ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN
RxMediaPharma
DİAGNOSTİK

Elecsys® Troponin T-high sensitive

Akut miyokardiyal infarktüsün (AMI) tanısının hızlı bir şekilde koyulmasına yönelik olarak geliştirilmiştir

Göğüs ağrısı çeken hastaların %75'inden fazlasında 1 saat süresinde triyaj1-3

AMI şüphesinin varlığında tedavinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşır. Belirtiler ve tedavi arasında her 30 dakikalık gecikme 1 yılda mortalite oranını %7,5 artırmaktadır.4

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) kılavuzları uyarınca troponin AMI'nın tanımlanmasında tercih edilen biyogöstergedir.5 Buna ek olarak, AMI ve AMI olmayan hastaların ayırt edilmesinde altın standarttır.5,6

Elecsys® Troponin T-high sensitive (TnT-hs) sadece 1 saat gibi kısa bir sürede NSTEMI tanısının dahil edilmesi veya hariç tutulması kararı için gereken süreyi azaltabilir.1-3

BİZE ULAŞIN

Çağrı Merkezi ve Destek Hattı:
Roche Diagnostics Turkey A.Ş.
Telefon: +90 212 306 06 06
Mail: diagnostics.turkey@roche.com

Elecsys® Troponin T-high sensitive testi ile erken ve etkin tanı7-9

Uluslararası kılavuzların önerdiği şekilde 0/1 saat dahil etme veya hariç tutma algoritmasının kullanımı ile desteklenir5

Tanı süresini güvenle kısaltır

  • 3.000'den fazla hasta üzerinde gerçekleştirilen çok merkezli çalışmalarla 1 saat içinde hastaların en az %75'inde triyaj sağladığı desteklenmiştir7-9
  • Yüksek negatif tahmin değeri (%99,1 - %100) ve düşük 30 günlük mortalite oranı (%0,0 - %0,2) ile AMI olasılığını dışlayabilir7-9

Kardiyak stres testi ihtiyacını azaltın

  • Eforlu elektrokardiyografi ile kardiyak stres testi ihtiyacını önemli ölçüde azaltabilir10

Acil serviste yatış sürelerini azaltın

  • Standart uygulamaya kıyasla Acil serviste geçirilen süreyi 2,1 saat (%33) azaltarak erken taburcu etme veya Acil servisten transfer etme sürecini kolaylaştırabilir11

Test spesifikasyonları

9 dakika STAT testi
14 ng/L (pg/mL)
13 ng/L (pg/mL)
Heparin, EDTA plazma ve serum

Referanslar

1. Bandstein et al. (2014). J Am Coll Cardiol 63, 2569-2578
2. Body et al. (2015). Clin Chem 61, 983-989
3. Rubini-Giménezet al. (2013). Int J Cardiol 168, 3896-3901
4. De Luca et al. (2004). Circulation 109, 1223-1225
5. Roffi et al. (2016). Eur Heart J 37, 267-315
6. Neumann et al. (2017). PLoS One 12:e0174288
7. Reichlin et al. (2012). Arch Intern Med 172, 1211-1218
8. Reichlin et al. (2015). CMAJ 187, E243-E252
9. Mueller et al. (2016). Annal Emerg Med 68, 76-87
10. Twerenbold et al. (2016). Eur Heart J 37, 3324-3332
11. Ambavane et al. (2017). PLoS One 12, e0187662