Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

Mesane Kanseri

Mesane kanserinin etkisini anlamak

Mesane kanseri, global ölçekte en yaygın olarak görülen 10. kanserdir; 2018 yılında tüm dünyada yarım milyondan fazla yeni mesane kanseri olgusuna tanı konmuş ve bu hastalık nedeniyle yaklaşık 200.000 ölüm meydana gelmiştir.1

MESANE KANSERİ

Mesane kanseri nedir?

Mesane kanseri, mesanenin iç tabakasında anormal hücrelerin gelişmesiyle karakterizedir.2 Mesane kanserinin üç temel tipi vardır:2

 • Mesane iç tabakasındaki hücrelerde gelişen ve transisyonel hücreli karsinom (TCC) olarak da bilinen ürotelyal karsinom. Büyük bir farkla en yaygın mesane kanseri tipidir ve tüm olguların yaklaşık %90'ını oluşturur.
 • Mesanenin iç tabakasındaki skuamöz hücrelerde başlayan ve tüm mesane kanserlerinin %4'ünü oluşturan skuamöz hücreli karsinom.
 • Mesanenin iç tabakasındaki glandüler hücrelerde başlayan ve tüm mesane kanserlerinin %2'ünü oluşturan adenokarsinom.

Yaygın mesane kanseri semptomları

En yaygın mesane kanseri semptomları idrarda kan, abdominal ağrı, bel ağrısı ve mesane irritasyonunu içerir.3,4

Zaman her şeyin temelidir

Tüm mesane kanserlerinin yaklaşık yarısına erken dönemde, kas dışı invaziv evrede (evre 0-I) tanı konur.5 Kas dışı invaziv evre, kanser hücrelerinin yalnızca mesane duvarının iç tabakasında saptandığı anlamını taşır.6 Pek çok kanserde olduğu gibi, erken tanının sağkalım olasılığını arttırması olasıdır.7

Olguların yaklaşık olarak üçte birine kanser mesane içinde daha derine yayıldığında tanı konur;5 bu, kas invaziv mesane kanseri (evre II ve III) olarak bilinen evredir.6 Geriye kalan olgularda kanser çevredeki kaslara ve organlara yayılmıştır5 - ve bu evre metastatik mesane kanseri (evre IV) olarak bilinir.6

Cinsiyet dağılımı

Mesane kanseri olgularının yaklaşık dörtte üçü erkeklerde ortaya çıkmasına karşın,1 kadınlara geç evrelerde tanı konma sıklığı daha yüksektir ve bunun, erkeklere kıyasla daha düşük olan sağkalım oranına katkıda bulunduğu düşünülmektedir.7 Kadınlarda tanının gecikmesi, yaygın mesane kanseri semptomlarına daha önce idrar yolu enfeksiyonları şeklinde hatalı tanı konmasından kaynaklanabilir.8,9

Evre IV mesane kanseri tanısı konduğunda, erkeklerde %27 olan oranla karşılaştırıldığında kadınlardaki 5 yıllık sağkalım oranı %15'tir. Gerçekten de tanı sırasındaki tüm evrelerde, kadınlardaki 5 yıllık sağkalım oranı erkeklere kıyasla daha düşüktür.7 Bu durum, özellikle kadınlarda, mesane kanserinin erken dönem semptomlarına ilişkin farkındalığın artması gerektiğini göstermektedir.

Geleceğe yönelik umutlar

İlerleme kaydedilmeden geçen 30 yıldan sonra, tümör biyolojisiyle ilgili devam eden araştırmalar ve kanser immünoterapilerinin kullanıma sunulması, mesane kanseri olan belirli bazı hastalar için yeni bir umut ve yeni bir seçenek sağlamıştır. Daha erken tanı ve yakın tarihte tedavide sağlanan gelişmeler bir araya geldiğinde, bu durumun mesane kanseri hastalarındaki sağkalım oranlarının artmasına yardımcı olacağı ümit edilmektedir.

Referanslar

 1. Bray et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. Ca Cancer J Clin. 2018;68:394-424.

  *Calculation based on Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for bladder cancer, percentage of global incidence attributed to diagnosis in men
 2. Cancer.Net. [Internet; cited 2019 April 5]. Available from: https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/introduction/.
 3. NHS. [Internet; cited 2019 April 5]. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/bladder-cancer/symptoms/.
 4. Fight bladder cancer. [Internet; cited 2019 April 5]. Available from: http://fightbladdercancer.co.uk/learn/symptoms.
 5. National Cancer Institute. [Internet; cited 2019 April 5]. Available from: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html.
 6. Cancer.Net. [Internet; cited 2019 April 5]. Available from: https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/stages-and-grades.
 7. Dobruch J et al. Gender and Bladder Cancer: A Collaborative Review of Etiology, Biology, and Outcomes. Eur Urol. 2016;69:300-310.
 8. Richards K.A et al. Urinary tract infection-like symptom is associated with worse bladder cancer outcomes in the Medicare population: Implications for sex disparities. Int J Urol. 2016;23:42-47.
 9. Nicholson, B. D et al. Bladder cancer in women. BMJ. 2014;348:g2171-g2171.

Mesane Kanseri: Veriler ve Gerçekler

Metastatik mesane kanseri, yaklaşık olarak 30 yıldır tedavisinde major gelişmeler kaydedilmiş olan bir hastalıktır.