ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN
RxMediaPharma
DİAGNOSTİK

KARDİYOLOJİ

Kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde bir numaralı ölüm nedenidir.1

Dünya çapında, tüm ölümlerin %30'undan fazlası kardiyovasküler hastalık nedeniyledir1. Kardiyovasküler hastalıkların artan insidansı ve yüksek bakım maliyeti; hastalığın ilerlemesinin önlenmesi, erken teşhisi, tedavisi ve izlenmesinde küresel bir yaklaşım gerektirir. Klinik bilgilerle birlikte kullanıldığında kardiyak biyobelirteçler, özellikle her dakikanın önemli olduğu akut vakalarda hızlı ve doğru teşhisi desteklemek için çok önemlidir.2-5

Kardiyoloji alanında güçlü portföyü bulunan Roche Diagnostik6, kalp yetersizliği, akut koroner sendrom ve atriyal fibrilasyon için tanısal testler sunar.

Kardiyoloji Ürünleri

Elecsys® NT-proBNP Testi

Doğru şekilde objektif bilgi sağlayabilen NT-proBNP, tanıdan takibe kadar klinik kararların alınmasında destek sağlayan güvenilir bir kalp yetersizliği biyobelirtecidir.

Daha fazla bilgi

Elecsys® Troponin T-high sensitive

Akut miyokardiyal infarktüsün (AMI) tanısının hızlı bir şekilde koyulmasına yönelik olarak geliştirilmiştir

Daha fazla bilgi
HABERLER - ROCHE DIAGNOSTİK