Hematoloji

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma

 

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL) bir lenfoid malignitedir.

DBBHL, non-Hodgkin lenfomalar arasında erişkinlerde en sık görülen lenfoma alt tipidir ve Non-Hodgkin lenfomaların %30-58’ini DBBHL’lar oluşturur. Çoğunlukla 60 yaş üzeri kişilerde görülmekle birlikte çocuklar ve genç erişkinlerde de nadiren görülür. Hastalık çoğunlukla sistemik semptomlarla birlikte, hızlı büyüyen nodal veya ekstranodal kitle şeklinde ortaya çıkar. Bazen de ateş, kilo kaybı ve gece terlemeleriyle birlikte seyreder.

 

Tanı 


Tanı için eksizyonel lenf nodu biyopsisi tercih edilmelidir.

 

Tedavi 


Diffüz büyük B hücreli lenfoma tedavisi hastanın yaşına, hastalığın evresine ve vücutta tutulum yaptığı konuma göre değişiklik gösterir. Erken evre DBBHL’da organ tutulumunu durdurmak veya yavaşlatmak için radyasyon tedavisi uygulanır. Eğer hastalık ileri bir boyutta ise, kemoterapi ve immünoterapi yöntemleri bir arada kullanılabilir.

 

Referanslar


1- Leticia Quintanilla‐Martinez. The 2016 updated WHO classification of lymphoid neoplasms. Hematological Oncology. 2017;35(S1):37–45. http://www.kimia-pharma.co/UserFile/Download/hon.2399.pdf [Son Erişim Tarihi: Temmuz 2023]
2- H. Tilly, M. Gomes da Silva et al. Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 26 (Supplement 5): v116–v125, 2015. https://www.annalsofoncology.org [Son Erişim Tarihi: Temmuz 2023]
3- Solimando AG. Annese, T. et al. New Insights into Diffuse Large B-Cell Lymphoma Pathobiology. Cancers (Basel). 2020 Jul; 12(7): 1869. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7408689/ [Son Erişim Tarihi: Temmuz 2023]
4- https://lymphoma-action.org.uk/types-lymphoma-non-hodgkin-lymphoma/diffuse-large-b-cell-lymphoma#symptoms [Son Erişim Tarihi: Temmuz 2023]

 

Devam etmek istiyor musunuz?