Onkoloji

Akciğer Kanseri Evreleri

 

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) Evreleri 1

 

AJCC Evresi

Evre Gruplaması

Evre Açıklaması*

Gizli Kanser

TX
N0
M0

TX: Ana tümör herhangi bir nedenle değerlendirilemez veya bir balgam ya da diğer akciğer sıvıları örneğinde kanser hücreleri görülür, ancak kanser diğer testlerle bulunmaz, bu nedenle yeri belirlenemez.
N0 ve M0: Kanserin yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayıldığı düşünülmemektedir.

0

Tis

N0

M0

Tis(in situ): Tümör, yalnızca hava geçişlerini kaplayan hücrelerin üst katmanlarında bulunur, ancak diğer akciğer dokularına, daha derine yayılmamıştır.

 

N0 ve M0: Kanser yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayılmamıştır.

IA1

T1mi

N0

M0

T1mi: Kanser minimal invaziv bir adenokarsinomdur. Tümör 3 santimetreden (cm) daha büyük değil ve daha derin akciğer dokularını işgal eden kısım ½ cm’den fazla değildir. 

 

N0 ve M0: Kanser yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayılmamıştır.

VEYA

T1a

N0

M0

T1a: Tümör 1 cm'den büyük değildir, akciğerleri çevreleyen zarlara ulaşmamıştır ve bronşların ana dallarını etkilemez.

 

N0 ve M0: Kanser yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayılmamıştır.

IA2

T1b

N0

M0

T1b:Tümör 1 cm'den büyük, ancak 2 cm'den büyük değildir. Akciğerleri çevreleyen zarlara ulaşmamıştır ve bronşların ana dallarını etkilemez.

 

N0 ve M0: Kanser yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayılmamıştır.

IA3

T1c

N0

M0

T1c: Tümör 2 cm'den büyük, ancak 3 cm'den büyük değildir. Akciğerleri çevreleyen zarlara ulaşmamıştır ve bronşların ana dallarını etkilemez.

 

N0 ve M0: Kanser yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayılmamıştır.

IB

T2a

N0

M0

T2a: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir:

 

 • 3 cm'den büyük, ancak 4 cm'den büyük değildir.
 • Ana bronşa dönüşmüştür, ancak karinanın 2 cm yakınında değildir ve 4 cm'den büyük değildir.
 • Visseral plevraya doğru büyümüştür ve 4 cm'den büyük değildir.
 • Hava yollarını kısmen tıkamaktadır (ve çapı 4 cm'den büyük değildir).

 

N0 ve M0: Kanser yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayılmamıştır.

IIA

T2b

N0

M0

T2b: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir

 

 • 4 cm'den büyük, ancak 5 cm'den büyük değil.
 • Bir ana bronşa dönüşmüştür, ancak karinanın 2 cm yakınında değildir ve 4 cm'den büyüktür, ancak 5 cm'den büyük değildir.
 • Tümör visseral plevraya doğru büyümüştür ve 4 cm'den büyüktür, ancak 5 cm'den büyük değildir.
 • Tümör hava yollarını kısmen tıkamaktadır (ve 4 cm'den büyüktür, ancak 5 cm'den büyük değildir).

 

N0 ve M0: Kanser yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayılmamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIB

T1a/T1b/T1c

N1

M0

T1a/T1b/T1c: Tümör 3 cm'den daha büyük değildir, akciğerleri çevreleyen zarlara doğru büyümemiştir ve bronşların ana dallarını etkilemez (T1). Akciğer içindeki ve/veya bronşun akciğere girdiği alanın etrafındaki (hiler lenf düğümleri) lenf düğümlerine yayılmıştır.

 

N1: Bu lenf düğümleri kanserle aynı taraftadır.

 

M0: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

VEYA

T2a/T2b

N1

M0

T2a/T2b: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir

 

 • 3 cm'den büyük, ancak 5 cm'den büyük değildir.
 • Bir ana bronşa dönüşmüştür, ancak karinanın 2 cm yakınında değildir ve 5 cm'den büyük değildir.
 • Visseral plevraya doğru büyümüştür ve 5 cm'den büyük değildir.
 • Hava yollarını kısmen tıkamaktadır (ve 5 cm'den büyük değildir).

 

N1: Kanser ayrıca akciğer içindeki ve/veya bronşun akciğere girdiği alanın etrafındaki (hiler lenf düğümleri) lenf düğümlerine de yayılmıştır. Bu lenf düğümleri kanserle aynı taraftadır.

 

M0: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

VEYA

T3

N0

M0

T3: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir

 

 • 5 cm'den büyük, ancak 7 cm'den büyük değildir.
 • Göğüs duvarına, parietal plevraya, frenik sinire veya parietal perikarda doğru büyümüştür.
 • Bir akciğerin aynı lobunda 2 veya daha fazla ayrı tümör nodülü vardır.

 

N0 ve M0: Kanser yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayılmamıştır.

 

 

 

 

 

  IIIA

T1a/T1b/T1c

N2

M0

T1a/T1b/T1c: Kanser, 3 cm'den büyük değil, akciğerleri çevreleyen zarların içine doğru büyümemiştir ve bronşların ana dallarını etkilemez.

 

N2: Kanser, karina çevresindeki veya mediyastinal lenf düğümlerine yayılmıştır. Bu lenf düğümleri, ana akciğer tümörü ile aynı taraftadır.

 

M0: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

VEYA

T2a/T2b

N2

M0

T2: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir: 

 

 • 3 cm'den büyük, ancak 5 cm'den büyük değildir.
 • Bir ana bronşa dönüşmüştür, ancak karinanın 2 cm yakınında değildir ve 5 cm'den büyük değildir.
 • Visseral plevraya doğru büyümüştür ve 5 cm'den büyük değildir.
 • Hava yollarını kısmen tıkamaktadır (ve 5 cm'den büyük değildir).

 

N2: Kanser, karina çevresindeki veya mediyastenden lenf düğümlerine yayılmıştır. Bu lenf düğümleri, ana akciğer tümörü ile aynı taraftadır.

 

M0: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

VEYA

T3

N1

M0

T3: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir:

 

 • 5 cm'den büyük, ancak 7 cm'den büyük değildir.
 • Göğüs duvarına, parietal plevraya, frenik sinire veya parietal perikarda doğru büyümüştür.
 • Bir akciğerin aynı lobunda 2 veya daha fazla ayrı tümör nodülü vardır.

 

N1: Kanser ayrıca akciğer içindeki ve/veya bronşun akciğere girdiği alanın etrafındaki (hiler lenf düğümleri) lenf düğümlerine de yayılmıştır. Bu lenf düğümleri kanserle aynı taraftadır.

 

M0: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

VEYA

T4

N0 or N1

M0

T4: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir:

 

 • Çapı 7 cm den büyüktür.
 • Mediyasten, kalp, aort, trakea, özefagus, diyafram, omurga veya karina arasındaki boşluğa büyümüştür.
 • Aynı akciğerin farklı loblarında 2 veya daha fazla ayrı tümör nodülü vardır.

 

N0 veya N1: Kanser, akciğer içindeki ve/veya bronşun akciğere girdiği alanın etrafındaki (hiler lenf düğümleri) lenf düğümlerine yayılmış olabilir veya olmayabilir. Etkilenen lenf düğümleri kanserle aynı taraftadır.

 

M0: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IIIB

 

T1a/T1b/T1c

N3

M0

T1a/T1b/T1c: Kanser, 3 cm'den büyük değildir, akciğerleri çevreleyen zarların içine doğru büyümemiş ve bronşların ana dallarını etkilememiştir.

 

N3: Kanser vücudun her iki tarafındaki köprücük kemiği yakınındaki lenf bezlerine yayılmıştır ve/veya ana tümörden vücudun diğer tarafındaki hiler veya mediastinal lenf bezlerine yayılmıştır.

 

M0: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

VEYA

T2a/T2b

N3

M0

T2a/T2b: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir

 

 • 3 cm'den büyük, ancak 5 cm'den büyük değildir.
 • Bir ana bronşa dönüşmüştür, ancak karinanın 2 cm yakınında değildir ve 5 cm'den büyük değildir.
 • Visseral plevraya doğru büyümüştür ve 5 cm'den büyük değildir.
 • Hava yollarını kısmen tıkamaktadır (ve 5 cm'den büyük değildir).

 

N3: Kanser vücudun her iki tarafındaki köprücük kemiği yakınındaki lenf bezlerine yayılmıştır ve/veya ana tümörden vücudun diğer tarafındaki hiler veya mediastinal lenf bezlerine yayılmıştır.

 

M0: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır

VEYA

T3

N2

M0

T3: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir:

 

 • 5 cm'den büyük, ancak 7 cm'den büyük değildir.
 • Göğüs duvarına, parietal plevraya, frenik sinire veya parietal perikarda doğru büyümüştür.
 • Bir akciğerin aynı lobunda 2 veya daha fazla ayrı tümör nodülü vardır.

 

N2: Kanser, karina çevresindeki veya mediyastinal lenf düğümlerine yayılmıştır. Bu lenf düğümleri, ana akciğer tümörü ile aynı taraftadır.

 

M0: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

VEYA

T4

N2

M0

T4: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir.

 

 • Çapı 7 cm den büyük değildir.
 • Akciğerler (mediyasten), kalp, kalbe yakın büyük kan damarları (aort gibi), trakea, özefagus, diyafram, omurga veya karina arasındaki boşluğa büyümüştür.
 • Aynı akciğerin farklı loblarında 2 veya daha fazla ayrı tümör nodülü vardır.

 

N2: Kanser, karina çevresinde veya mediyastinal lenf düğümlerine yayılmıştır. Bu lenf düğümleri, ana akciğer tümörü ile aynı taraftadır.

 

M0: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

 

 

 

 

 IIIC

T3

N3

M0

T3: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir:

 • 5 cm'den büyük, ancak 7 cm'den büyük değildir.
 • Göğüs duvarına, parietal plevraya, frenik sinire veya parietal perikarda doğru büyümüştür.
 • Bir akciğerin aynı lobunda 2 veya daha fazla ayrı tümör nodülü vardır.

N3: Kanser vücudun her iki tarafındaki köprücük kemiği yakınındaki lenf bezlerine yayılmıştır ve/veya ana tümörden vücudun diğer tarafındaki hiler veya mediastinal lenf bezlerine yayılmıştır.

 

M0:  Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır 

VEYA

T4

N3

M0

T4: Tümör aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir:

 

 • Çapı 7 cm'den büyüktür.
 • Akciğerler (mediyasten), kalp, kalbe yakın büyük kan damarları (aort gibi), trakea, özefagus, diyafram, omurga veya karina arasındaki boşluğa büyümüştür.
 • Aynı akciğerin farklı loblarında 2 veya daha fazla ayrı tümör nodülü vardır.

 

N3: Kanser vücudun her iki tarafındaki köprücük kemiği yakınındaki lenf bezlerine yayılmıştır ve/veya ana tümörden vücudun diğer tarafındaki hiler veya mediastinal lenf bezlerine yayılmıştır.

 

M0: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

 

 

 

IVA

Herhangi bir T

Herhangi bir N

M1a

M1a: Kanser herhangi bir boyutta olabilir ve yakındaki yapılara (herhangi bir T) dönüşmüş olabilir veya olmayabilir. Yakındaki lenf düğümlerine (herhangi bir N) ulaşmış olabilir veya olmayabilir. Ayrıca aşağıdakilerden herhangi biri de bu evre için doğrudur:

 

 • Kanser diğer akciğere sıçramıştır.
 • Kanser hücreleri, malign plevral efüzyon sıvısında bulunur.
 • Kanser hücreleri, malign perikardiyal efüzyon sıvısında bulunur.
VEYA

Herhangi bir T

Herhangi bir N

M1b

Kanser herhangi bir boyutta olabilir ve yakındaki yapılara (herhangi bir T) dönüşmüş olabilir veya olmayabilir. Yakındaki lenf düğümlerine (herhangi bir N) ulaşmış olabilir veya olmayabilir. Uzak bir lenf düğümü veya karaciğer, kemikler veya beyin (M1b) gibi bir organ gibi göğsün dışına tek bir tümör olarak yayılmıştır.

IVB

Herhangi bir T

Herhangi bir N

M1c

Kanser herhangi bir boyutta olabilir ve yakındaki yapılara (herhangi bir T) dönüşmüş olabilir veya olmayabilir. Yakındaki lenf düğümlerine (herhangi bir N) ulaşmış olabilir veya olmayabilir. Uzak lenf düğümleri gibi göğüs dışına ve/veya karaciğer, kemikler veya beyin gibi diğer organlara (M1c) birden fazla tümör olarak yayılmıştır.

*Aşağıdaki ek kategoriler yukarıdaki tabloda listelenmemiştir:

 • T0: Primer tümör kanıtı yok.
 • NX: Bilgi eksikliği nedeniyle yakındaki lenf düğümleri değerlendirilemez.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK) Evreleri 2

 

KHAK 2 evresi bulunmaktadır: limitli evre ve yaygın evredir.

 

Sınırlı evre:

 

Tüm KHAK hastalarının 1/3 ‘ünü oluşturmaktadır.

Kanser göğüs kafesinin sadece bir tarafında, akciğerin bir kısmında ve komşu lenf bezlerinde

bulunur.

Köprücük kemiğinin üzerindeki lenf düğümlerindeki kanser (supraklaviküler düğümler), kanserle

göğsün aynı tarafında oldukları sürece hala sınırlı evre olarak kabul edilebilir.

 

Yaygın evre:

 

Akciğerin tamamına, diğer akciğere, göğsün diğer tarafındaki lenf düğümlerine veya vücudun

diğer bölümlerine (kemik iliği dahil) yayılan kanserleri tanımlar.

 

Referanslar :

 

1- Cancer.org: Lung Cancer - Non-Small Cell Lung Cancer Stages 8th edition. [İnternet; Mart 2022 tarihinde alıntılanmıştır] Erişim adresi: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/staging-nsclc.html
2- Cancer.org: Lung Cancer - Small Cell Lung Cancer Stages 8th edition. [İnternet; Mart 2022 tarihinde alıntılanmıştır] Erişim adresi: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/staging-sclc.html

 

Devam etmek istiyor musunuz?