Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ
BCL-2'yi Keşfedin

Genentech ve AbbVie, BCL-2'yi ve apoptoz ve kanser patofizyolojisindeki rolünün araştırılmasına özel bir önem vermektedir.

BCL-2'nin incelenmesi, tıp mesleği mensupları, öğrenciler ve araştırmacılar için BCL-2 yolağı ve kanserle ilişkisi konusunda daha fazla bilgi edinme açısından önemli bir kaynaktır.