ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN
RxMediaPharma
DİAGNOSTİK

cobas® EGFR Mutation Test v2

EGFR moleküler testine yenilik getirmek

Açık sonuçlar. Güvenli kararlar.

cobas® EGFR Mutation Test v2, T790M dirençli mutasyonu da dahil olmak üzere, epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) geninde ekzonlar 18, 19, 20 ve 21'deki 42 mutasyonu belirleyen gerçek zamanlı bir PCR testidir.

Tek bir kit ile hem doku hem de plazma örneklerini test etmeyi sağlamak için tasarlanmıştır ve laboratuvarların doku ve plazmayı eş zamanlı olarak aynı plakada çalıştırmasını sağlar. Optimize iş akışı çözümleri için, Roche, DNA'nın plazmadan ekstraksiyonunu optimize etmek için hücresiz bir DNA (cfDNA) örnek hazırlama kiti geliştirdi.

Testin, aşağıdaki videoda EGFR TKİ tedavisi için hangi hastaların göz önüne alınacağının belirlenmesine nasıl yardımcı olabileceğini görün.

Esnek DNA ekstraksiyonu ve örnek işlemesi 2 örnek tipi, 1 test

cobas® EGFR Mutation Test v2 klinisyenlere biyopsi örneği olarak doku veya plazma kullanma seçeneği sağlarken, bu örneklerin işlenmesini daha kolay ve etkili hale de getirir. Testi, cobas® 4800 Sistemi ile birlikte kullanarak, laboratuvar profesyonelleri her işlemi her iki örnek tipi ile, hatta farklı hastalardan örnekler ile, toplu karışım yapabilir.

Genel iş akışı, hafifçe farklı hazırlama basamakları ile, örnek tipinden bağımsız olarak aynıdır. Formalinde fikse edilmiş ve parafine gömülmüş (FFPET) örnekler, cobas® DNA Sample Preparation Kit kullanılarak ve plazma örnekleri cobas® cfDNA Sample Preparation Kit kullanılarak işlenir. Hazırlığın ardından, her iki örnek tipinin amplifikasyon ve saptanması birlikte işlenebilir, laboratuvarlara her iki örnek türünü kullanarak doğru sonuçlar sunma esnekliği verir.

Hem doku hem de plazma bazlı test seçeneklerinin mevcut iş akışlarına nasıl entegre olduğunu görün.

Plazma testi ile ileri evre hastalığın engellerini belirlemek

İleri evre KHDAK hastaları, doku biyopsisi için yeterince sağlıklı olmayabilir veya tanı için yalnızca İnce İğne Aspirasyonu (FNA) veya Kalın İğne Biyopsisi (CNB) gibi sınırlı doku prosedürlerini uygulanabilir.

Birinci basamak TKI tedavisinden sonra, başka bir invazif doku biyopsisi işlemi gerektirse de, EGFR analizi için yeni bir tümör örneği kullanılması tercih edilir. Plazma ile test etmenin önemli faydaları, hastadan biyopsi toplamak için invazif olmayan bir prosedür içermesi ve hastayı riske atmadan gerektiği kadar sıklıkta örnek toplanabilmesidir.

cobas® EGFR Mutation Test v2 ile plazma testinde, EGFR mutasyon yükünde bir trendi yansıtmak için tasarlanan bir sayı olan Semi-Quantitative Index (SQI)* adı verilen bir özellik rapora dahil edilir. EGFR mutasyonu için bir hasta sıklıkla test edilirse, SQI değerini izlemek ve bir trend belirlemek, diğer testlerde bulunmayan bir seçenek olarak, tümör progresyonunu anlamayı sağlayabilir.

SQI özelliğinin, tümör ilerlemesini ve tedavi yanıtını izlemeye nasıl yardımcı olabileceğini görün.

Hasta bakımını geliştirmek

İleri evre KHDAK hastalarının birçoğu, doku biyopsisi için yeterince sağlıklı değildir, başka hastalar ise tanı için yalnızca İnce İğne Aspirasyonu (FNA) veya Kalın İğne Biyopsisi (CNB) gibi sınırlı doku prosedürlerini uygulanabilir. Ek olarak, birinci basamak TKI tedavisinden sonra, başka bir invazif doku biyopsisi işlemi gerektirse de, EGFR analizi için yeni bir tümör örneği kullanılması tercih edilir. Plazma ile test etmenin önemli faydaları, hastadan biyopsi toplamak için invazif olmayan bir prosedür içermesi ve hastayı riske atmadan sıklıkla örnek toplanabilmesidir.

Yeni kan bazlı sıvı biyopsinin en kritik hastalar için nasıl daha fazla seçenek sunduğunu görün.

Sayılarla cobas® EGFR Mutation Test

Faydaları

  • DNA ekstraksiyonu için iki seçenek sunar — plazmada cfDNA'dan ve formalinde fikse edilmiş ve parafine gömülmüş insan KHDAK dokusundan
  • EFGR geninin 18,19,20 ve 21 ekzonlarında, T790M dirençli mutasyonu da dahil olmak üzere 42 mutasyon saptar.
  • Plazma ile 4 saatten kısa sürede ve doku örneği ile 8 saatten kısa sürede sonuç sunar.
  • Likit bazlı, kullanıma hazır reaktifler ile test verimliliğini artırır.
  • Tutarlı, objektif ve laboratuvardan laboratuvara tekrarlanabilir sonuçlar sağlar.
  • Hasta yönetimini desteklemek için klinisyenlerin doğru sonuçlar almasını sağlar.

Amaçlanan kullanım alanı

cobas® EGFR Mutation Test v2, formalinde fikse edilmiş ve parafine gömülmüş tümör dokusu veya küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarının plazmalarından elde edilmiş DNA'daki epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) geninde ekzonlar 18, 19, 20 ve 21'deki mutasyonların kalitatif olarak saptanması ve belirlenmesi için gerçek zamanlı bir PCR testidir. Test aynı zamanda, bir EGFR tirozin kinaz inhibitörü (TKI) ile tedavi için KHDAK hastalarını seçmekte yardımcı olarak kullanılmaya yöneliktir.

Cobas® EGFR Mutation Test v2'nin plazma ile birlikte kullanımı, KHDAK kanser hastalarının yönetiminde bir yardımcı olarak, insan plazmasının seri halde toplanmasından EGFR genindeki ekzonlar 18, 19, 20 ve 21'deki mutasyonların yarı kantitatif ölçümü için endikedir.

FFPET örnekleri cobas® DNA Sample Preparation Kit kullanılarak ve plazma örnekleri cobas® cfDNA Sample Preparation Kit kullanılarak işlenir. cobas® EGFR Mutation Test v2 ve cobas z 480 analyzer, otomatize amplifikasyon ve saptama için birlikte kullanılır.

 

 

 

BİZE ULAŞIN

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.
Telefon: +90 212 306 06 06
Mail: diagnostics.turkey@roche.com

DİĞER ÜRÜNLER

NGS Yeni Nesil Sekans Çözümleri - AVENIO Analizi

Yeni nesil dizileme (NGS) onkoloji analizlerinin AVENIO ailesi, eşleşen panel içeriği ile üç likit biyopsi analizi ve üç yeni karşılık gelen doku analizinden oluşur.

Destekleyici Tanılar (CDx)

Destekleyici tanı için küresel partner seçimi olarak, kişiselleştirilmiş tıbbı yüksek tıbbi değerli prediktif analizler ile tanı güvenilirliği sunarak geliştirmeye yardım ediyoruz