Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sözlük

İPF terimlerini ve anlamlarını öğrenin.

Alveoller: Akciğerlerde bulunan, karbondioksidin kan dolaşımından çıktığı ve oksijenin kan dolaşımına girdiği hava kesecikleri

Difüzyon kapasitesi testleri: Akciğerler ile kan arasındaki gaz alışverişinin hangi düzeyde olduğunu ölçer

DLCO (karbonmonoksit difüzyon kapasitesi) testi: Akciğerler tarafından karbonmonoksit değişiminin nasıl yapıldığını ölçer

Fibrozis: Fibröz skar dokusunun oluşması

Gastroözofageal reflü hastalığı:  Mide asitlerinin yemek borusuna ve boğaza kaçarak mide ekşimesine ve asit hazımsızlığına neden olması ve yemek borusu mukozasının hasar görmesine neden olabilmesi (asit reflü hastalığı olarak da adlandırılmaktadır). Asit reflüsü mevcut olsa bile, gastroözofageal reflü hastalığı olan hastaların bazıları bunu hissetmeyebilir

HRCT (yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi) ya da BT (bilgisayarlı tomografi): Akciğerler dahil olmak üzere vücudun detaylı görüntülerini alan bir röntgen tipi

Hipoksemi: Kanda oksijenin çok az olması. Hipoksemi, puls oksimetrisi testi ile ölçülür

İdiyopatik: Nedeni bilinmeyen

İnterstisyel akciğer hastalığı ya da İAH: İnterstisyel akciğer dokusunun enflamasyonuna ve/veya skarlaşmasına (fibrozis) neden olan geniş bir akciğer bozuklukları grubu

İnterstisyum: Akciğerlerde pulmoner alveoller ile kan damarları arasındaki doku

İPF: İdiyopatik pulmoner fibrozis

Pulmoner: Akciğerler ile ilgili

Puls oksimetrisi: Hastanın kanındaki oksijen satürasyonunu izlemek için kullanılan noninvaziv bir yöntem

Radyolog: Hastalıkları teşhis etmek için radyoloji testlerini (örn. röntgen) kullanma konusunda uzmanlaşmış doktor

Solunum terapisti: Kardiyopulmoner tedavi konusunda uzmanlaşmış sağlık mesleği mensubu

Spirometri: Havanın akciğerlerinize giriş ve çıkışını değerlendiren bir test tipi

İPF tedavi seçenekleri için tıklayınız

Referanslar :

1. Ganesh Raghu et al, Am J Respir Crit Care Med Vol 183. pp 788–824, 2011