Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Çerez Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 29.11.2019

Giriş

https://www.medikaynak.com/ internet sitesi ve mobil uygulaması (“Medikaynak”) Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi’ne ("Roche", "biz", "bizim" veya "bize") aittir veya onun tarafından kontrol edilir.  Roche, Türkiye’de İstanbul Ticaret Odası’na 68304 sicil numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0735001546600018 olan ve kayıtlı merkezi Uniq İstanbul Ayazağa Caddesi No:4D / 101 Maslak 34396 Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan bir anonim şirketidir.

Roche olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruması Tüzüğü (General Data Protection Regulation)(“GDPR”) gereğince, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz.

Medikaynak üzerinden paylaştığınız ve/veya topladığımız kişisel verilerinize ilişkin olarak, Roche veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.  Bu Çerez Politikası, Medikaynak üzerinden erişebileceğiniz Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçası olarak, Medikaynak’ta kullanılan çerezler ve diğer izleme teknolojileri hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. 

Roche, bu Çerez Politikası’nda, istediği zaman değişiklikleri bu sayfada yayınlayarak güncelleme yapabilir. Bu güncellemeleri gözden geçirmek için zaman zaman bu sayfayı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojiler nelerdir?

Medikaynak’ı ziyaret ettiğinizde veya Medikaynak ile etkileşimde bulunduğunuzda birtakım bilgileri kaydetmemizi ve sizi ayırt etmemizi sağlayan, bilgisayar, tablet, mobil telefon ve diğer cihazlarınıza (birlikte, "cihaz" olarak adlandırılacaktır) yerleştirilen ufak veri dosyaları niteliğinden ibaret olan teknolojiler kullanmaktayız.

Medikaynak üzerinden sağlanan içerikleri, hizmetleri veya e-postaları kullanımınız kapsamında; görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve gerçekleştirdiğiniz diğer işlemler gibi konularda bilgi toplamak için kullandığımız çerez (cookie), web işaretçileri (web beacons) ve diğer benzer teknolojilerin isimleri ve türleri zaman zaman değişebilmektedir.  Bu nedenle Çerez Politikasının ve kullandığımız teknolojilerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması için belli başlı terminoloji ve tanımlara aşağıda yer verilmektedir:

Çerezler (Cookies)

Herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcı veya cihazınızın hafızasına yerleştirilen, genellikle harf ve rakamlardan oluşan kısa metin dosyalarıdır. Çerezlerin birkaç türü bulunmaktadır:

“Oturum çerezleri”, tarayıcı oturumunuz sonlandığında sona eren ve söz konusu tarayıcı oturumunuz esnasındaki işlemlerinizi takip etmemize imkân tanıyan çerezlerdir.

“Kalıcı çerezler”, tarayıcı oturumları arasında cihazınızda saklanan ve bize tercihlerinizi hatırlama imkânı tanıyan çerezlerdir.

“Birinci taraf çerezleri”, ziyaret ettiğiniz site tarafından tanımlanan çerezlerdir.

“Üçüncü taraf çerezleri”, ziyaret ettiğiniz site dışındaki üçüncü kişi site tarafından tanımlanan çerezlerdir.

Çerezler çoğu tarayıcıda bulunan araçlar ile devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Tercihlerinizin, kullandığınız her bir tarayıcı için ayrı olarak tanımlanması gerekmekte olup farklı tarayıcılar, farklı işlevler ve opsiyonlar sunmaktadır.

Web işaretçileri (Web Beacons)

Sitemiz, uygulamalarımız ve araçlarımıza dahil edilebilen, genellikle çerezler ile birlikte çalışan, kullanıcılarımız ile kullanıcı davranışlarını tespit etmeye yarayan ve "piksel etiketleri" veya "clear GIFler" olarak da bilinen ufak kısa grafik imgelerdir.

Benzer teknolojiler

Yerel paylaşımlı nesne veya yerel depolama kullanarak tarayıcı veya cihazınızda bilgi saklayan flash çerezler, HTML 5 çerezler ve diğer internet uygulamaları, yazılım yöntemleri gibi teknolojilerdir.  Bu teknolojiler, tüm tarayıcılarınız üzerinden çalışabilir. Bazı hallerde, bunları tümüyle tarayıcınız aracılığıyla kontrol edemeyebilir ve bu tür durumlarda doğrudan doğruya yüklenen uygulamalarınız veya cihazınız aracılığıyla kontrol sağlamanız gerekebilir.

Birbirleri yerine de kullanılabilen "çerezler" veya "benzer teknolojiler" terimlerini, Medikaynak’a ait tüm politika metinlerinde, tarayıcınızda veya cihazınızda veri saklamak için kullandığımız ve yukarıda belirtilen şekilde bilgi toplayan veya sizi teşhis etmemize yardımcı olan tüm teknolojileri ifade etmek üzere kullanabilmekteyiz.

Neden çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz?

Çerezleri ve benzer teknolojileri aşağıdaki amaçlarla kullanıyoruz:

  • Kişisel bilgileri sitemizdeki bir form veya veri alanına girdikten sonra, çerezler sitenin bu bilgiyi 'hatırlamasını' sağlar;
  • Çerezler ve diğer pasif bilgi toplama teknolojileri, sitedeki geçmiş faaliyetlerinize göre ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlanmış içerik sunmamızı sağlar.
  • Çerezler ve diğer pasif bilgi toplama teknolojileri, sitenin kullanımıyla ilgili toplam istatistikleri derlememize, eğilimleri analiz etmemize ve siteyi başka şekilde yönetmemize ve geliştirmemize olanak sağlar.

Çerez ve benzer teknolojiler kullanılarak ne tür kişisel bilgiler toplanmaktadır?

Çerezler, bilgisayarınızı veya tarayıcınızı tanımlayan bilgileri ve ayrıca tarama geçmişinize ilişkin bilgileri alabilir. Çerez kullanımıyla elde ettiğimiz bilgiler, sizinle ilgili diğer kişisel verilerle birleştirilebilir.

Kişisel verileriniz bu teknolojiler kullanılarak ancak bilgilendirmede bulunarak ve ilgili mevzuatta düzenlenen bir hukuki sebebe dayanarak otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kapsamda, çerezler ve benzer teknolojiler aracılığıyla topladığımız kişisel verileriniz, Kanun’da düzenlenen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Çerez ve benzer teknolojiler kullanımımız

Yalnızca bu teknolojiler aracılığıyla kullanılabilir olan birtakım özellikleri, hizmetleri, uygulamaları sunmaktayız. Bu teknolojileri, tarayıcınızın, yüklediğiniz uygulamanın veya cihazınızın müsaade etmesi halinde, her zaman engelleyebilir, silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.  Ancak, zorunlu fonksiyonel çerezler bakımından, çerezler ve diğer benzeri teknolojilerin kullanımını devre dışı bırakmanız halinde, birtakım site özelliklerinden, hizmetlerden, uygulamalardan ve araçlardan faydalanamayabilirsiniz. Ayrıca, tarayıcı oturumunuz esnasında şifrenizi daha sık girmeniz gerekebilir.  Bu teknolojileri nasıl engelleyeceğiniz, sileceğiniz veya devre dışı bırakacağınız hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen tarayıcı ve cihaz ayarlarınızı gözden geçiriniz.

Genel olarak bu teknolojiler, tarayıcınız veya cihazınıza, Medikaynak tarafından ileride sunucumuzun veya dâhili sistemlerimizin sizi tanımasına yarayacak bilgilerin saklamasını sağlayan teknolojilerdir. Uygulanabilir olduğu durumlarda, çerezlerimizi ve diğer benzeri teknolojilerimizi, sadece bizim ve/veya yetkili hizmet sağlayıcılarımızın okuyabilmesini veya takip edebilmesini temin etmek amacıyla sadece bizlerin okuyabileceği şekilde tasarlanmış benzersiz ve tek bir tanımlayıcı atayarak (unique identifier) koruyoruz.

Bu teknolojileri aşağıdaki genel kategoriler kapsamında kullanmaktayız:

Operasyonel Olarak Gerekli Olanlar: Medikaynak’ın, işlerliğini sağlamak için gerekli olan çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojileri kullanabiliriz.  Bunlar, Medikaynak’a, hizmetlerimize ve araçlarımıza erişiminizi sağlayan, kural ve usullere uygun olmayan site davranışlarını tespit etmek, hileli faaliyetleri engellemek ve güvenliği iyileştirmek için gerekli olan veya aramaları kaydetme veya benzer işlevleri kullanmanıza imkân tanıyan teknolojileri içermektedir.

Performansla İlgili Olanlar:  Medikaynak’a, hizmetlerimize ve araçlarımıza ilişkin; Medikaynak’ı nasıl kullandığınızı anlamamıza, mesajlarımız ile etkileşimde bulunup bulunmadığınızın belirlenmesine, herhangi bir içeriği veya bağlantıyı görüntüleyip görüntülemediğinizin saptanmasına yardımcı olan veya Medikaynak’ın içeriğini, hizmetlerimizi ve araçlarımızı geliştiren analitik çalışmalarımızın da aralarında bulunduğu performans değerlendirmelerini gerçekleştirmemizi sağlayan, çerezler ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz.

İşlevsellikle İlgili Olanlar:  Medikaynak’a, hizmetlerimize ve araçlarımıza erişim sağladığınızda veya bunları kullandığınızda size daha gelişmiş özellikler sunmamıza imkân tanıyan çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz.  Bu özellikler arasında, Medikaynak’a giriş yaptığınızda sizi tanımamız ya da belli olan tercihleriniz ve ilgi alanlarınızı veya geçmişte görüntülediğiniz içerikleri tutmamız gibi Medikaynak’ta sunduğumuz içeriğin iyileştirebilmesini sağlayan özellikler yer almaktadır.

Yetkilendirilmiş üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları tarafından bu teknolojilerin kullanımı

Medikaynak’ta bilgi depolanması amacıyla, vereceğimiz bir yetkiye dayanarak üçüncü taraf çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojiler yerleştirmeleri için, "hizmet sağlayıcıları" olarak bilinen üçüncü taraf şirketler ile çalışmaktayız.  Bu hizmet sağlayıcıları, size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sunmamızda bize yardımcı olmaktadırlar.

Bu hizmet sağlayıcıları, içerik sunumu ile anonim site ölçümleri ve analizlerini derlememizde bize yardımcı olmak için söz konusu teknolojileri kullanabilirler.  Bu hizmet sağlayıcıları, aramızdaki gizlilik sözleşmeleri ile kişisel verilerin toplanması ve kullanılması konusundaki diğer yasal sınırlamalara tâbidir. Üçüncü taraf çerezler, üçüncü tarafların gizlilik politikası kapsamındadır.

Size özel ve ilgi alanınıza göre içerik sunabilmek ve Medikaynak’ı nasıl kullandığınızı analiz etmek amacıyla hizmet sağlayıcılarımızın çerezlerini veya yukarıda belirtilen teknolojilerini kullanabiliriz. Bu kapsamda, Medikaynak’ın kullanım kolaylığını artırmak ve kullanım istatistiklerini çıkarmak amaçlarıyla aşağıda belirtilen üçüncü taraf çerezlerini veya teknolojilerini kullanmaktayız:

Google Analytics: Medikaynak, Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect.  Verilerinizin bu çerezler tarafından kullanılmasını istemiyorsanız, burada bulunan Google’ın devre dışı bırakma aracını kullanabilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Çerez ve benzer teknolojileri nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?

Medikaynak’ta kullandığımız çerezler ve benzer teknolojilerin tümünü devre dışı bırakmak istemeniz halinde bunu, tarayıcı veya cihazınızın müsaade ettiği şekilde engelleyerek, silerek veya devre dışı bırakarak sağlayabilirsiniz. İnternet tarayıcınızın ve Cihazınız üzerinden, ayarlar, seçenekler, yardım veya destek sayfaları üzerinden, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak, çoğu internet tarayıcısı, bir çerez aldığınızda size bildirmek için tarayıcı ayarlarınızı değiştirmenize izin verir; bu, kabul edip etmemeyi seçmenizi veya tüm çerezleri otomatik olarak reddetmenizi sağlar.

İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinize ilişkin Kanun’un 11. Maddesine düzenlenen haklarınızla ve taleplerinizle ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Bu Çerez Politikası veya Medikaynak’taki bilgi uygulamaları hakkındaki soru, yorum ve taleplerinizle ilgili olarak https://www.medikaynak.com/iletisim sayfasındaki iletişim formunu doldurmak suretiyle veya aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Ticari Unvan          : Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi

MERSİS No.           : 0735001546600018

Merkez Adresi       : Uniq İstanbul, Ayazağa Cad. No.4D/101 Maslak 34396 Sarıyer, İstanbul

Telefon                  : +90 212 366 90 00

KEP Adresi             : rochemustahzarlari@hs02.kep.tr

E-posta Adresi       : istanbul.kisiselveri@roche.com

Site Sorumlusu          : Mehmet Soy