Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Tip 2 Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları

Son yıllarda tip 2 diyabetli hastaların tedavisine yaklaşım, büyük ölçüde değişmiştir. Bu yaklaşım değişikliğinin temelini önceki yıllarda algoritmalarda glisemik kontrol hedeflerinin daha aşağı çekilmesi oluştururken, güncel algoritmalarda glisemik kontrol hedeflerinin hastanın özelliklerine göre bireyselleştirilmesi ve hasta odaklı tedavi yaklaşımı benimsenmektedir. Dolayısıyla, geleneksel basamaklı tedavinin yerine birbirini tamamlayan kombinasyon tedavilerine daha erken başlanması önerilmektedir.

Günümüzdeki neredeyse tüm kılavuzlarda diyabet tedavisinin, hastanın yaşam tarzı, alışkanlıkları, aterosklerotik kalp hastalığı ve kronik böbrek hastalığı, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması başta olmak üzere eşlik eden sorunları, hipoglisemi riski, diyabet komplikasyonlarının varlığı, tedavi maliyeti, diyabet geçmişinin süresi ve daha önceki glisemik kontrol derecesi gibi özelliklerine uygun şekilde ve hastanın da tercihi dikkate alınarak planlanması önerilmektedir.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği yeni tanı almış tip 1 diyabet hastaları için tedavi algoritmasını şu şekilde belirlemiştir:

*İlaçlar harf sırasına göre dizilmiştir. Avantaj/dezavantajları dikkate alınarak uygun kombinasyon yapılabilir. Kombinasyonu uygun olmayan ilaçlar: SU ile GLN, GLP-1A ile DPP4-İ, SU ile hızlı/kısa etkili insülin içeren protokollerdir. Üç OAD’den fazlasının kombinasyonu önerilmez. KVH, KKY veya KBH olan hastalarda (renal fonksiyonlar dikkate alınarak) kanıtı olan GLP-1A veya SGLT2-İ grubu ilaçlar öncelikli seçilebilir.

**Hastada insülin endikasyonu varsa HbA1C kaç olursa olsun tedaviye insülin eklenir veya tamamen insülin tedavisi ile başlanır.

***Yüksek HbA1C nedeniyle insülin başlanan hastalarda genellikle tek başına insülin veya MET + İnsülin (Bazal, karışım veya bazal bolus) başlanıp zaman içinde tedavi düzenlenir.

KE: Kontrendikasyon, OAD: Oral antidiyabetik, MET: Metformin, SU: Sulfonilüre grubu ilaçlar, GLN: Glinid grubu ilaçlar, PİO: Pioglitazon, DPP4-İ: Dipeptidil peptidaz 4 inhibitörleri, GLP-1A: Glukagon benzeri peptid-1 analogları, SGLT2-İ: Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri, AGİ: Alfa glukozidaz inhibitörleri, KVH: Kardiyovasküler hastalık, KKY: Konjestif kalp yetersizliği, KBH: Kronik böbrek hastalığı.

Şekil 2 no’lu referanstan uyarlanmıştır

TEMD tarafından takip altındaki mevcut hastalar için tedavi algoritması ise şu şekilde önerilmektedir.

*Tip 2 diyabet tedavisinde glisemik regülasyon sağlandıktan sonra hastaların bir kısmında çoklu OAD veya insülin tedavisine ihtiyaç azalabilir. Takipte metabolik kontrolün bozulmasına neden olmamak koşulu ile, gereğinde ilaç dozları ve sayısında azaltma yapılmalıdır. OAD: Oral antidiyabetik

Şekil 2 no’lu referanstan uyarlanmıştır

Medikaynak Referanslar

  1. American Diabetes Association. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(Suppl. 1):S111–S124.
  2. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU, 2020, 14. Basım.