Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

CEA ve CD3'ü Keşfedin

CEA CD3 T hücresi bispesifiği


tümör hücrelerindeki


immün aktiviteyi düzeltebilir1,5,6

Tümör hücreleri üzerindeki CEA ve T hücreleri üzerindeki CD3'ün eş zamanlı olarak bağlanması T hücrelerini aktive ederek T hücresi aracılı tümör ölümüne yol açar.

CEA: tümör yüzey antijeni

Karsinoembriyonik antijen (CEA), bir yüzey proteini ve immünoglobulin süper ailesinin bir üyesidir.1,2

 • Normal koşullar altında CEA epitel hücrelerinin apikal yüzeyinde düşük düzeylerde eksprese edilir ve adhezyon molekülü olarak işlev görebilir.
 • Kanserde, kolorektal, küçük hücreli dışı, meme, pankreas ve mide kanserlerini içeren çeşitli tümör tüplerinin hücre yüzeyinde aşırı CEA ekspresyonu söz konusudur.

CD3: T hücresi aktivatörü

CD3, T hücrelerinin yüzeyindeki T hücresi reseptör (TCR) kompleksinin bir bileşeni olan, 4 alt-üniteden (γ, δ, ε, ζ) oluşmuş multimerik bir proteindir.3

 • Çapraz bağlanma gerçekleştiğinde, TCR, aşağı yönde ilerleyerek T hücresi aktivasyonuna yol açan sinyal iletim olaylarını başlatır.

T hücresi bispesifik antikorun tümör hücrelerindeki CEA’ya ve T hücrelerindeki CD3’e bağlanmasıyla T hücreleri tümör hücrelerine bağlanmış olur ve aktivitelerini tümör hücrelerine yönlendirir. T hücresi aktivasyonu – CEA-CD3 etkileşimi sonucunda gerçekleşen – önceden mevcut olan T hücrelerinin proliferasyonuna/ekspansiyonuna ve periferik kandan yeni T hücrelerinin tümör mikroçevresinde toplanmasına yol açar ve bu da antitümör aktiviteye daha fazla katkı sağlayabilir.1,2,4

 • Klinik öncesi modellerde, T hücresi bispesifik antikorların CEA ve CD3’e bağlanması, tümör bölgelerindeki T hücresi proliferasyonu ve tümör yatağına yeni T hücrelerinin toplanması yoluyla anlamlı tümör regresyonuna neden olmuştur.

Kombinasyonların Taşıdığı Potansiyel

CEA CD3 T hücresi bispesifik antikorlar, güçlenmiş anti-tümör etkiler oluşturmak üzere PD-L1 inhibisyonuyla kombinasyon halinde kullanılabilir

CEA CD3 T hücresi bispesifiği T hücrelerini yeniden tümör mikroçevresine yönlendirerek tümör hücrelerindeki immün aktiviteyi düzeltebilir.1,5,6 Ancak bu etkileşim T hücresi aktivasyonunu ve daha sonra tümör hücreleri ve T hücrelerinde negatif immün düzenleyici PD-L1’in artışını teşvik ettiği gösterilmiş olan IFN-γ salımına neden olur.1,2,4,7-9

 • Adaptif immün direnç olarak bilinen bu mekanizma, PD-L1 blokajıyla ortadan kaldırılabilir.
 • Anti-tümör aktiviteyi arttırmak için CEA ve CD3’ü hedefleyen T hücresi bispesifiklerinin PD-L1 hedefine yönelik tedaviyle kombinasyon halinde kullanılması, adaptif immün direnç mekanizmalarının üstesinden gelebilir.

Roche, kolorektal kanser gibi CEA eksprese eden solid tümörlerin tedavisi için 2:1 TCB platformunu tek başına ve PD-L1 inhibisyonuyla kombinasyon halinde kullanarak CEA ve CD3'ü hedeflemenin potansiyelini aktif bir şekilde araştırmaktadır.

Referanslar

 1. Bacac M, Klein C, Umana P. CEA TCB: a novel head-to-tail 2:1 T cell bispecific antibody for treatment of CEA-positive solid tumours. Oncoimmunology. 2016;5:e1203498. PMID: 27622073
 2. Bacac M, Fauti T, Sam J, et al. A novel carcinoembryonic antigen T-cell bispecific antibody (CEA TCB) for the treatment of solid tumors. Clin Cancer Res. 2016;22:3286-3297. PMID: 26861458
 3. Borroto A, Arellano I, Blanco R, et al. Relevance of Nck-CD3 epsilon interaction for T cell activation in vivo. J Immunol. 2014;192:2042-2053. PMID: 24470497
 4. Lehmann S, Perera R, Grimm HP, et al. In vivo fluorescence imaging of the activity of CEA TCB, a novel T-cell bispecific antibody, reveals highly specific tumor targeting and fast induction of T-cell-mediated tumor killing. Clin Cancer Res. 2016;22:4417-4427. PMID: 27117182
 5. Kontermann RE, Brinkmann U. Bispecific antibodies. Drug Discov Today. 2015;20:838-847. PMID: 25728220
 6. Frankel SR, Baeuerle PA. Targeting T cells to tumour cells using bispecific antibodies. Curr Opin Chem Biol. 2013;17:385-392. PMID: 23623807
 7. Tumeh PC, Harview CL, Yearley JH, et al. PD-1 blockade induces responses by inhibiting adaptive immune resistance. Nature. 2014;515:568-571. PMID: 25428505
 8. Kim JM, Chen DS. Immune escape to PD-L1/PD-1 blockade: seven steps to success (or failure). Ann Oncol. 2016;27:1492-1504. PMID: 27207108
 9. Topalian SL, Drake CG, Pardoll DM. Targeting the PD-1/B7-H1 (PD-L1) pathway to activate anti-tumor immunity. Curr Opin Immunol. 2012;24:207-212. PMID: 22236695

CD20 ve CD3'ü Keşfedin

CD20 ve CD3'ü hedeflemenin bağışıklık sistemini kansere karşı nasıl kullanabileceğini görün.

İncele