Hematoloji

Foliküler Lenfoma

 

Foliküler Lenfoma (FL) yavaş seyirli bir lenfoma olup ikinci en sık görülen non-Hodgkin lenfoma alt tipidir.

Foliküler Lenfoma genel olarak ağrısız seyreder ve hastaların çoğunda semptom görülmez. İkinci sıklıkta görülen non-Hodgkin lenfoma alt tipi olup yavaş ilerleyen non-Hodgkin lenfomaların en sık görülen tipidir. Genel olarak, foliküler lenfoma ağrısız bir seyir izler ve çoğu hasta yaygın hastalığa rağmen semptom göstermez. Bundan dolayı hastaların büyük çoğunluğu ileri evrede tanı alırlar.

 

Tanı 


FL tanısı için mutlaka eksizyonel lenf nodu biyopsisi tercih edilmelidir. Histolojik sınıflama, Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterine göre yapılmalıdır.

Tedavi 


Foliküler Lenfoma genel olarak yavaş seyirli bir hastalık olsa da, bazen agresif lenfomaya da dönüşebilir. Foliküler Lenfoma tedavisi hastalığın ilerlemesine ve yayılmasına göre planlanmaktadır. Tanı yaşının yüksek olması ve olası ek hastalıkların varlığı tedavi kararı ve tedavi seçeneklerini etkileyebilecek diğer etkenlerdir. FL tedavi kararı, yalnızca hastalık evrelemesi ile değil, hastanın semptomlarına göre de yapılır.

 

Referanslar


1- M. Dreyling , M. Ghielmini. et all. Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology vol 32, ıssue 3, P.298-308, March 2021. https://www.annalsofoncology.org [Son Erişim Tarihi: Temmuz 2023]
2- https://lymphoma-action.org.uk/types-lymphoma-non-hodgkin-lymphoma/follicular-lymphoma#symptoms [Son Erişim Tarihi: Temmuz 2023]

 

Devam etmek istiyor musunuz?