Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

Tanı Koyma Gereçleri

Zamanında ve Doğru Teşhis

Nörolojik belirtilerin olası birçok nedeni vardır. MS, potansiyel bir tanı olarak değerlendirildiğinde, MS tanısı kesin olarak değerlendirilmeden önce, aşağıda özetlenen araçlar ve testler vasıtasıyla diğer nedenlerin hariç tutulması gerekir. Bu dışlanma süreci bazı bireyler için çok hızlı olabiliyor olsa da, başkaları için daha uzun zaman alabilir. MS'in mümkün olduğunca çabuk ve doğru bir şekilde teşhis edilmesi çeşitli nedenlerden ötürü önemlidir:

Zorlayıcı ve rahatsız edici belirtilerle yaşayan insanlar rahatsızlıklarının sebebini bilmek istemektedirler. Teşhisin alınması, tedavi sürecine başlamasına ve kanser gibi diğer hastalıklarla ilgili endişelerden kurtulmalarına olanak tanır.

MS'in en erken dönemlerinde dahi kalıcı nörolojik hasarın oluşabileceğini bildiğimizden, mümkün olan en erken süreçte uygun tedavilerin başlatılabilmesi için teşhisi doğrulamak önemlidir.
 

MS Teşhisi İçin Kriterler

Şu anda, tek başına bir hastanın MS olduğunu belirleyebilecek herhangi bir semptom, fizik muayene bulgusu veya laboratuvar testi yoktur. Doktor, bir kişinin MS tanı ölçütlerini karşıladığını belirlemek için çeşitli stratejiler kullanır.​


Teşhis için şunlar yapılır:

 - Beyin, omurilik ve optik sinirleri içeren merkezi sinir sisteminin (MSS) en azından iki ayrı bölgesinde hasarın kanıtı bulunur.
 - Hasarın iki farklı zamanda oluştuğuna dair kanıt bulunur.
 - Olası tüm teşhisleri dışlanır.

2001'de Uluslararası Multipl Skleroz Teşhisi kriterlerini, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), beyin-omurilik sıvısı (BOS) analizi ve tanı sürecini hızlandırmak için görsel uyarılmış potansiyeller (EP) kullanmaya yönelik spesifik talimatları içerecek şekilde güncelleştirdi. Bu testler, MS benzeri semptomların yalnızca bir nüks (atak veya alevlenme) geçiren bir kişide (klinik izole sendrom) ikinci bir hasar bölgesi aramak için kullanılabilir. Klinik izole sendromlu bir kişi MS geliştirmeye devam edebilir veya devam etmeyebilir. Kriterler (McDonald Kriterleri), işlemi daha da kolaylaştırmak ve daha verimli kılmak için 2005 yılında ve yine 2010'da tekrar gözden geçirilmiştir.

Tanı Koymaya Yardımcı Gereçler

Tıbbi hikaye ve nörolojik muayene

Doktor:

MS'in neden olabileceği geçmiş veya şimdiki belirtileri tanımlamak için dikkatli bir hikaye alır.
Doğum yeri, aile öyküsü, çevresel maruz kalma, diğer hastalık geçmişi ve seyahat edilen yerler hakkında daha ileri ipuçları sağlayabilecek bilgiler toplar.
Zihinsel, duygusal ve dil işlevleri, güç, koordinasyon, denge, refleksler, yürüme, görme ve diğer dört duyuyu değerlendirmek için çeşitli testler yapar.
Birçok durumda, tıbbi öykü ve nörolojik muayene tanı ölçütlerini karşılamak için yeterli kanıt sağlar. Tanıyı onaylamak veya semptomların veya nörolojik muayene bulgularının olası diğer nedenlerini belirlemek için başka testler kullanılır.

Kan tahlilleri

MS için kesin bir kan testi olmamasına rağmen, kan testleri, lupus eritematoz, Sjogren, vitamin ve mineral eksiklikleri, bazı enfeksiyonlar ve nadir görülen kalıtsal hastalıklar gibi MS'e benzer semptomlara neden olan diğer durumları ekarte edebilir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Şu anda beyne, omuriliğe veya vücudun diğer alanlarına en hassas invaziv olmayan görüntüleme yöntemini sunan teşhis aracıdır.

Beyin omurilik sıvısı (BOS)

Beyni ve omuriliği yıkayan, kafatasında beyni tamponlayan ve merkezi sinir sistemi için amortisör olarak kullanılan, berrak, renksiz bir sıvı.

Uyarılmış Potansiyeller (EP)

Özel duyu sinir yollarının uyarılmasına yanıt olarak beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçen testler; Demiyelinizasyonun neden olduğu elektrik iletimindeki yavaşlamayı saptayabilir.

Optik koherens tomografi (OCT)

Optik koherens tomografi (OCT) gözün retinal yapılarını görüntülemek için nispeten yeni ve non-invaziv ve ağrısız bir görüntüleme aracıdır. Optik sinir genellikle MS hastalığının bir hedefi olmakla birlikte görülemez. Doktorlar optik nörit atağı sonrasında retinal sinirin (gözün arka tarafından ayrılmadan önce görsel bilgi taşıyan) durumunu görmek için OCT'yi kullanabilir. Retinal sinirin miyelin örtüsü olmadığı için, OCT görüntüleri sinirin kendisinin sağlığı hakkında önemli bilgiler sağlar.

OCT çalışmaları, retinal sinir lif tabakasının, MS'i olanlarda, MS'siz insanlara göre, optik nörit öyküsü bulunmadığında bile, OCT'yi optik nevrit ve MS patolojisi hakkında daha fazla öğrenmek için yararlı bir araç haline getirdiğini göstermiştir. MS tanısından şüphelenildiğinde hastalık aktivitesine ilişkin ek kanıt toplamak için kullanır

Referanslar

  1. Milo R, Miller A. Autoimmun Rev 2014;13(4-5): 518–24
  2. Compston A, Coles A. Lancet 2008;372(9648):1502–17
  3. Rae-Grant AD, et al. Mult Scler 1999;5(3):179–83
  4. National Multiple Sclerosis Society. http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/Diagnosing-Tools. Accessed Nov 24, 2016.
  5. Polman CH, et al. Ann Neurol 2011;69(2):292–302
  6. Saguil A, et al. Am Fam Physician 2014;90(9):644-52.