Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

Kanser İmmun Siklusu

Kanser immunite siklusu; bağışıklık sisteminin vücudu kanser gelişimine karşı nasıl koruduğunu anlatan doğal bir süreçtir.

Kanser gelişimini önlemek için bağışıklık sistemi kanser immunite siklusu adı verilen ve 7 önemli basamaktan oluşan bir döngüyü gerçekleştirir.

Kanserli hastada etkin hücresel immun yanıtın oluşabilmesi için immun sistem içerisinde yer alan üç temel unsurun, yani, 1) antijen sunucu hücrenin 2) yardımcı (CD4) T-lenfositin, 3) sitotoksik (CD8) T-lenfositin, mutlaka iyi bir uyumla birlikte çalışması gerekmektedir. Antijen sunucu hücre, yardımcı (CD4) ve sitotoksik (CD8) T-lenfositlere hazırladığı antijenleri, yardımcı aktivasyon molekülleri ile birlikte sunmakta, aktive yardımcı T-lenfositler de, monosit/makrofajlarla birlikte sitotoksik T-lenfositin klonal çoğalması için etkin sitokin desteği sağlamaktadır. 

 • 1. Basamak: İmmunojenik veya nekrotik hücre ölümü sonucunda tümör spesifik neoantijenler açığa çıkar.

 • 2. Basamak: Dendritik hücreler; bilinen en etkin antijen sunucu hücrelerdir. Dokuda tümörle ilgili antijenlerin T-lenfositlere sunulmasında ve böylece anti tümöral bağışıklık yanıtının oluşturulmasında birinci derece sorumluluk taşımaktadırlar.

  Açığa çıkan tümör spesifik neoantijenler lenf nodlarında antijen sunan hücreler ( APC : dendritik hücreler ve çeşitli doku makrofajları) tarafından fagositoz ile hücre içine alınır ve bir seri işlemden geçirildikten sonra T lenfositlere sunulur.

  Antijen sunan hücrelerde Klas II MHC proteinleri bulunur. MHC klas II kompleksi tek α ve β zincirinden oluşan bir dimerdir. Her iki zincir de peptid bağlanmasına katkıda bulunur ve T hücre reseptörü ( TCR ) ile etkileşir. Klas II MHC kompleksi hücre içinde endoplazmik retikulumda (ER) sentezlenir ve bağlanma oluğunu stabilize etmesi için invaryant zincir (li) eklenir. Hücre içi veziküle alındığında katepsin S'li zincirini parçalar ve böylece MHC kompleksin bağlanma bölgesinde küçük bir fragman kalır. Bu fragmana klas II ilişkili invaryant zincir peptidi (CLİP) denir. Klas II MHC içeren vezikül endositoz ile alınan partiküllerin peptid parçalarını içeren diğer veziküller ile birleşir. CLİP peptidle yer değiştirir ve CD4+ (yardımcı) T hücreleri ile birleşecek şekilde hücre yüzeyine ulaştırılır.

 • 3. Basamak: Antijen sunan hücrelerin yüzeyindeki Klas II MHC proteinleri ile tümör spesifik neoantijenlerin effektör T hücrelerine sunulması ile priming ve aktivasyon basamağı başlar.

 • 4. Basamak: Lenf nodlarında aktive olan effektör T lenfositler tümör dokusuna gider.

 • 5. Basamak: Tümör dokusuna ulaşan effektör T lenfositler tümör mikroçevresini infiltre eder. Tümör mikroçevresi; tümör hücreleri, tümör infiltre eden immün hücreler ve stromal hücrelerden oluşur.

 • 6. Basamak: Tümör mikroçevresindeki effektör T lenfositler kanser hücrelerini tanıyıp onlara bağlanır.

 • 7. Basamak: Effektör T lenfositler kanser hücrelerini öldürür.

Referanslar

1) Chen DS, Mellman I Immunity 2013, Jul 25;39(1):1-10