Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

Bağışıklık Sistem Hücreleri

İmmun sistemin organ ve dokuları başlıca iki grupta toplanır.

  1. Santral (primer) lenfoid organlar: kemik iliği ve timus,lenfositlerin tüm özelliklerini kazanarak olgunlaştığı organlardır.

  2. Periferik (seconder) lenfoid organlar: dalak, lenf bezi, tonsilla, peyer plakları, appendix, mukozal lenfoid doku (mucosa associated lymphoid tissue, MALT), edinsel immun yanıtın başladığı organlardır.

İmmun hücreler santral lenfid organlarda olgunlaşır, periferik lenfoid organlarda ise ilk kez antijenler ile karşlılaşır ve görevlerini yaparlar. 

 

İmmun sistemin tüm hücreleri tek bir kök hücreden gelişir. Kemik iliğinde pluripotent hemotopoetik kök hücreden daha özelleşmiş iki farklı öncül hücre oluşmaktadır. Bunlar myeloid progenitor hücre ve lenfoid progenitor hücredir. Myeloid progenitor hücreden eritrosit, trombosit, granulosit, monositler ve mast hucreleri; lenfoid progenitor hücreden lenfositler (T ve B) gelişmektedir. 

Referanslar

1) Murphy K JAneways Immunobiology 8th ed New York, Garland Science,2012

2) Kerkar SP Cellular constituents of immune escape within the tumor microenviroment, Cancer Res 2012 72 3125-2130