Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

2012 yılında tahmini 527.600 yeni kanser vakası ve 265.700 ölümle serviks kanseri dünya çapında kadınlarda en fazla teşhis edilen dördüncü kanser ve yine dördüncü kansere bağlı ölüm nedenidir. Gelişmekte olan ülkeler tüm rahim ağzı kanseri ölümlerinin yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır ve bazı ülkelerde Melanezya, Doğu, Orta ve Güney Afrika'da bile kanser ölümlerinin önde gelen nedenidir. Rahim ağzı kanseri insidansı ve mortalite oranları Avrupa, Doğu ve Batı Asya, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da en düşük düzeydedir. Taramanın mevcudiyeti ve insan papilloma virüsü (HPV) prevalansındaki farklılıklar bu önemli coğrafi varyasyonların nedenidir.

Yüksek riskli insan papilloma virüsü (hrHPV) testinin, giderek artan sayıda ülkede rahim ağzı kanseri taraması için birincil tarama yöntemi olarak sitolojinin yerini alması beklenmektedir. HrHPV testinin yüksek duyarlılığı özgüllükle birleştiğinde, hrHPV pozitif kadınların takibini gerekli kılmaktadır.

İdeal triyaj stratejisi, birincil tarama örneğine uygulanabilen bir biyobelirteçten oluşmalıdır, bu da servikal kanserli kadınları veya yüksek dereceli CIN lezyonlarını güvenli bir şekilde geri dönebilen bu lezyonlar için düşük riskli kadınlardan ayıran oldukça hassas ve spesifik bir sonuç sağlar. İdeal bir triyaj stratejisi henüz mevcut değildir. Bu nedenle, mevcut bilgilere dayanarak en uygun triyaj stratejisi elde edilmelidir.

HrHPV pozitif kadınların takibi için birden fazla seçenek mevcuttur. Morfolojik temelli yöntemlerle önceki deneyim, onları hrHPV pozitif kadınlar için triyaj yöntemi olarak mantıklı bir ilk seçenek haline getirir. Bununla birlikte, bu morfolojik belirteçler, moleküler biyobelirteçleri triyaj yöntemi olarak daha cazip hale getiren özelliklerden yoksundur: objektiflik, yüksek verimli sistemleri kullanma seçeneği, transformasyon yaratan enfeksiyonları ayırt etme kapasitesi, yüksek dereceli CIN lezyonlarının gelişmesini öngörme ve kendi kendine alınmış örnekler üzerinden tespit fırsatı.

Şu anda, çoğu biyobelirteç, tarama programlarında hrHPV pozitif kadınlar için triyaj yöntemi olarak bunları tanıtmak için yeterli kanıttan yoksundur. Servikal kanser tarama programlarında triyaj testi olarak bu biyobelirteçlerin kullanılmasından önce duyarlılık ve özgüllüğün artırılması ve büyük prospektif çalışmalardan daha fazla kanıt gereklidir. HrHPV pozitif kadınlar için triyaj yöntemi olarak tanı değerini artırmak için farklı triyaj teknikleri de birleştirilebilir.

Tarama ve Aşılama Programları

Yakın gelecekte, serviks kanseri tarama programlarının primer hrHPV testi ve hrHPV pozitif kadınların moleküler triyajı ile tam moleküler taramaya dayanması beklenmektedir.

Biyobelirteçlerin öngörücü değeri ile ilgili çalışma sayısının artması beklenmektedir ve nihayetinde kanserojenez sürecinde daha yüksek dereceli anormallikleri tespit etmek için öngörücü özelliklere sahip biyobelirteçlerle sonuçlanabilir.

Kendi kendine örnek alma, hrHPV tabanlı tarama programlarında rol alabilir ve sonunda daha az takip kaybı olan daha kadın dostu bir tarama programı ile sonuçlanabilir.

Aşılama programlarının rahim ağzı kanseri insidansını etkilemesi yıllar alacaktır ve bunun tarama programlarının etkinliğini nasıl etkileyeceği henüz bilinmemektedir. Zamanla tarama programlarının yeniden değerlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi gerekebilir.

Medikaynak Referanslar

Ebisch RM, Siebers AG, Bosgraaf RP, Massuger LF, Bekkers RL, Melchers WJ. Triage of high-risk HPV positive women in cervical cancer screening. Expert Rev Anticancer Ther. 2016;16(10):1073–1085. doi:10.1080/14737140.2016.1232166

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler