Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

Tümör Hedefleri

Hedefe yönelik stratejilerin amacı,


değişikliğe uğrayan ya da aşırı düzeyde eksprese edilen


proteinleri ve bunlarla bağlantılı yolakları tanımaktır.1

Kanser hücrelerinin bu sinyal iletim yolaklarından nasıl yararlandığı hala bilinmemekte ve kanser araştırmaları için temel bir konu olmaya ve Genentech için önemli bir araştırma alanı oluşturmaya devam etmektedir.

Tümör tipleri arasında ve hastalarda pek çok girift farklılıklar mevcuttur ve bazı sinyal iletim yolakları immün yanıtı etkileme yeteneği gösterir.2 Genentech, kombinasyon rejimleri üzerinde odaklanarak bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımında ilerleme sağlamayı ve kanser ve oluşturduğu karmaşık durumlara ilişkin daha kapsamlı bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

ALK'yı Keşfedin

ALK aracılı sinyal iletimi, KHDAK gelişiminde ve progresyonunda önemli bir rol oynayabilmektedir1-3

İncele

ROS1'i Keşfedin

ROS1 sinyal iletim yolağı kanser gelişimiyle bağlantılı bulunmuştur1,2

İncele

TRK'yı Keşfedin

TRK yolağı sinyal iletimi tümör sağkalımına ve büyümesine yol açabilir1,2

İncele

VEGF'yi Keşfedin

VEGF yolağı güçlü bir anjiyogenez indükleyicidir1

İncele

MEK'i Keşfedin

MEK, MAPK sinyal iletim yolağında yer alan anahtar bir geçiş denetçisidir

İncele

HER Yolağını Keşfedin

İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü (HER) sinyal iletimi kanserle bağlantılı bulunmuştur.

İncele

PI3K'yi Keşfedin

PI3K/AKT sinyal iletim yolağı hücre büyümesi, proliferasyonu, metabolizması, motilitesi, sağkalımı ve apoptozunu içeren normal hücresel süreçlerin anahtar düzenleyicisidir.

İncele

Kişiselleştirilmiş Kanser Aşısı (PCV)

Anti-tümör immün yanıtın harekete geçirilmesine yönelik bireyselleştirilmiş bir yaklaşım

İncele

Kombinasyon Stratejisi

PD-L1 kontrol noktası inhibisyonu temeline dayanan kombinasyon

İncele

BCL-2'yi Keşfedin

Genentech ve AbbVie, BCL-2'yi ve apoptoz ve kanser patofizyolojisindeki rolünün araştırılmasına özel bir önem vermektedir

İncele

CD79b'yi Keşfedin

B hücresi reseptörünün (BCR) bir bileşeni olan CD79b, B hücreli NHL malignitelerin %90'ından fazlasında eksprese edilir

İncele

MAPK Yolağını Keşfedin

Mitojenle aktive edilen protein kinaz (MAPK) yolağı, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, hücre büyümesi ve sağkalımda rol oynar.

İncele

MDM2'yi Keşfedin

BMDM2-TP53 yolağı

İncele

TIGIT'i Keşfedin

TIGIT, T hücresi kaynaklı immün yanıtların düzenlenmesinde rol oynayan bir inhibitör reseptördür.

İncele

Referanslar

  1. Luo J, Solimini NL, Elledge SE. Principles of cancer therapy: oncogene and non-oncogene addiction. Cell. 2009;136:823-837. PMID: 19269363
  2. Hanahan D, Weinberg D. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011;144:646-674. PMID: 21376230