Onkoloji

 

Akciğer Kanseri Nedir?

 

Geçmişte sigara ile bağlantılı bir hastalık olarak değerlendirilen akciğer kanseri, günümüzde farklı subtipleri olan ve etiyolojisinde birden fazla genetik mutasyonun rol oynadığı kompleks bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Global Kanser İstatistikleri dünya çapında her 5 erkek ve kadından 1'inin yaşamları boyunca kansere yakalandığını, 8 erkekten 1'inin ve 11 kadından 1'inin kanserden öldüğünü göstermektedir.

 

Akciğer kanseri dünyadaki en yaygın görülen ikinci kanser fakat en çok ölüme neden olan ilk kanserdir ve her yıl 1,76 milyon ölüme neden olmaktadır. Her yıl meme kanseri, kolorektal kanser ve prostat kanserinin toplamından daha fazla kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

 

 

Her yıl, dünya genelinde 2,2 milyondan fazla kişi akciğer kanseri tanısı almaktadır.

 

Akciğer kanseri, akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucunda ortaya çıkar. Akciğer kanseri sıklıkla bir akciğerde tek odaktan gelişmeye başlamakla birlikte aynı zamanda birden fazla odaktan gelişimi de söz konusu olabilir. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Akciğer kanserinin en sık metastaz yaptığı yerler; lenf nodülleri, karaciğer, santral sinir sistemi (beyin), kemik ve adrenal bezlerdir. Akciğer kanseri aynı zamanda farklı loblara ya da karşı akciğere de metastaz yapabilir.

 

Referanslar :

 

1- Ferlay J, et al., GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide [document on the Internet]. International Agency for Research on Cancer; 2013 [cited 2016 Nov 21]. Available from: https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-cancers

2- Barzi A, Pennell NA. Targeting angiogenesis in non-small cell lung cancer: agents in practice and clinical development. Europ Journ Clin Med Onc. 2010 [cited 2016 Nov 21];2(1): 31–42.

3- Cancer.org: What is non-small-cell lung cancer? [İnternet; Mayıs 2021 tarihinde alıntılanmıştır] Erişim adresi: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/what-is.html#:~:text=Non small cell lung cancer,of lung cancers are NSCLC

4- Estimated Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. International Agency for Research on Cancer. Erişim adresi: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. Son erişim tarihi: Şubat 2022.

5- Alberg, et al. Epidemiology of lung cancer. Chest (American College of Chest Physicians). 2007; 132(S3): 29–55.

6- World Health Organization. World Cancer Report 2008 [document on the internet]. Lyon; 2008; [cited 2016 Nov 21]. Available from: http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf

Devam etmek istiyor musunuz?