Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

PD-L1 İnhibisyonu + VEGF İnhibisyonu

VEGF,


anti-tümör immün


yanıtı baskılayabilir

Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) vaskülarizasyonu teşvik eder ve bu durum sıklıkla tümör büyümesi ve metastaz için gereken anjiyogenezin stimüle edilmesi açısından tümöre yarar sağlar.1

VEGF, kanser immünite döngüsündeki anahtar bir basamağı da bozabilir: T hücresinin tümöre infiltrasyonu.2,3

VEGF'nin inhibisyonu T hücrelerinin tümör mikroçevresine infiltrasyonuna yardımcı olabilir.

VEGF'nin hedeflenmesi, T hücrelerinin tümör mikroçevresine infiltrasyonunu arttırarak kanser immünite döngüsünün kısmen düzeltilmesine yardımcı olabilir.3-5

  1. VEGF yolağının inhibisyonu endotelyal hücrelerde hücre adhezyon moleküllerinin ekspresyonunda artışa yol açabilir ve bu da T hücresi infiltrasyonunu kolaylaştırır.
  2. İntratümöral T hücrelerinin artışı, inflame bir tümör mikroçevresi oluşumuna yardımcı olur.

VEGF ve PD-L1'in hedeflenmesi anti-tümör aktivitenin düzelmesi üzerinde sinerjik bir etki gösterebilir

VEGF ve PD-L1 yolaklarının inhibisyonu, immün yanıtları arttırma potansiyeli taşıyan rasyonel bir kombinasyondur. VEGF inhibisyonunun etkileri, PD-L1 inhibisyonu için optimal hale gelen inflame bir tümör mikroçevresi oluşturabilir.2,4,6

Genentech, VEGF inhibisyonu ve PD-L1 inhibisyonu kombinasyonunu çeşitli tümör tiplerinde aktif olarak araştırmaktadır.7

PD-L1=programlı ölüm ligandı 1.

*Tümör hücresinin CD8+ T hücreleri tarafından öldürülmesi.

Referanslar

  1. Hicklin DJ, Ellis LM. J Clin Oncol. 2005;23:1011-1027. PMID: 15585754
  2. Kim JM, Chen DS. Ann Oncol. 2016;27:1492-1504. PMID: 27207108
  3. Terme M, Colussi O, Marcheteau E, Tanchot C, Tartour E, Taieb J. Clin Dev Immunol. 2012;2012:492920. PMID: 23320019
  4. Hughes PE, Caenepeel S, Wu LC. Trends Immunol. 2016;37:462-476. PMID: 27216414
  5. Wallin JJ, Bendell JC, Funke R, et al. Nat Commun. 2016;7:12624. PMID: 27571927
  6. Chen DS, Mellman I. Nature. 2017;541:321-330. PMID: 28102259
  7. US National Institutes of Health. ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03434379. Accessed January 31, 2019.
  8. Chen DS, Mellman I. Immunity. 2013;39:1-10. PMID: 23890059