Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İdeal olarak 21-25 kg/m² aralığında bir vücut kitle indeksine sahip olmak sağlıklı olarak kabul edilmektedir. Yeni yapılan bir araştırmaya göre ise bu aralığın dışına çıkıldığı zaman beklenen yaşam süresi azalmaktadır. Daha spesifik olarak, 30 kg/m² veya daha yüksek bir vücut kitle indeksi, sağlıklı bir vücut kitle indeksi aralığına kıyasla yaşam süresinde 4 yıllık bir azalmaya yol açmaktadır. Benzer şekilde, 18,5 kg/m² ya da daha düşük bir vücut kitle indeksi de 4,5 yıla kadar azalan bir yaşam beklentisine neden olmaktadır.

İngiliz araştırmacılar, vücut kitle indeksi ile tüm sonuçlara ve nedenlere bağlı ölüm oranlarını üç sonuç düzeyi boyunca incelemek için popülasyona dayalı bir kohort çalışması yaptılar:

Seviye 1: Bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, yaralanmalar ve dış nedenler.

Seviye 2: Kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi hastalık grupları dahil olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıklar.

Seviye 3: Akciğer kanseri ve kalp yetmezliği gibi yaygın ölüm nedenleri olan veya vucüt kitle indeksi ile önemli ilişkilere sahip olması beklenen spesifik hastalık ve yaralanma tipleri.

Çalışmada, 16 yaş ve üstü 3.632.674 kişiden oluşan bir popülasyon değerlendirildi. Araştırmacılar, bağlantılı mortalite ve vücut kitle indeksi bilgisinin mevcut olduğu ve 15 ila 50 kg/m² aralığında bir vücut kitle indeksine sahip olan bireyleri incelediler.

Katılımcılar dört vücut kitle indeksi kategorisinde gruplandırıldı:

1. Zayıf, <18,5 kg/m² (n = 112.077)

2. Sağlıklı ağırlık, 18.5 ila 24,9 kg/m² (n = 1.793.989)

3. Fazla kilolu, 25,0 ila 29,9 kg/m² (n = 1.151.359)

4. Obez, ≥ 30,0 kg/m² (n = 575,249).

Düşük Vücut Kitle İndeksi de Riskli

Fazla kilonun koruyucu olabileceğini gösteren bazı eski kanıtların aksine, tüm nedenlere bağlı ölümlerin, 21 ila 25 kg/m²'nin dışında risk artışı gösterdiği görüldü. Spesifik olarak kanser, kardiyovasküler, solunum, kan/endokrin, karaciğer sirozu, diğer sindirim, kas-iskelet sistemi ve ürogenital nedenler dahil olmak üzere seviye 2 ölüm sonuçlarının çoğunluğu için, normal ağırlık aralığının üzerindeki ve altındaki vücut kitle indeksleri, artan ölüm riskine bağlandı.

Vücut kitle indeksinin yaşam beklentisi üzerindeki etkisini değerlendirmek için araştırmacılar, 40 yaş üstü kadın ve erkekler için beklenen ölüm yaşını, vücut kitle indeksi kategorisine göre değerlendirdiler. Sağlıklı kiloda, sigara içmeyen 40 yaşındaki bir insan için beklenen ölüm yaşı erkekler için 82,2, kadınlar için 84,3 olarak belirlendi. Düşük kiloluluk, aşırı kiloluluk ve obezite gibi durumların tümünün, bu yaşam beklentilerinde azalmaya yol açtığı saptandı. Genel olarak obezitenin; erkeklerde 4,2 yıl ve kadınlarda 3,5 yıl kısalmaya yol açtığı belirlendi. Sınıf 3 obezitenin ise, yaşam beklentisini erkeklerde 9,1; kadınlarda ise 7,7 yıl azaltmakta olduğu görüldü.

Elde edilen bulgular ile normal aralıktaki vücut kitle indeksine sahip olmanın değeri bir kez daha ortaya kondu.

Medikaynak Referanslar

Krishnan Bhaskaran et al, Association of BMI with overall and cause-specific mortality: a population-based cohort study of 3·6 million adults in the UK. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Dec;6(12):944-953.a

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler