Onkoloji

Akciğer Kanseri Tedavisi

 

Akciğer kanserine yönelik tedavi seçenekleri; kanserin türüne (tümörün histopatolojik tipi) ve evresine, tümörün büyüklüğüne ve akciğerdeki konumuna, mutasyon analizine, hastalığın vücudun diğer kısımlarına yayılıp yayılmamış olmasına ve hastanın genel fiziksel sağlığına (hastanın performans durumu) göre değişiklik göstermektedir.

 

Tedavi seçenekleri aşağıdakileri içermektedir:

 

 

Akciğer kanseri hastalarının üçte ikisinden fazlası, kanser vücudun diğer kısımlarına yayıldıktan sonra geç evrede tanı almaktadır. Cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapiyle dahi akciğer kanseri sağkalım oranları tüm kanser türleri içinde en düşük orandadır. Tedavi edilmemesi durumunda, bu hastalık yedi ayda bir kişinin hayatına mal olabilir.

 

 

Akciğer kanserinin hem klinik koşullarda hem de araştırma koşullarında önemli bir sorun olmaya devam ettiği açıktır. Mevcut tedavilerin yanı sıra yeni bir tedavi seçeneği olan kanser immünoterapisinin ortaya çıkması, hastalara ve ailelere umut vermektedir.

 

Birlikte çalışılarak ve iş birliğine dayalı, multidisipliner bir yaklaşım sağlanarak, hastaların daha kişiselleştirilmiş tedavi yolculukları deneyimlemeleri ve daha iyi sonuçlar elde etmeleri sağlanabilir.

 

Roche olarak, her hastanın kendine özgü ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, daha uzun süreli yanıtlar sağlayabilecek yeni tedavileri araştırarak akciğer kanseri hastaları için en iyi tedavi şansını sağlama konusunda kararlıyız.

 

Referanslar :

 

1- Non-Small Cell Lung Cancer Treatment. Lungcancer.org. Erişim adresi: https://www.lungcancer.org/find_information/publications/163-lung_cancer_101/269-non-small_cell_lung_cancer_treatment. Son erişim tarihi: Mayıs 2018.
2- What's the difference? Small cell and non-small cell lung cancer. Cancer Treatment Centers of America. Erişim adresi: https://www.cancercenter.com/discussions/blog/whats-the-difference-small-cell-and-non-small-cell-lung-cancer/. Son erişim tarihi: Mayıs 2018
3- Radiation Therapy to treat cancer. National Cancer Institute. Erişim adresi: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/radiation-therapy. Son erişim tarihi: Mayıs 2018.
4- Ellis PM. The importance of multidisciplinary team management of patients with non-small-cell lung cancer. Curr Oncol. 2012;19(Suppl 1):S7-S15.
5- Kowalczyk A, Jassem J. Multidisciplinary team care in advanced lung cancer. Transl Lung Cancer Res. 2020;9(4):1690-1698.
6- World Health Organization. World Cancer Report 2008 [document on the internet]. Lyon; 2008; [cited 2016 Nov 21]. Available from: http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf [Calculation: 960,000 (new cases per year in men) + 390,000 (new cases per year in women) = 1,350,000 (new cases per year) / 1,350,000/100 = 13,500 (1% of cases diagnosed each year) / 13,500 * 20 = 270,000 (new cases per year not linked to smoking)]
7- National Cancer Institute. SEER Stat Fact Sheets: Lung and Bronchus Cancer [document on the internet]. NCI online; 2016; [cited 2016 Nov 21]. Available from: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html
8- Tobias, et al. Chapter 12. Cancer and its Management (6th ed.). 2010.Wiley-Blackwell. p. 199.
9- Ellis PM. The importance of multidisciplinary team management of patients with non-small-cell lung cancer. Curr Oncol. 2012;19(Suppl 1):S7-S15.
10- Wao H, et al. Survival of patients with non-small cell lung cancer without treatment: a systematic review and meta-analysis.Systematic Reviews. 2013;2:10.

Devam etmek istiyor musunuz?