Hematoloji

“Kan bilimi” olarak da bilinen hematoloji, kan ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

HEMATOLOJİ ALANINDAKİ HASTALIKLAR

Hematoloji alanının ilgilendiği hastalıklar ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi alın

Hematoloji

Hematoloji bilim dalı, kan ve kemik iliği gibi kanı oluşturan organları ve kanla ilgili rahatsızlıkları ve hastalıkları inceler. "Heme" kelimesi, Yunanca kan kelimesinden gelir.

 

Hematolojik hastalıklar, hematolojik olmayan hastalıkları taklit eden çok sayıda klinik ve laboratuvar bulgusuna sahip heterojen bir hastalık grubudur. Bu nedenle ayrıntılı bir klinik öykü ve fizik muayene önemlidir. Sıklıkla, klinik tanıyı doğrulamak için laboratuvar testleri gerekli olacaktır.

Hematolojik bozukluklar malign ve malign olmayan (benign) kan hastalıkları olarak sınıflandırılabilir. Malign olmayan kan bozuklukları, talasemi ve orak hücreli anemi gibi hemoglobinopatileri, diğer anemi tiplerini ve hemofili gibi pıhtılaşma bozukluklarını içerir.

Malign kan hastalıkları lösemi, lenfoma ve miyelom olarak adlandırılan hastalık alt gruplarından oluşur. Lenfatik sistemi etkileyen Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma olarak iki alt sınıfa ayrılan lenfomalar anormal lenfositlerle karakterizedir. Malign hematolojik hastalıklar her yaştan insanı etkileyebilir. Malign hematolojik bozukluklar; genetik, yaşam tarzı ve çevre dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir.

 

Devam etmek istiyor musunuz?