Onkoloji

 

Akciğer Kanseri Risk Faktörleri

 

Hem KHDAK hem de KHAK için önemli risk faktörleri şunları içermektedir:

 

 

Sigara


Tütün ürünleri kullanımının, akciğer kanserinin en yaygın nedeni olduğu iyi bir şekilde belgelenmiştir ve tütün ürünleri kullanımı tüm tanıların yaklaşık %80'i ile ilişkilidir. Hiç sigara kullanmamış birinde KHAK görülmesi oldukça nadir bir durumdur. Bununla birlikte, sigara kullanımı akciğer kanserinin tek nedeni değildir.

 

Yıllık 270.000 akciğer kanseri olgusu sigara kullanımıyla ilişkili değildir.

 

Radyasyon


Radyoterapi ile tedavi edilen kişiler, akciğer kanseri gelişimi açısından orta düzey artmış risk altındadır​.

 

Mesleki Riskler


Asbest ve yanıcı gazlar gibi yüksek riskli kanser tetikleyici (karsinojenik) maddelerin kullanımını gerektiren belirli endüstrilerde ve mesleklerde çalışan işçiler daha yüksek risk altında olabilir.

 

Kentsel Hava Kirliliği


Kanıtlar, akciğer kanseri oranlarının şehirlerde, özellikle kentsel hava kirliliği nedeniyle, kırsal yerleşimlere göre daha yüksek olduğunu düşündürmektedir.

 

Kapalı Ortam Hava Kirliliği


Çin'deki ve diğer Asya ülkelerindeki bölgelerde tütün kullanımı olmayan kadınlar düzenli olarak kömür, odun veya diğer katı yakıtların yakıldığı yetersiz havalandırılan evler nedeniyle artmış risk altında olabilir.

 

Diğer Akciğer Hastalıkları


Pulmoner tüberkülozu veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişiler akciğer kanseri açısından artmış risk altındadır.

 

Referanslar :

 

1- Lung Cancer Statistics. Cancer Research UK. Erişim adresi: http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/lung-cancer. Son erişim tarihi: Mayıs 2018.

2- Small Cell Lung Cancer Risk Factors. American Cancer Society. Erişim adresi: https://www.cancer.org/cancer/small-cell-lung-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html. Son erişim tarihi: Mayıs 2018.

3- World Cancer Report 2008. World Health Organization. Erişim adresi: http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf. Son erişim tarihi: Nisan 2018. [Hesaplama: 960.000 (erkeklerde bir yıldaki yeni olgu) + 390.000 (kadınlarda bir yıldaki yeni olgu) = 1.350.000 (bir yıldaki yeni olgular) / 1.350.000/100 = 13.500 (her yıl tanı konulan olguların %1'i) / 13.500 * 20 = 270.000 (bir yıldaki sigara kullanımıyla ilişkilendirilmeyen yeni olgular)]

4- Cancer Stat Facts: Lung and Bronchus Cancer. National Cancer Institute. Erişim adresi: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html. Son erişim tarihi: Mayıs 2018.

5- O'Reilly, et al. Asbestos-related lung disease. American Family Physician.2007; 75 (5): 683–688.

 

Devam etmek istiyor musunuz?