Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

İmmunite & İmmun Yanıt

İmmünite, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye karşı (mikroorganizma, protein ve polisakkarid gibi) vücudun verdiği reaksiyonu tanımlayan bir kavramdır.

İmmün yanıt ise yabancı madde ile karşılaşmayı takiben immun sistem hücre ve moleküllerinin karşılıklı ve düzenli etkileşimleriyle ortaya çıkan savunmadır.

İmmun yanıtı başlatan yabancı maddeler antijen veya immunojen olabilir. İmmunojen terimi, sadece immun yanıt oluşturma yeteneğindeki herhangi bir madde icin kullanılır. Antijen ise daha ziyade bir molekülün, spesifik immunitenin ürünleri ile reaksiyona girebilme yeteneğini tanımlar, her zaman spesifik immuniteyi oluşturması beklenmez.

İmmun yanıt normalde bireyi infeksiyonlardan ve yabancı olan maddelerden korur. İmmun sistem vücudun hemen her yerinde karşılaştığı sayısız yabancı antijene karşı savunma yapmak zorundadır. Bu nedenle immun sistem hucrelerinin kan, lenf ve dokular arasında dolaşabilme ve gerekli bolgelerde yerleşebilme özellikleri savunmada dinamik bir ağ oluşturur.

Henüz spesifik antijen ile karşılaşmamış bir konakta her türlü antijeni tanıyıp reaksiyon verebilecek, antijen spesifik lenfosit klonları bulunur. Yabancı antijen organizmaya girdiğinde kendine özgü yüzey reseptörünü taşıyan lenfosit klonunu seçer ve aktive olur, çoğalır bir kısmı bellek hücresi olurken, bir kısmı hafıza hücresi olarak farklılaşır. Bu olaya “primer immun yanıt” denir. Aynı antijen ile tekrar karşılaşmada; önceki karşılaşmada gerçekleşen immunizasyon sonucu, antijen spesifik lenfositlerin klonal olarak genişlemesi ile immun yanıt daha erken ve daha kuvvetli gelişir. Buna “sekonder immun yanıt” adı verilir.
  
Doğal (İnnate) Edinsel (Adaptif)
İlk ve ikincil savunma Üçüncül savunma
Doğuştan ve ömür boyu Antijenik uyarım ile başlar
Özgül değil Özgül
Nonspesifik Spesifik
Genel Değişken
Erken başlar (0-4 saat) Geç başlar (4-96 saat)

 

Nonspesifik Savunma Mekanizmaları Spesifik Savunma Mekanizmaları
Birincil Savunma İkincil Savunma Üçüncül Savunma
Cilt Fagositik beyaz küre hücreleri T lenfositler
Mukoz membranlar Antimikrobial proteinler B lenfositler
Cilt ve müköz membranların sekresyonları İnflamatuar cevap Antikor

Referanslar

1) Charles A Janeway, Immunobiology,  An Introduction to Immunobiology and Innate Immunity, The Adaptive Immune Response