Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Mesane Kanseri Tanısı

Mesane kanserinin teşhis aşaması hastanın detaylı tıbbi hikâyesinin alınması ve fiziksel muayenesinin yapılması ile başlar. Hastanın mesane kanserine sebep olabilecek karsinojenlere maruziyeti araştırılır. Özellikle sigara içme ya da pasif içicilik konusu sorgulanır. Kimyasallara maruziyeti incelenir.

İdrarda kan görülmesi olup olmadığı tespit edilir. İdrarda kan, böbrekten başlayıp üretra çıkışına kadar üriner sistemi oluşturan organların hepsinden olabileceğinden tüm bu organları gösteren bir radyolojik görüntüleme yöntemi hastaya uygulanır. Üriner sistem ultrasonografisi mesanede yer alan 1 cm’nin üzerindeki tümörleri göstermede çok başarılı olmasına rağmen böbrek toplayıcı sistemi ve üreter kaynaklı tümörleri tespit etmekte başarısız olduğundan mesane tümörü teşhisi için yeterli değildir. BT ürografi (bilgisayarlı tomografi) ile görüntüleme daha tatminkar sonuçlar vermektedir. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve Pozitron emisyon tomografisi (PET) kullanılan diğer tanı yöntemleridir.

Mesane kanseri teşhisinde idrar tahlilleri önemlidir. Tam idrar analizinde her büyütme sahasında 4'ten fazla eritrosit olması mikroskopik hematüri anlamına gelir. Ayrıca idrar sitolojisi adı verilen mikroskopik incelemede idrar içinde direkt tümör hücrelerinin var olup olmadığı araştırılır. İdrar ile atılan kanser hücrelerinin var olup olmadığı patolog tarafından değerlendirilir.

Mesane kanseri teşhisinde en önemli teşhis aracı sistoskopidir. Sistoskopi mesanenin direkt görsel incelenmesidir. Lokal anestezi altında hafif bir sedasyonla uygulanabilmesi en önemli avantajıdır. Mesaneye girişi sağlayan üretra kanalına lokal anestezik bir jel sıkılarak bu bölgenin uyuşması sağlanır. Ardından çok ince bir flexible sistoskop ile üretradan ilerletir. Sistoskop ile mesanenin iç tabakalarını görme ve kanser belirtisi olup olmadığını incelemek mümkün hale gelir. Gelişmiş sistoskopların yapısı hastanın ağrı duymasını engelleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Sistoskoplar yumuşak özellikte ve flexible (esnek) yapıdadır.

Mesanede tümör görülmesi durumunda tümörün; görüntüsü, şekli, sayısı, yeri ve büyüklüğü kaydedilir. Tümörlerin temizlenmesi (rezeksiyonu) lokal anestezi altında yapılabilecek bir işlem değildir. Hastaya genel anestezi altında transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TUR) operasyonu planlanır. Bu işlem sırasında rezektoskop adı verilen bir enstrüman kullanılır. Rezektoskop, sistoskopun benzeridir. Ancak detaylı optik sisteme ve mesanedeki tümörleri temizlemeyi mümkün kılan özelliklere sahiptir. Temizlenen tümörler patolojik incelemeye gönderilir. Patoloji bölümü tarafından tümör incelemeye alınır.

Rezeksiyon sırasında mesane basınçla yıkanarak elde edilen idrar örneğinin sitoloji incelemesi istenebilir. Çevre sağlam dokulardan örneklemeler yapılabilir. İncelemeler sonunda kanser dokusu tespit edilmesi halinde patolog tümörün derecesini belirler. Dereceleme sisteminde en sık kullanılan yöntemde tümör düşük dereceli ya da yüksek dereceli olarak ikiye ayrılır. Düşük dereceli tümörlerin hücrelerinde normal hücreye göre kıyaslandığında hafif ve az sayıda anormallikler görülür. Yüksek dereceli tümörlerin hücrelerinde ise normal mesane hücresine göre çok daha fazla anormallik ve düzensizlik mevcuttur. Bu dereceleme tümörün ne kadar saldırgan olduğunu belirlemek içindir. Tümörün büyüme hızı ve çevre dokulara geçme potansiyeli bu dereceleme sistemi ile belirlenmeye çalışılır.