Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Transplantasyon

Tıbbi Makale
15 Ekim 2018

HCV Pozitif Donörlerden Böbrek Transplantasyonu

HCV enfeksiyonu için son derece etkili ve güvenli doğrudan etkili antiviral ajanların mevcudiyeti ile, HCV pozitif ve negatif alıcılar için HCV pozitif organlar kullanılabilir.

Tıbbi Makale
02 Ağustos 2018

MELD-Na ve Acil Cerrahide Peri-operatif Sonuçlar

Amerikalı araştırmacılar, transplantasyon dışı acil cerrahi girişim uygulanan sirozlu hastaların potansiyel bir klinik karar verme aracı olarak, MELD-Na skorları ve perioperatif sonuçlarını karşılaştıran bir çalışma yaptılar.

Tıbbi Makale
11 Nisan 2018

Karaciğer Transplantasyonunun Bir Sağkalım Fayda Ölçütü Olarak MELD

Amerikalı araştırmacılar, ulusal kayıt verileri ve genelleştirilmiş gama parametrik modelleri kullanarak, LT ile çeşitli MELD skoru ve organ kalitesinde sağ kalım fayda miktarlarını belirlediler.

Tıbbi Makale
17 Mart 2018

Karaciğer Transplantasyonunda Akut Böbrek Hasarı ve Kombine Sıcak İskemi Süresi

Sıcak iskeminin DCD karaciğer transplantasyonunda postoperatif AKI gelişimine olan etkisini araştırmak amacıyla retrospektif bir çalışma yapıldı.

Tıbbi Makale
24 Şubat 2018

ILTS’nin Canlı Donör Karaciğer Transplantasyonu Rehberi

Uluslararası Karaciğer Transplantasyonu Derneği, LDLT'yi çevreleyen uzman görüşleri, fikir birliği ve en iyi uygulamalardan oluşan bir koleksiyon sağlamak amacıyla bir kılavuz oluşturmuştur.

Tıbbi Makale
18 Ocak 2018

Karaciğer Transplantasyonundan Sonraki 24 Saatte Ölümle İlişkili Faktörler

Karaciğer transplantasyonu için sunulan son dönem karaciğer hastalığına sahip yetişkin hastalarda, intrakardiyak ve pulmoner tromboemboli nedeniyle ölümle ilişkili alıcı risk faktörleri incelendi

Tıbbi Makale
02 Ocak 2018

Share 35 Uygulaması ve Karaciğer Transplantasyonu

Amerika’dan araştırmacılar yaptıkları tek merkezli analizde, Share 35 uygulamasında sonra MELD 40 ve üzeri alıcılarda karaciğer transplantasyonunun sonuçlarını incelediler.

Tıbbi Makale
25 Ekim 2017

Böbrek Transplantasyonunda Hibrid Perfüzyonun Gecikmiş Greft Fonksiyonu Üzerine Etkisi

Brezilya’dan araştırmacılar, uzun statik soğuk depolamanın ardından makine perfüzyonunun nakil hastalarının sonuçlarını iyileştirip iyileştirmediğini anlamak için bir çalışma yaptılar.

Tıbbi Makale
18 Ekim 2017

Sitomegalovirüs Enfeksiyonunda Bir Gizem Perdesi Daha Aralandı

Bilim insanları CMV enfeksiyonlarındaki CD4+ bellek T hücresinin rolünü araştırdılar.

DEVAMINI OKU
HCV Pozitif Donörlerden Böbrek Transplantasyonu
HCV enfeksiyonu için son derece etkili ve güvenli doğrudan etkili antiviral ajanların mevcudiyeti ile, HCV pozitif ve negatif alıcılar için HCV pozitif organlar kullanılabilir.
DEVAMINI OKU
MELD-Na ve Acil Cerrahide Peri-operatif Sonuçlar
Amerikalı araştırmacılar, transplantasyon dışı acil cerrahi girişim uygulanan sirozlu hastaların potansiyel bir klinik karar verme aracı olarak, MELD-Na skorları ve perioperatif sonuçlarını ...
DEVAMINI OKU
Karaciğer Transplantasyonunun Bir Sağkalım Fayda Ölçütü Olarak MELD
Amerikalı araştırmacılar, ulusal kayıt verileri ve genelleştirilmiş gama parametrik modelleri kullanarak, LT ile çeşitli MELD skoru ve organ kalitesinde sağ kalım fayda miktarlarını belirled...
DEVAMINI OKU
Karaciğer Transplantasyonunda Akut Böbrek Hasarı ve Kombine Sıcak İskemi Süresi
Sıcak iskeminin DCD karaciğer transplantasyonunda postoperatif AKI gelişimine olan etkisini araştırmak amacıyla retrospektif bir çalışma yapıldı.
DEVAMINI OKU
ILTS’nin Canlı Donör Karaciğer Transplantasyonu Rehberi
Uluslararası Karaciğer Transplantasyonu Derneği, LDLT'yi çevreleyen uzman görüşleri, fikir birliği ve en iyi uygulamalardan oluşan bir koleksiyon sağlamak amacıyla bir kılavuz oluşturmuştur....
DEVAMINI OKU
Karaciğer Transplantasyonundan Sonraki 24 Saatte Ölümle İlişkili Faktörler
Karaciğer transplantasyonu için sunulan son dönem karaciğer hastalığına sahip yetişkin hastalarda, intrakardiyak ve pulmoner tromboemboli nedeniyle ölümle ilişkili alıcı risk faktörleri inc...
DEVAMINI OKU
Share 35 Uygulaması ve Karaciğer Transplantasyonu
Amerika’dan araştırmacılar yaptıkları tek merkezli analizde, Share 35 uygulamasında sonra MELD 40 ve üzeri alıcılarda karaciğer transplantasyonunun sonuçlarını incelediler.
DEVAMINI OKU
Böbrek Transplantasyonunda Hibrid Perfüzyonun Gecikmiş Greft Fonksiyonu Üzerine Etkisi
Brezilya’dan araştırmacılar, uzun statik soğuk depolamanın ardından makine perfüzyonunun nakil hastalarının sonuçlarını iyileştirip iyileştirmediğini anlamak için bir çalışma yaptılar....
DEVAMINI OKU
Sitomegalovirüs Enfeksiyonunda Bir Gizem Perdesi Daha Aralandı
Bilim insanları CMV enfeksiyonlarındaki CD4+ bellek T hücresinin rolünü araştırdılar.
Tıbbi Makale
03 Ekim 2017

Kore’de Canlı Donör Karaciğer Transplantasyonunda Bağışçı Güvenliği Araştırıldı

Koreli karaciğer vericileri arasındaki morbidite ve komplikasyon risklerini, ulusal olarak temsili bir Koreli hasta kohortundan prospektif olarak toplanan verileri kullanarak araştırdılar.

Tıbbi Makale
28 Eylül 2017

Karaciğer Transplantasyonunda VKİ İle Genel Sağ Kalım İlişkisi Yeniden Araştırıldı

Araştırmacılar, LT hastalarında obezitenin, yüksek transplantasyon sonrası mortaliteyle her zaman ilişkili olmadığını ve sağ kalım olasılığını belirlemek için VKİ ve MELD kategorisi arasındaki etkileşimin önemli olduğunu belirttiler.

Tıbbi Makale
19 Eylül 2017

Eş Zamanlı Böbrek-Karaciğer Transplantasyonuyla Böbrek Reddi Oranı Azalabilir mi?

Tek başına böbrek transplantasyonu ile karşılaştırıldığında eşzamanlı karaciğer-böbrek transplantasyonunun uzun vadeli yararlar sağlayabileceği tespit edildi.

Tıbbi Makale
25 Ağustos 2017

Saf Laparoskopik Donör Hepatektomi ve Laparoskopi Yardımlı Donör Hepatektomi Sonuçları Karşılaştırıldı

Japonya’dan araştırmacılar, saf laparoskopik donör hepatektomi (PLDH) ile hibrid donör hepatektomi arasındaki kısa dönem sonuçlarını karşılaştıran bir çalışma yaptılar.

Tıbbi Makale
15 Ağustos 2017

Karaciğer Nakli Sonrası Olumsuz Kardiyovasküler Sonuçlar İçin Risk Değerlendirmesi

Karaciğer transplantasyonu sonrası kardiyovasküler olayların tanımlanmasını netleştirmek, insidansı karakterize etmek ve risk faktörlerini tanımlamak amacıyla bir çalışma yapıldı.

Tıbbi Makale
21 Temmuz 2017

Canlı Donörden Sağ Lob Karaciğer Transplantasyonunda Anormal Portal Venöz Dallar İçin Malatya Yaklaşımı

İnönü Üniversitesi Karaciğer Transplantasyonu Kliniği’nden araştırmacılar Malatya Yaklaşımı olarak adlandırdıkları bir cerrahi tekniği ve klinik sonuçlarını tanımladılar.

Tıbbi Makale
07 Temmuz 2017

Böbrek Transplantasyon Alıcılarında Periferik Arter Hastalığı ile Greft Yetmezliği İlişkisi Araştırıldı

Preoperatif periferik arter hastalığı böbrek transplantasyon alıcılarında greft başarısızlığı ve mortaliteyi ön gördürebilir.

Tıbbi Makale
16 Haziran 2017

Maraton Koşmak Kısa Süreli Böbrek Hasarına Neden Olabiliyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, maraton koşmanın yarattığı fiziksel stres kısa süreli böbrek hasarına neden olabiliyor.

Tıbbi Makale
01 Haziran 2017

İnsan Sitomegalovirüsünün Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfomalar ile İlişkisi

Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalı hastalarından sağlanan histolojik doku örneklerinde, CMV latent enfeksiyon sıklığının saptamayı amaçlayan bir çalışma yapıldı.

Tıbbi Makale
24 Mayıs 2017

Organ Naklinde Reddi Önceden Haber Veren Yeni Bir Yöntem Gösterildi

Organ nakli reddi için, daha erken uyarı sağlayan ve daha invaziv ve ağrılı bir iğne biyopsisi yerine yalnızca bir kan testi gerektiren, yeni bir yöntem keşfedildi.

Tıbbi Makale
08 Mayıs 2017

Otoimmün Hepatit Hastalarında Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Sağ Kalım

Karaciğer transplantasyonu sonrası rekürrens OİH oranları, OİH rekürrensinin sağ kalım ve fibrozis üzerindeki etkisi ve OİH rekürrensi için risk faktörleri değerlendirildi.

DAHA FAZLA İÇERİK »

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image