Onkoloji

Akciğer Kanseri Tanı

 

Tanıda ilk yapılması gereken PA akciğer grafisi çekilmesidir. Genellikle soliter pulmoner nodül görülür. Fakat mantar enfeksiyonu, tüberküloz, pnömoni ve metastatik kanser ekarte edilmelidir. Diğer görüntüleme yöntemleri olarak BT, MRI, PET kullanılabilir. Patolojik tanı için balgam sitolojisi, efüzyon sitolojisi, LAP sitolojisi, bronkoskopik biyopsi, torakotomi, VATS ve mediastinoskopi kullanılabilir. Periyodik sitolojik balgam muayeneleri ve akciğer grafileri asemptomatik akciğer kanserini yakalayabilir.

 

 

KHDAK'ın erken dönemde tespit edilmesi, hastaların tedavi yolculuğunu değiştirebilir ve kullanılabilir tedavi seçeneklerini arttırabilir.

 

Erken tanının önündeki bilinen engellerden bazıları şunlardır:

 

 

Genomik testler ve gelişmiş tanı araçları, mümkün olan en iyi sonuçlara ulaşmak amacıyla en iyi tedavinin öngörülmesi için hastalardaki onkojenik mutasyonların belirlenmesini sağlayabilir ve nihayetinde hekimlere ve diğer sağlık mesleği mensuplarına gerçekten kişiselleştirilmiş bir sağlık hizmeti sunma becerisi verebilir.

 

Araştırmalar, kişiselleştirilmiş ilaçların adjuvan dönemde klinik yarar sağlayabileceğini ve gelecekte hastaların erken veya ileri evre kanser tanısı almalarından bağımsız olarak tanı sırasında biyobelirteç testlerinin önerebileceğini düşündürmektedir.

 

Herhangi bir hastanın genetik ayak izinin bilinmesi, risk değerlendirilirken, hastalığa tanı konulurken, doğru bir prognozun belirlenmesinde ve tedaviye karar verilirken daha yüksek kesinlik sağlar. Günümüzde uzmanlar yeni, hayat kurtacı ilaçları sınıflandırarak geliştirebilmekte ve hastaları, tedavi süreci boyunca izleyebilmektedir.

 

Referanslar :

 

1- Non-Small Cell Lung Cancer Treatment –Patient Version (PDQ®). NCI. May 12, 2015. Retrieved 5 March 2016.
2- General Information about Small Cell Lung Cancer (KHAK). National Cancer Institute. Erişim adresi: https://www.cancer.gov/types/lung/hp/small-cell-lung-treatment-pdq. Son erişim tarihi: Mayıs 2018.
3- Cassim S, et al. Patient and carer perceived barriers to early presentation and diagnosis of lung cancer: a systematic review. BMC Cancer. 2019;19(1):25.
4- Blandin Knight S, et al. Progress and prospects of early detection in lung cancer. Open Biol. 2017;7(9):170070. 5. Cancer.net: Lung Cancer - Non-Small Cell: Diagnosis. [İnternet; Mayıs 2021 tarihinde alıntılanmıştır] Erişim adresi: https://www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer-non-small-cell/diagnosis
5- Collins, et al. Lung cancer: diagnosis and management. American Family Physician (American Academy of Family Physicians).2007;75 (1): 56–63.
6- Cancer.net: Lung Cancer - Non-Small Cell: Diagnosis. [İnternet; Mayıs 2021 tarihinde alıntılanmıştır] Erişim adresi: https://www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer-non-small-cell/diagnosis
7- Yıldırım CH, et al. Sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanseri: Tedavi sonuçları ve prognostik faktörler. Türk Onkoloji Dergisi 2015;30(4):188-194

 

Devam etmek istiyor musunuz?