Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri Amerika Birleşik Devletleri'nde


hem erkekler hem de kadınlarda


en yaygın tanı konulan kanserler arasında ikinci sıradadır

Kanserden kaynaklanan tüm ölümlerin başta gelen nedenidir.

Akciğer kanseri nedir ve kaç insanı etkiler?

 • Akciğer kanseri, akciğerlerden köken alan kanseröz hücrelerin kontrolsüz büyümesidir.1
 • 2019 yılında yaklaşık olarak 228.000 Amerikalıya akciğer kanseri tanısı konduğu tahmin edilmekte ve yaklaşık 142.000 kişinin bu hastalık nedeniyle öldüğü düşünülmektedir.2
 • Akciğer kanseri tanılarının yaklaşık %85’inin hastalık ileri evrelerdeyken konduğu tahmin edilmektedir.2
Akciğer kanseri nedir ve kaç insanı etkiler?

KHAK nedir?

 • Akciğer kanserinin; küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olmak üzere iki majör tipi vardır. KHAK tüm akciğer kanseri olgularının yaklaşık olarak %13’ünü oluşturur ve tedavisi özellikle güçtür.1,4,5
 • KHAK genellikle bronş olarak da bilinen göğsün merkezindeki solunum borularından kaynaklanır.2
 • KHAK’nin iki evresi vardır:3
  • Kanserin spesifik bir bölgeyle sınırlı olduğu Sınırlı Evre.
  • Kanserin akciğerler, lenf nodları ya da vücudun diğer kısımlarına büyük bir yayılım gösterdiği Yaygın Evre.
 • KHAK ilerledikçe, tümör hücreleri büyür, bölünür ve KHDAK’ye kıyasla daha hızlı bir biçimde diğer dokulara yayılır (metastaz adı verilen proses). Dolayısıyla KHAK hastalarının çoğuna yaygın hastalık evresinde tanı konmaktadır.4

KHAK semptomları nelerdir?

 • Daha geç evrelerdeki akciğer kanseri semptomları aşağıdakileri içerir:6
  • Geçmeyen ya da giderek kötüleşen persistan öksürük
  • Kanlı öksürük
  • Kilo kaybı ya da iştah kaybı
  • Nefes darlığı
  • Yeni başlayan hışıltı

KHAK için risk faktörleri nelerdir?

 • Sigara kullanımı akciğer kanseri tiplerinin çoğu için başta gelen risk faktörüdür ve KHAK ile en güçlü bağlantıyı gösterir. KHAK hastalarının %95’inden fazlasında tütün ürünü kullanım öyküsü bildirilmektedir.7,8,9
 • KHAK için ek risk faktörleri aşağıdakileri içerir:7,8
  • Erkek cinsiyet
  • İleri yaş
  • Radon ya da asbeste maruz kalınması gibi çevresel maruziyetler

KHAK erken evrede saptanabilir mi?

 • KHAK’nin sıklıkla hızlı progresyon göstermesi nedeniyle erken tarama önemlidir.10
 • Sigara kullanma öyküsü olan bireyler de dahil olmak üzere, yüksek KHAK riski taşıyan kişiler, düşük doz bilgisayarlı tomografi (LDCT) tetkiki uygulanması konusunda doktorlarıyla görüşmelidir.8,9

KHAK nasıl tedavi edilir?

 • Mevcut tedavi seçenekleri kemoterapi, radyasyon ve immünoterapiyi içermektedir.12

Referanslar

 1. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2019. Atlanta: American Cancer Society; 2019.
 2. American Cancer Society; What Is Small Cell Cancer [Internet]: https://www.cancer.org/cancer/small-cell-lung-cancer/about/what-is-small-cell-lung-cancer.html. Accessed February 2019.
 3. American Cancer Society; Small Cell Lung Cancer Stages [Internet]: https://www.cancer.org/cancer/small-cell-lung-cancer/detection-diagnosis-staging/staging.html. Accessed February 2019.
 4. American Cancer Society; Key Statistics for Small Cell Lung Cancer [Internet]: https://www.cancer.org/cancer/small-cell-lung-cancer/about/key-statistics.html. Accessed February 2019.
 5. Alvarado-Luna G, Morales-Espinosa D. Treatment for small cell lung cancer, where are we now?—a review. Transl Lung Cancer Res 2016;5(1):26-38. doi: 10.3978/ j.issn.2218-6751.2016.01.13
 6. American Cancer Society; Signs and Symptoms Of Small Cell Lung Cancer [Internet]: https://www.cancer.org/cancer/small-cell-lung-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.html. Accessed February 2019.
 7. American Cancer Society; Small Cell Lung Cancer Risk Factors [Internet]: https://www.cancer.org/cancer/small-cell-lung-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html. Accessed February 2019.
 8. American Cancer society; Can Small Cell Lung Cancer Be Found Early? [Internet]: https://www.cancer.org/cancer/small-cell-lung-cancer/detection-diagnosis-staging/detection.html. Accessed February 2019.
 9. Carter, et al. Small Cell Lung Carcinoma: Staging, Imaging, and Treatment Considerations. RadioGraphics, 2014 doi: https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.346140178.
 10. National Cancer Institute; Lung Cancer Screening (PDQ®)–Health Professional Version [Internet]: https://www.cancer.gov/types/lung/hp/lung-screening-pdq. Accessed July 2018.
 11. National Cancer Institute; Small Cell Lung Cancer Treatment (PDQ®)–Health Professional Version [Internet]: https://www.cancer.gov/types/lung/hp/small-cell-lung-treatment-pdq. Accessed February 2019.
 12. Hematology/Oncology (Cancer) Approvals & Safety Notifications 2018-2019. [Internet]: https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm279174.htm. Accessed March 2019.

Akciğer Kanserinde Genel Görünüm

Akciğer kanseri onlarca yıldan bu yana dünyadaki en sık görülen kanserdir.