Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gıdalarla alınan protein, farklı kaynaklardan alınıp farklı kompozisyona sahip olmaktadır ve bu sebeple direkt olarak mortalite üzerindeki etkisini kestirmek doğru olmaz. Batı dışı ülkelerden az sayıda kohort araştırması, çeşitli diyet protein kaynakları ile nedene özgü mortalite arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu nedenle, beslenme protein kaynakları ile tüm nedenli kardiyovasküler hastalıklar ve kanser mortalitesi arasındaki ilişkiler İran'daki Golestan Kohort Çalışması'nda değerlendirildi. 2004 yılından itibaren başlangıçtaki diyet anketini tamamlayan 42.403 kadın ve erkeğin 2015’e kadar 11 yıllık takip süresinde 3,291 ölüm belgelendi. Elde edilen veriler 2015-2016 yılları arasında analiz edildi.

En yüksek ile en düşük çeyrek dilim karşılaştırıldığında, yumurta tüketiminde tüm nedenlere bağlı mortalite riskinin düşük olduğu görüldü (HR = 0.88,% 95 GA = 0.79, 0.97, ptrend = 0.03). Çok değişkenli analizde, balık tüketiminin en yüksek çeyrek dilimde en düşük çeyrek dilime kıyasla, total kanser (HR = 0.79,% 95 GA = 0.64, 0.98, ptrend = 0.03) ve gastrointestinal kanser (HR = 0.75,% 95 GA = 0.56, 1.00, ptrend = 0.02) mortalitesi riskini azalttığı görüldü. Baklagiller tüketiminin en yüksek çeyrek dilimde en düşük çeyrek dilime kıyasla, total kanser (HR = 0.72,% 95 CI = 0.58, 0.89, ptrend = 0.004), gastrointestinal kanser (HR = 0.76,% 95 GA = 0.58, 1.01, ptrend = 0.05) ve diğer kanser (HR = 0.66,% 95 GA = 0.47, 0.93, ptrend = 0.04) mortalitesi riskini azalttığı görüldü. Tüm katılımcılar arasında, toplam kırmızı et ve tavuk alımı ile tüm nedenlere bağlı, kardiyovasküler hastalıklar veya kanser ölüm hızı arasındaki anlamlı ilişkiler gözlenmedi.

Bu bulgular, daha yüksek balık ve baklagil tüketimi ile düşük kanser mortalitesi ve daha yüksek yumurta tüketimi ile tüm nedenlere bağlı mortalitenin azalmasını desteklemektedir.

Medikaynak Referanslar

Farvid MS, et al. Dietary Protein Sources and All-Cause and Cause-Specific Mortality: The Golestan Cohort Study in Iran. Am J Prev Med. 2017 Feb;52(2):237-248. doi: 10.1016/j.amepre.2016.10.041.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler