Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

Kanser İmmunitesi Nedir?

Kazanılmış bağışıklık sisteminin temel fonksiyonları arasında transforme olmuş hücrelerin büyümesini engellemek veya zararlı hale gelmeden yok etmek vardır. Bu işleme kanser immungözetimi (cancer surveillance) adı verilir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar; immün sistemin kansere karşı koruyucu etkisinin yanısıra tümör oluşumuna yardım edici işlevlerinin olduğunu göstermiştir. Bu nedenle immun sistemin hem kanser oluşumunu engelleyici hem de neoplastik hastalığı şekillendiren ikili işlevini içeren kanser immundüzenlenmesi ( cancer immunoediting) tanımının kullanılması önerilmektedir. İmmun sistem bazı tümörlerin oluşumunu tamamen engellerken bazı tümörlerde korumasız, bazılarında ise lakayt kalmakta ve immünolojik anerji (tolerans) oluşumuna neden olmaktadır.

Kanserin 3 E’si: Elimination – Equilibrium – Escape

Eliminasyon: İmmungözetime karşılık gelmektedir.

Equilibrium (Denge) : İmmun sistemimizin ve kanser hücrelerinin bir harmoni içinde birlikteliği olarak ifade edilebilir. İmmun sistem kanser hücrelerini tamamen elimine edememekle birlikte büyümesine ve metastaz yapmasına da izin vermemektedir. Bu süreçte rol olan mekanizmalar günümüz teknolojisiyle bile tam olarak anlaşılamamıştır.

Escape; immunolojik olarak oluşturulmuş tümörün kontrolsüz bir şekilde immun yeterli kişilerde hızla yayılmasıdır.

Referanslar

1) Swann J Smyth M J Clin Invest. 2007 May 1; 117(5): 1137–1146.

2) Kim R Emi M Immunology. 2007 May; 121(1): 1–14.