Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gizlilik Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 07/10/2020

1.    Giriş

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi (“Roche İlaç”) olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruması Tüzüğü (General Data Protection Regulation)(“GDPR”) gereğince, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz.

Bu sebeple, https://www.medikaynak.com/ internet sitesi ve mobil uygulaması (“Medikaynak”) ve/veya bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer kaynaklar aracılığıyla Roche İlaç tarafından elde edilen ve işlenen kişisel verilerinizin korunması, hukuka uygun olarak işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması için uyulan ilkeler, prensipler ve uygulamalar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.    

Bu Gizlilik Politikası’nın amacı:

•    Size ait hangi kişisel verilerin elde edildiği ve elde edilen kişisel verilerin hangi amaçlarla ve nasıl işleneceğini mümkün olan en açık ve anlaşılır biçimde açıklamak;
•    Bu verilerin hangi amaçlarla ve hangi üçüncü kişilere aktarılacağı konusunda bilgi vermek;
•    Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi konusunda sizi bilgilendirmek; 
•    Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek;
•    Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma konusunda üstlendiğimiz sorumlulukları şeffaf bir şekilde açıklamaktır. 
 
Yürürlükteki mevzuat gereğince kişisel veri niteliği taşımayan veriler, bu Gizlilik Politikası’nın kapsamı dışındadır.

Bu Gizlilik Politikası’nın kapsamına giren kişisel verilerinize ilişkin olarak, Roche İlaç veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.  Bu sebeple, kişisel verilerinize ilişkin tüm taleplerinizi bu Gizlilik Politikası’nın “‎14. Yasal Haklar ve Başvuru Usulü”  bölümünde belirtilen şekilde Roche İlaç’a iletebilirsiniz.

2.    İlkelerimiz

Roche İlaç, kişisel verilerinizi işlendiği tüm süreçlerde yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyumlu hareket etmekte ve kişilik haklarınıza saygı göstermektedir.

Kişisel verilerinize verilen önem ve duyulan saygının gereği olarak aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt etmekteyiz: 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, yürütülen işlemler hakkında şeffaf olmak;
 • Kişisel verilerinizin doğru ve gerektiği durumlarda güncel olması için gerekli adımları atmak;
 • Kişisel verilerinizi yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca işlemek ve bu amaçlarla bağdaşmayan herhangi bir iş için verilerinizi kullanmamak;
 • Yalnızca belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü miktarda kişisel veri işlemek, yani ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri elde etmemek, ihtiyaç kalmayan verileri anonimleştirmek, silmek veya yok etmek;
 • Kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek, belirlenen süre sonunda verileri anonimleştirmek, silmek veya yok etmek;
 • Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak erişme, zarar verme veya yok etme girişimlerini önleyecek uygun teknik ve idari önlemleri almak.  

Aşağıdaki maddelerde bu ilkelerin uygulamada nasıl karşılık bulacağına ilişkin daha detaylı bilgi sunulmaktadır.

3.    Elde Edilen Kişisel Veriler

Kişisel veri, kimliğinizin belirli veya belirlenebilir olması kaydıyla, size ilişkin her türlü veriyi ifade etmektedir.  Bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla aşağıda belirtilen kişisel veriler Roche İlaç tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir:

Kimlik bilgileri:  Ad, soyad, kimlik numarası, vatandaşlık bilgisi, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni durum, üniversite diploma numarası gibi sizi tanımlayan bilgiler ile kimlik belgesi, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı gibi kimlik yerine geçen belgeler, bunların fotokopisi ve bunlar üzerinde yer alan tüm bilgiler.

İletişim bilgileri:  Telefon numarası, e-posta adresi, adres, faks numarası, sosyal medya hesabı gibi iletişim amaçlı kullanılan tüm bilgiler.
Meslek bilgileri: Çalışılan kurum veya kuruluş, meslek, unvan, pozisyon, özgeçmiş, eğitim düzeyi, mezun olunan okul veya fakülte,  uzmanlık alanı, görev aldığınız kurul, kurum veya kuruluşlar gibi mesleğiniz ve kariyerinizi tanımlamaya yönelik bilgiler.

Fotoğraf, ses ve/veya görüntü kayıtları:  İnternet siteleri, basın ve medya mecraları, sosyal medya hesapları gibi kamuya açık kaynaklarda yer alanlar ile birlikte bilginiz dahilinde kaydedilmesi şartıyla, yaptığınız konuşmalar, verdiğiniz röportajlar, katıldığınız sempozyumlar, kongreler, bilimsel toplantılar veya danışmanlık kurulları, çevrimiçi ağlar ve/veya Medikaynak üzerinden görüntülü veya sesli gerçekleştirilen toplantılar kapsamında çekilen fotoğraflar ile videolar, ses ve/veya görüntü kayıtları. 

Medikaynak Canlı Medikal Destek Modülünü, Meditoplantı Modülünü ve Mediziyaret Modülünü kullanmanız durumunda, çevrimiçi ağlar üzerinden görüntülü veya sesli gerçekleştirilen toplantılar kapsamında çekilen fotoğraflar ile videolar, ses ve/veya görüntü kayıtları. 

Fatura, ödeme ve banka bilgileri:  Eğer ödeme yapılacaksa, banka hesap bilgileri ile para transferi gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan diğer bilgiler, fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlendiği durumlarda bu belgelerin üzerinde yer alan tüm bilgiler.

Özel nitelikli kişisel veriler:  Eğer karartılmamışsa kimlik belgeleri ve ehliyet üzerinde yer alan din bilgisi, kan grubu bilgileri, organ bağışçısı olup olmadığınıza ilişkin bilgi, kullandığı cihaz ve protezlere ilişkin bilgi, engel durumuna ilişkin bilgi, eğer sizin tarafınızdan açıklanmışsa veya kamuya açık kaynaklardan elde edilmişse dernek ve/veya vakıf üyeliği.

IP adresi, ziyaret ve kullanım istatistikleri, içerik tercihleri: IP adresi, cihaz ID, kullanıcı ID gibi sizi tanımlayabilecek bilgiler ile Medikaynak internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinde giriş zamanı, sayfa ve bağlantıların tıklanma sayıları, sayfalarda geçirilen süre gibi internet sitesinin kullanım alışkanlıkları ve içerik tercihlerine ilişkin bilgiler ile trafik verileri ve log kayıtları gibi veriler.

Paylaşılan içerikler, yorumlar, görüşler:  Posta, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları, Medikaynak veya diğer internet sitelerimiz ve dijital platformlarımız dahil çeşitli iletişim kanalları üzerinden sözlü veya yazılı olarak paylaştığınız tüm mesajlar, içerikler, yorumlar ve görüşler ile tıbbi tanıtım temsilcilerimizle sözlü veya yazılı olarak paylaştığınız mesajlar, içerikler, yorumlar ve görüşler, Sohbet Robotu (ChatBot) üzerinden sormuş olduğunuz sorular, kişisel verilerinizin anonim olarak tutulacağı önceden tarafınıza bildirilmediği durumlarda Medikaynak içerisinde veya Medikaynak adresinden tarafınıza e-posta gönderilmek sureti ile yapılan anketlerde vermiş olduğunuz yanıtlar, paylaşmış olduğunuz öneriler ve görüşler. 

4.    Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, sözlü, form doldurarak veya sözleşme metni içerisinde yazılı olarak otomatik olmayan yöntemlerle ve e-posta yoluyla, Medikaynak veya diğer internet siteleri ve dijital platformlar üzerinden bilgi girişi yaparak veya belge yükleyerek, görüntü veya ses kaydı cihazları vasıtasıyla otomatik yöntemlerle Roche İlaç tarafından bizzat veya Roche Şirketler Topluluğu üyesi şirketler veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız aracılığıyla toplanmaktadır.

Ayrıca, tarafınızca alenileştirilen kişisel verileriniz ile kamuya açık kaynaklarda bulunan kişisel verilerinizin bir kısmı, Roche İlaç, Roche Şirketler Topluluğu üyesi şirketler veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız tarafından elde edilmektedir. 

Buna ek olarak bazı kişisel verileriniz, zaman zaman, işverenleriniz, kamu kurum ve kuruluşları ya da adli veya idari makamlar gibi üçüncü kişiler tarafından Roche İlaç’la paylaşılmaktadır. 

5.    İşlenme Amaçları

Elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir:

 • Medikaynak kapsamında sağlanan hizmetlerin ve araçların sunulması, üyelik sırasında onayladığınız Kullanım Koşulları kapsamında yükümlülüklerimizin ifa edilmesi ve haklarımızın kullanılması;
 • Medikaynak’a üye olabilmeniz için sağlık mesleği mensubu olduğunuzun doğrulanması;
 • Medikaynak’ı kullanmanız için gerekli hizmetleri ve altyapıyı sağlamak, Medikaynak içerisindeki hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmanızı sağlamak, paylaştığınız içerikler, yorumlar ve mesajlarınızın, kendi isteğiniz ile paylaştığınız ses ve/veya görüntünüzün, bilgi ve belgelerin iletilmesini sağlamak;
 • Burada belirtilen amaçlar çerçevesinde sizinle iletişime geçilmesi ve bilgilendirme yapılması, talep ettiğiniz bilgi ve belgelerin sağlanması; 
 • İlgili mevzuata uygun olarak ruhsat sahibi olarak ticari faaliyetlerin, tanıtım ve bilim servisi faaliyetlerinin yerine getirilmesi;
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hakların kullanılması;
 • Ruhsat sahibi olarak, ürün güvenliği ve kaliteye ilişkin olarak yan etki bildirimi için elverişli iletişim kanalı sağlanması, ürün güvenliği ve kalite bildirimlerinin yapılması ve gerekli denetim süreçlerinin uygulanması;
 • Kanunda öngörülmüş olan veya hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla adli veya idari makamlara, savcılık veya mahkemelere, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruşlarına gerekli bildirimlerin yapılması, bilgi ve belgelerin sağlanması;
 • Roche İlaç’ın ticari faaliyetlerini hukuka uygun olarak verimli ve etkin olarak yürütülmesi, süreçlerin iyileştirilmesi, etkinliğin ve verimliliğin ölçülmesi, gerekli denetimlerin yapılması;
 • Ticari sırların ve kişisel verilerin korunması, dijital altyapı ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması;
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi, Roche İlaç’ın, Roche Şirketler Topluluğu’nun ve hissedarlarının haklarının savunulması ve meşru menfaatlerinin korunması, 
 • Roche İlaç tarafından veya sponsorluğunda düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı kongrelere ve ürün tanıtım toplantılarına sizi davet etmek ve bu doğrultuda gerekli organizasyonları yapmak
 • Roche İlaç ürünlerinin sağlık meslek mensupları nezdindeki algısını ölçmek ve/veya yeni ürünlere ilişkin görüşler toplamak, Medikaynak ve Medikaynak modüllerinin kullanımına ilişkin geri bildirim toplama, sağlık mesleği mensuplarının yurtiçi ve yurtdışı kongre ve ürün tanıtım toplantısı deneyimlerine ilişkin geri bildirim toplama ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler gibi konularda fikirlerinizi sorarak içgörü toplamak ve bu içgörüler doğrultusunda iletişim yöntemlerimizi ve içeriklerimizi belirlemek amaçlarıyla anketler yapmak

6.    Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki şartlara dayanarak toplanmaktadır; bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlenmektedir, üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılmaktadır:  

•    Aramızda sözleşmenin kurulması ve ifası, kurulan sözleşme gereğince yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve haklarımızın kullanılması için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması (Örneğin Medikaynak Kullanım Koşulları); 
•    Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (Sağlık mesleği mensubu olduğunuzun doğrulanması, bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yükümlülükleri, savcılık, mahkemelere ve idari otoritelere bilgi verme yükümlülükleri gibi);
•    Kişisel verinizin kendiniz tarafından alenileştirilmiş olması (Kamuya açık sosyal medya hesaplarında, resmi internet sitelerinde, basın mecralarında paylaşılması gibi);
•    Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması (Örneğin, hizmetlerimizi daha iyi hale getirmek için istatistiki çalışmalar ve analizler yapılması, çerez ve benzeri teknoloji kullanımı);
•    Kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında ürün güvenliği bildirimlerinin gerçekleştirilmesi.

7.    Üçüncü Kişilere Aktarım

Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi ve süreçlerimizi yönetirken, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek, haklarımızı kullanmak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sağlık mesleği mensubu olduğunuzu doğrulamak, süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla üçüncü kişi hizmet sağlayıcılardan faydalanırız.  Bu hizmet sağlayıcılardan faydalanmamız, kimi zaman, hizmet sağlayıcı ile imzalanan sözleşmesel ilişki kapsamında ve alınan hizmetin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerinizin kendilerine aktarılmasını gerektirebilir. Ancak her durumda, kişisel verilerinizi işlerken ve aktarırken ilkelerimize uygun olarak hareket ederiz ve kişisel verilerinizin güvenliğinden sorumlu olmaya devam ederiz.  Ayrıca, hiçbir zaman kişisel verilerinizi burada belirtilmeyen amaçlarla kullanacak üçüncü kişilere satmayacağız.

Medikaynak içerisindeki özellikleri size sunabilmek için üçüncü kişilerin yazılım ve hizmetlerinden yararlanmaktayız.  Kullandığınız cihaz modeli, cihaz yazılımı, IP adresi, görüntülenen coğrafi bölge, kullanıcı davranışları ve kullanıcı alışkanlıkları gibi bilgilere bu hizmetlerin geliştirilmesine yardımcı olmak ve hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak amacıyla bu hizmet sağlayıcılar tarafından erişilebilir. Hizmet sağlayıcılarımızdan bu bilgileri yalnızca belirlenen amaçlarla kullanacaklarına ilişkin gerekli garantileri alırız, onlar da bu bilgileri yalnızca yasal zorunluluklar ya da kendilerinin de dış hizmet sağlayıcılardan faydalanması gibi hukuka uygun durumlarda başkalarına iletebilir.  
Bazı durumlarda, kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve diğer yetkili kişi veya kurumlar, elimizde bulundurduğumuz bilgileri onlarla paylaşmamızı isteyebilir. Kişisel verileriniz kolluk kuvvetlerine, adli makamlara diğer yetkili kamu görevlilerine veya üçüncü kişilere ancak yasalarla zorunlu kılınmışsa veya bir suçun işlenmesini önlemek veya faillerini yakalamak için gerekliyse aktarılacak ve bu aktarımlar yürürlükteki düzenlemelere uygun olacaktır.

8.    Yurt Dışına Aktarım

Roche İlaç, Roche Şirketler Topluluğu’nun bir parçası olması nedeniyle bu Gizlilik Politikası’nın kapsamına giren kişisel veriler, Roche Şirketler Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de aktarılmakta veya bu ülkeler tarafından da erişilebilmektedir.  Roche Şirketler Topluluğu içerisinde yer alan şirket arasında yapılan kişisel veri aktarımları, Roche Şirketlerarası Veri Aktarım Sözleşmesi (Roche Intercompany Data Transfer Agreement) hükümlerine tâbi olarak gerçekleştirilmektedir.

Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken, Roche Şirketler Topluluğu üyesi de olmamız nedeniyle ve süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla sunucuları Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veya bulut tabanlı dijital platform ve altyapılar kullanmaktayız.  Bu sebeple kişisel verilerinizin aktarıldığı ülkeler arasında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ya da Avrupa Komisyonu tarafından yeterli güvenceyi sağladığı yönünde bir karar alınmamış, yani gerekli yasal korumayı sağlamayan ülkeler listesinde tutulan ülkeler de olabilir.  Verilerinizin aktarıldığı sistemlerin yer aldığı ülkelerin, yetkili otoritelerce güvenli ülke olarak değerlendirilen ülkeler olduğunu, aksi durumda da, verilerin aktarıldığı kişilerin veri güvenliğiyle ilgili gerekli tüm güvenceleri sağlayacağını garanti etmekteyiz.

Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler, onların bağlı ortaklıkları, alt yüklenicileri, üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve/veya onların kullandığı sistemlerin de bir kısmı yurtdışında yer alabilir.  Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler, kişisel verilerinizin aktarıldığı sistemlerin yer aldığı ülkelerin, yetkili otoritelerce güvenli ülke olarak değerlendirilen ülkeler olduğunun, aksi durumda da, verilerin aktarıldığı kişilerin veri güvenliğiyle ilgili gerekli tüm güvenceleri sağlayacağının taahhüdünü vermektedirler. 

9.    Ürün Güvenliliği ve Yan Etki Bildirimi 

Roche İlaç ürünleri ile ilgili ürün güvenliliği, yan etki ve advers olay bildirimleri için bizimle istanbul.adversolay@roche.com e-posta adresi üzerinden ya da https://www.medikaynak.com/yan-etki-bildirimi sayfası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Roche İlaç ürünleri ile ilgili ürün güvenliliği,  yan etki ve advers olay bildirimleri kapsamında, bildirim yapan kişinin ad, soyad ve iletişim bilgileri ile yan etki ve/veya advers olay gözlemlenen hastanın ad ve soyadının baş harfleri, cinsiyeti, boyu, ağırlığı, doğum tarihi, yaşı ile hastanın tıbbi geçmişine, ilacın adı, dozu ve kullanımına ve gözlemlenen yan etkilere ilişkin bilgiler Roche İlaç ile paylaşılmaktadır.  Bu kapsamda Roche İlaç ile paylaşılan hasta verileri anonim veya rumuzlu veri olarak nitelendirilmektedir.  Roche İlaç, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve ürün güvenliliğini sağlamak amacıyla söz konusu anonim veya rumuzlu verileri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bağlı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) ve Roche Şirketler Topluluğu içerisinde ilgili farmakovijilans birimleri ile paylaşılmaktadır.  Roche İlaç’a iletilen yan etki bildirimlerinin takibini yapmak adına bildirim sırasında bizimle paylaştığınız iletişim bilgileriniz üzerinden sizinle iletişime geçebiliriz.

10.    Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Verilerin Paylaşılması

Ürün güvenliği bildirimi veya başka amaçlarla, Medikaynak ve/veya diğer kaynaklar aracılığıyla, sözlü, yazılı, dijital ortamda veya başka bir şekilde Roche İlaç ile paylaştığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler, bu Gizlilik Politikası’na tabi olarak işlenirler.

Üçüncü kişilere ait kişisel veri paylaşmanız halinde, Kanun gereğince kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Kanun’da öngörülen açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarılmasına imkan tanıyan şartlardan birinin sağlanmaması halinde ilgili kişinin hukuka uygun açık rızasının alınması sizin yükümlülüğünüzdedir.   Roche İlaç, ilgili kişinin açık rızasının bulunduğunu veya anılan şartlardan birinin sağlandığını denetleme yükümlülüğü altında değildir.  İlgili kişinin açık rızası bulunmaksızın ya da Kanun’da öngörülen şartlar sağlanmaksızın, üçüncü bir kişinin kişisel verisinin Roche İlaç’a aktarılması sebebiyle, Roche İlaç’ın herhangi bir zarara uğraması halinde, Roche İlaç’ın uğradığı her türlü zararı (doğrudan veya dolaylı) size rücu etme hakkı saklıdır.

11.    Çerezler ve Benzer Takip Teknolojileri

Medikaynak web sitesi ve mobil uygulamasının, hizmetlerimiz ve diğer araçlarımızın kullanımı sırasında, kullanımınıza ilişkin bilgileri toplamak ve bu bilgileri fonksiyonlarımızı sağlama, altyapımızı yönetme amaçlarıyla kullanmak üzere çerezler (küçük boyutlu dosyalar) ve benzeri takip teknolojileri kullanmaktayız.  Medikaynak’ta kullanılan çerezler ve benzer takip teknolojileri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Medikaynak Çerez Politikası’nı inceleyiniz.
 
Bu çerezleri kabul etmemek isterseniz, bunu tarayıcınızın ayarlarından yapabilirsiniz. Yerel belleğinizde saklanan çerezler belli bir süre sonunda otomatik olarak silinirler, ilgili ayarlara giderek istediğiniz zaman kendiniz de silebilirsiniz. Ancak çerezlerin tamamını kabul etmemek veya silmek web sitesinin ve hizmetlerin bir kısmının sunulamamasına sebep olabilir.

Ayrıca Medikaynak’ta, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir mantıksal analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesi sahibinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmesine yardımcı olmak ve Google’ın da hizmetlerini sürdürmesini sağlamak amacıyla “çerezler” ve diğer kimlik tanımlayıcıları kullanmaktadır. Web sitesini kullanımınızla ilgili üretilen bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google’ın farklı ülkelerde bulunabilen sunucularına iletilecek ve buralarda Google tarafından işlenecektir. Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi sahipleri için web sitesi aktivitesi hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sağlamak (örneğin kullanıcı kategorileri oluşturmak) amacıyla kullanacaktır. Google bu bilgileri yasal zorunluluklar ya da üçüncü şahısların bu bilgileri Google adına işlemesi durumlarında üçüncü şahıslara iletebilir. Google Analytics Hizmetleri için bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız, şu linkte yer alan talimatları izleyerek Google Analytics kapsamının dışına çıkmayı talep edebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

12.    Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikası’na ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Saklama süreleri ve saklama süreleri sonunda gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerine ilişkin bilgilendirme, Roche İlaç tarafından hazırlanan ve yayımlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda düzenlenmiştir.  İlgili saklama süresinin dolmasının ardından periyodik olarak kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek sizinle ilişkilendirilememesi sağlanır.  
Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin taleplerinizi Medikaynak’ta yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan başvuru kanalları aracılığıyla başvuru usulüne uygun olarak Roche İlaç’a iletebilirsiniz.  Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Roche İlaç tarafından yasal düzenlemelere ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak yerine getirilecektir.  

13.    Veri Güvenliği

Hem Avrupa Birliği hem de Türkiye’deki veri koruma kuralları doğrultusunda; kişisel verilere yetkisiz erişimleri ve hukuka aykırı olarak kullanılmasını veya elde edilmesini önleyecek makul tedbirleri almaktayız.  Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken geliştirdiğimiz tüm süreçlerde ve kullandığımız dijital altyapı ve sistemlerde veri güvenliği ve mahremiyete tasarım aşamasından itibaren büyük önem veriyor, bu özellikleri size varsayılan olarak sunuyoruz.

Bize emanet ettiğiniz kişisel verileri korumak için aldığımız tedbirler, hem işletmesel sistem ve prosedürleri; hem de teknik ve fiziksel kısıtlamaları içerir. Sadece yetkilendirilmiş ve bu konuda eğitilmiş kişiler, işleri için gerekli olduğu ölçüde kişisel verilerinize ulaşabilir.  
Öte yandan, kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılması halinde, üçüncü kişilerden kişisel verilerinizin güvenliğini temin etmek üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri alacaklarına ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olarak işlemeleri konusunda taahhüt alınmaktadır. 

Tüm tedbirlerimize rağmen, kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından elde edildiğinin veya kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlandığının tespit edilmesi halinde, bu durum yetkili otoritelere ve size ilgili mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak yazılı olarak bildirilir. 

14.    Yasal Haklar ve Başvuru Usulü

Yasal düzenlemeler doğrultusunda aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

i.    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii.    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii.    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
v.    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
vi.    Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
vii.    Bu doğrultuda düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
viii.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix.    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin olarak tüm taleplerinizi, Medikaynak’ta yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan başvuru kanalları aracılığıyla başvuru usulüne uygun olarak Roche İlaç’a iletebilirsiniz.  Talebinizin süresi içerisinde veya gerektiği gibi karşılanmadığını düşünüyorsanız, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz.

15.    GDPR Kapsamındaki İlgili Kişiler İçin Ek Bilgi 

Kişisel verilerinizin GDPR kapsamında olması durumunda; Roche’tan, kişisel verilerinize erişim ve onlarda düzeltme talep etme hakkının yanı sıra eğer uygulanabilirse veri taşınabilirliği veya kişisel verilerinin işlenmesinin durdurulması veya silinmesini talep etme hakkına da sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. İşlemenin durdurulması veya silinmesi yalnızca kişisel verilerin işlenmesi, rıza veya meşru menfaat üzerine temellendiriliyorsa ve bu nispette olasıdır.

Eğer kişisel veri işleme açık rızanıza dayanıyorsa, rızanızı herhangi bir zamanda; bununla birlikte, geri çekilmesinden önce rızaya dayalı işlemenin meşruluğunu etkilemeksizin; geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanızı geri çekmek hakkını kullanmak üzere; aşağıda belirlenen “veri sorumlusunun kimliği ve iletişim ayrıntıları” kısmındaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin, bir silme talebinden sonra, yeniden sistemlere girilmesini önlemek için, Roche İlaç, isim ve e-posta adresinizi, Roche İlaç sistemlerinde bir “artık temas kurmayın” işaretiyle tutabilir. 

Eğer Roche İlaç’ın kişisel veri işlemesinin GDPR'ye uygun düşmediği izlenimine kapılmışsanız; sorumlu düzenleyici makam nezdinde bir şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

16.    Bildirim ve Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası kapsamında tüm bildirimler, size posta veya elden teslim yoluyla yazılı olarak veya sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresinize elektronik posta gönderilmek suretiyle yapılır. 

Yeni bir hizmetin sunulmaya başlanması, veri işleme amaçlarının değişmesi ya da yasal düzenlemelerin değişmesi gibi gerekli hallerde bu Gizlilik Politikası zaman zaman güncelleyebiliriz. Gizlilik Politikası’nda yapılacak değişiklikler ve güncellemeler sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresinize elektronik posta gönderilmek suretiyle yazılı olarak bildirilir ve Gizlilik Politikası’nın güncel versiyonu Medikaynak internet sitesinde herkesin erişimine açık olarak yayınlanır.  Söz konusu değişiklikler ve güncellemeler aksi belirtilmediği sürece Medikaynak internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.  Bu sebeple bu sayfayı düzenli olarak ziyaret ederek ve e-postalarınızı düzenli olarak kontrol ederek kişisel verilerinize uygulanan politika hakkında en güncel bilgiye sahip olmanız tavsiye edilmektedir.

17.    İletişim Bilgileri

Bu Gizlilik Politikası veya Medikaynak’taki bilgi uygulamaları hakkındaki soru, yorum ve taleplerinizle ilgili olarak ya da gelecekte Medikaynak hesabınızı silmek isterseniz veya iletişim ağından çıkmak isterseniz, https://www.medikaynak.com/iletisim sayfasındaki iletişim formunu doldurmak suretiyle veya aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinize ilişkin olarak bu Gizlilik Politikası’nın “14. Yasal Haklar ve Başvuru Usulü” bölümünü incelemenizi tavsiye ederiz.

Ticari Unvan    : Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi
MERSİS No.    : 0735001546600018
Merkez Adresi    : Uniq İstanbul, Ayazağa Cad. No.4D/101 Maslak 34396 Sarıyer, İstanbul
Telefon    : +90 212 366 90 00
KEP Adresi    : rochemustahzarlari@hs02.kep.tr 
E-posta Adresi    : istanbul.kisiselveri@roche.com 
Site Sorumlusu    : Mehmet Soy