Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gebelerde kızamıkçık enfeksiyonu ciddi hasarlara neden olabilir. İlk üç aylık dönemde düşük, fetal ölüm, ölü doğum veya konjenital kızamıkçık sendromu (KKS) olarak bilinen konjenital malformasyonu olan bebeklerle sonuçlanabilir. Bu çocuklarda görme, duyma ve kalp sorunları, diyabet ve tiroid işlev bozuklukları gelişebilir. Kızamıkçıktan korunmanın tek yolu aşılamadır; aşının kullanılmaya başlanmasından önce KKS oranı 4/1000 olarak saptanmıştır. Yaygın olarak kullanılan kızamıkçık içeren aşı güvenli ve etkilidir ve bir doz aşı kızamıkçık önlemede yaklaşık %97 etkilidir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1980 itibarıyla rutin çocukluk kızamıkçık aşısının ulusal düzeyde kullanılmasını önermektedir. Aralık 2016 itibarıyla 194 ülkeden 152'sinin ulusal aşılama programlarında yer almaktadır. DSÖ yönergelerine göre, kızamıkçığı ortadan kaldırmak için çok önemli bir strateji de kaliteli bir izlem sistemi uygulanmasıdır.

Ne yazık ki, bağışıklama programları ve izlem sistemlerinin varlığına rağmen, yüksek ve orta-üst gelirli ülkelerde epidemiyolojik veriler, kızamıkçık, gebelikte kızamıkçık ve KKS'nin hala önemli bir Halk Sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle yüksek ve orta-üst gelirli ülkelerde gebelikte kızamıkçık ve KKS'nin ortadan kaldırılması için en önemli stratejileri belirlemek ve KKS ile mücadelede etkili noktaları vurgulamak amacıyla literatür taraması ile bir gözden geçirme çalışması sunulmaktadır.

Bu konuyu araştıran makalelerin çoğunda KKS önleme stratejilerinin daha kapsamlı olması gerektiği vurgulanmış ve aşağıdaki noktalar vurgulanmıştır:

  • Genel popülasyonda yüksek düzeyde bağışıklık (≥ %95) bu konudaki en etkili stratejidir. İzlem çalışması duyarlı grupları belirlemek için yararlıdır. Çocuk doğurma çağındaki çok sayıda kadın hala kızamıkçıktan korunmamaktadır.
  • Ülkeler, doğurganlık çağındaki kadınlara ya rutin hizmetler ya da kitlesel kampanyalar yoluyla ulaşmak için çaba göstermelidir. Öncelik duyarlı kadınlar arasında aşılama oranının arttırılması ve göçmen kadınlara her fırsatta aşılama yapmaktır.
  • Uzun yıllardır kızamıkçık için yaygın olan aşılama stratejisi kadınları kapsamaya odaklanmıştır. Bu şekilde erkek popülasyonu, birçok durumda duyarlı deneklerin ana rezervuarı haline gelmiştir. Bu nedenle, endemik kızamıkçık bulaşmasını durdurmak için, ek bağışıklama faaliyeti erkek yetişkinlere odaklanmalıdır.
  • Şu anda daha yüksek doğurganlığa sahip nüfusu temsil edip en savunmasız ve sıklıkla ihmal edilen gruplar arasında olan göçmen kadınlar kızamıkçık aşısı için öncelik verilmesi gereken bir gruptur.

Yüksek kaliteli bir sürveyans sisteminde laboratuvarların kapasitesinin güçlendirilmesi laboratuvarın rolü temeldir, yalnızca teşhis ve etiyolojinin doğrulanması için değil. Aslında, laboratuvar araştırmaları şu konularda da bilgi verebilir: hamile kadınlarda veya doğurganlık çağındaki kadınlarda duyarlılık; popülasyonda ve risk gruplarında seroprevalans; aşının başarısı veya başarısızlığı.

  • DSÖ, konjenital kızamıkçık izlemine tamamlayıcı bir yaklaşım olarak hastane kayıtlarının retrospektif olarak araştırılmasını önermektedir. Bununla birlikte, çoğu ülkede yalnızca en şiddetli konjenital kızamıkçık sendromu tiplerine (sağırlık, katarakt, kalp kusurları) atıfta bulunan kodlar dikkate alınırken, daha hafif, asemptomatik ve geç başlangıçlı olgular fark edilmemektedir. Bu nedenle izlemde çocuk doktorları, kadın doğum uzmanları, kardiyologlar, göz doktorları ve kulak burun boğaz uzmanlarının yer alması zorunludur. Ateşi ve döküntüsü olan tüm gebe kadınların araştırılması, gebelik sonuçlarının izlenmesi ve kaydedilmesi ve tüm şüpheli KKS olgularının bildirilmesi önerilmektedir.

Medikaynak Referanslar

E Terracciano et al., 31 March 2020, Journal of Preventive Medicine and Hygene. Strategies for elimination of rubella in pregnancy and of congenital rubella syndrome in high and upper-middle income countries - PMC (nih.gov) 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler