Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Pek çok insan hayatının bir döneminde sırt ve bel ağrısı yaşamaktadır. Bu ağrının nedeni sıklıkla omurgadaki disklerin esnek yumuşak dokusunda oluşan hasarlardır. Bu hasarların erken dönemde saptanması günümüzdeki görüntüleme yöntemleriyle çok zordur. Boyundan kuyruk sokumuna dek omurga boyunca disklerin arasındaki yumuşak doku, kıkırdak ve jölemsi yapılar gündelik koşturmaca sırasında yıpranma ve aşınmalar neticesinde veya osteoartrit veya ankilozan spondilit gibi hastalıklara bağlı olarak hasar görebilirler, dokulara esneklik kazandıran kolajen proteinler yapı bozumuna uğrayabilmektedirler. Yapı bozumuna uğrayan kolajeni erken dönemde saptamak, hastanın ağrılarının şiddetlenmesini önleyebilmektedir. Ancak röntgen ve manyetik rezonans gibi yöntemlerle bunu saptamak çok zordur.

Buradan yola çıkan ACS Nano araştırmacıları, floresan moleküller ile denatüre kolajeni hedefleyerek hayvan omurgalarında mikroskobik yumuşak doku hasarını saptayabildiklerini bildirdiler. Daha önce Yang Li ve meslektaşları yapısı bozulan kolajen moleküllerine bağlanabilen bir kolajen hibrid peptit probu geliştirtiği için, floresan etiketli kolajen hibrid peptidin vücuttaki kolajen hasarını saptamak üzere bir görüntüleme yöntemi olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmışlardır.

Peptit probun vücutta daha kararlı olması için araştırmacılar hidroksil grubu flor ile değiştirerek kolajen hibrid peptidi modifiye ettiler ve ardından floresan boya eklemişlerdir. Floresan boya etiketli kolajen hibrid peptid farelere ve sıçanlara zerk edildikten sonra yakın kızılötesi floresan yöntemiyle floresan moleküllerin omurgalar arasındaki yumuşak dokularda biriktiği saptandı ve floresan mikroskop incelemesinde üç boyutlu haritalar oluşturularak denatüre kollajen belirlenmiştir. Disk hasarı arttıkça floresan boya yoğunluğu da o denli daha fazla oluyordu. Kolajen hibrid peptid özel olarak hasarlı kolajeni hedeflediği için bu çalışmaya göre, sağlıklı hayvanların eklemlerinde dahi bir dereceye kadar kolajen bozukluğu saptanabilmektedir.

Moleküler seviyedeki 3D haritalı kızılötesi floresan mikroskop görüntüleme yöntemiyle hayvan modellerindeki omurga hasarıyla ilişkili yapısal değişiklikler manyetik rezonans görüntülemesinden çok daha erken dönemde saptanabilecek, sırt ve bel ağrısı şikayeti olan hastalarda erken tanı ve hedefe yönelik tedavi için kullanılabilecektir.

Medikaynak Referanslar

Soft tissue destruction and lower back pain by American Chemical Society, December 8,2021 from ScienceDirect.
 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler