daha az bulaşma riski olduğunun ve günümüzde bunu tedavi etmek için çok iyi ilaçlar olduğunun da altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Michael S. Mulvihill, Morgan L. Cox, Muath Bishawi, Asishana A. Osho, Babatunde A. Yerokun, Cameron R. Wolfe, Adam D. DeVore, Chetan B. Patel, Matthew G. Hartwig, Carmelo A. Milano and Jacob N. Schroder. Decline of Increased Risk Donor Offers on Waitlist Survival in Heart Transplantation, J Am Coll Cardiol. Volume 72, Issue 19, November 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler