Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Diyabetli Hastalarda Glisemik Kontrol Hedefleri

Güncel kılavuzların çoğunda kan glukozu kontrolü için sınır HbA1C’nin %7’nin altında (53 mmol/mol) olmasıdır. Ancak bazı kılavuzlarda bu sınır HbA1C <%6,5 (48 mmol/mol) olarak kabul edilmektedir.

Glisemik hedefler bireyselleştirilmelidir. Yaşam beklentisi düşük olan, uzun süredir diyabet hastası olan, tekrarlayan ciddi hipoglisemi atakları, eşlik eden mikro ve makrovasküler komplikasyonları veya eşlik eden diğer hastalıkları olan veya uzun süredir diyabeti kontrol altına alınamamış olanlarda daha esnek glisemik kontrol hedefleri tercih edilmelidir. Bu durumda HbA1C hedefi %8.5’a kadar (69 mmol/mol) çıkabilir.

Yaygın kabul gören glisemik kontrol hedefleri Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Diabetes Mellitus Ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi Ve İzlem Kılavuzu’nda şu şekilde özetlenmiştir:

*Glisemik hedefler bireyselleştirilmelidir. Hastanın yaşam beklentisi, diyabet yaşı, hipoglisemi riski, diyabet komplikasyonları, renal fonksiyonlarda azalma ve eşlik eden diğer hastalıklarına göre belirlenmeli, gerekirse daha esnek glisemik kontrol hedeflenmelidir.

**PPG ölçümü için öğüne başladıktan sonraki süre dikkate alınır (öğünü bitirdikten sonraki değil)

***Gebelerde öğün sonrası 1.st kan şekeri takip edilmelidir.

(AKŞ: Açlık kan şekeri, 1.st AKŞ ve 2.st AKŞ: 1. saatte ve 2. saatte yemek sonrası kan şekeri)

Tablo 2 no’lu referanstan uyarlanmıştır.

Glisemik kontrol hedeflerinin özel gruplarda farklılaştırılması önerilmektedir:

Çocuk ve adolesanlar

 • Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda A1C hedefi <%7 (53 mmol/mol) olmalıdır. Hedefler hastanın gereksinimleri ve ailesinin durumuna göre bireyselleştirilmelidir.
 • Hipoglisemi semptomlarını anlatamayan ya da sık sık hipoglisemiye giren hastalarda HbA1c hedefleri [örneğin, <%7.5 (58 mmol / mol)] daha az sıkı olabilir.

Yaşlılar veya yaşam beklentisi kısa olan hastalar

 • Yaşı ileri, 10 yıllık yaşam beklentisi düşük, uzun süredir diyabet hastası, hipoglisemi riski yüksek, diyabeti uzun süredir kontrol altında olmayan, diyabete bağlı ilerlemiş komplikasyonları olan ve komorbiditeleri olan diyabetli bireylerde metabolik kontrol çok sıkı olması önerilmemektedir. ACCORD ve VADT çalışmalarında, yaşlı ve diyabet süresi 10 yılın üzerinde olan gruplarda sıkı metabolik kontrolün kardiyovasküler olay riskini artırdığı ve bu risk artışının hipoglisemi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
 • Glisemik kontrol hedeflerinin belirlenmesinde hastanın kronolojik yaşının ötesinde yaşam beklentisi de dikkate alınmalıdır:
  • Yaşam beklentisi >15 yıl + majör komorbidite yok è HbA1C <%7 (53 mmol/mol)
  • Yaşam beklentisi 5 - 15 yıl + orta derecede komorbidite è HbA1C <%7.5 – 8.0 (58-64 mmol/mol)
  • Yaşam beklentisi <5 yıl + majör komorbidite è HbA1C <%8.0 – 8.5 (64-69 mmol/mol)
 • Yaşlı diyabetli hastalarda, komplikasyonlar, komorbid hastalıklar ve diğer riskler de göz önüne alınarak, hipoglisemi riski düşük dinç hastalarda HbA1C hedefinin <%7.0-7.5 (53- 58 mmol/mol) olması; buna karşılık hipoglisemi ve diğer riskleri yüksek, bakıma ihtiyaç duyan hastalarda HbA1C’nin <%8.0-8.5 (64-69 mmol/mol) hedeflenmesi önerilmektedir.

Gebelik planlayan diyabetli kadınlar

 • Hedeflenen HbA1C düzeyi, pre-konsepsiyon dönemindeki non-diyabetik normal üst sınırın maksimum 2 standart sapma üstünü aşmamalı, tercihen <%6.0 (42 mmol/mol) olarak hedeflenmelidir. Bu hedefe ulaşılamıyorsa mümkün olduğunca <%6.5 (48 mmol/mol) düzeyi sağlanmalıdır.
Medikaynak Referanslar

 1. IDF Clinical Practice Recommendations for managing Type 2 Diabetes in Primary Care - 2017
 2. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU, 2020, 14. Basım.
 3. American Diabetes Association; Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes 2021; Diabetes Care 2021 Jan; 44(Supplement 1):S73-84