Onkoloji

Mide Kanseri Belirtileri, Evreleri ve Ameliyatı

 

Mide Kanseri Belirtileri 


Mide kanseri çoğunlukla erken aşamada teşhis edilemiyor. Çünkü ilk evre belirtileri neredeyse yoktur. Semptomlar ortaya çıktığında, hastalar çoğunlukla bu semptomları ciddiye almıyor. Mide kanseri belirtileri:
· Açıklanamayan kilo kaybı
· Karın ağrısı
· Mide bulantısı veya kusma
· İştahsızlık
· Aşırı yorgunluk
· Yutma güçlüğü

 

Kilo kaybı
 

Aniden kilo kayıpları yaşıyorsanız doktorunuza bildirmeniz gerekir. Aşırı kilo kaybı çok nadir de olsa ilerlemiş kanser semptomu olabilir.

 

Karın ağrısı


Karnın üst kısmında veya göğüs kemiğinin arka kısmında oluşan ağrılar mide kanseri belirtileri arasında görülür.

 

Mide bulantısı veya kusma


Mide kanseri, midede hazımsızlığa ve sindirimde güçlük yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle mide bulantısı ve kusma gibi semptomlar kendini gösterebilir.

 

İştahsızlık


İştahsızlık, mide kanserinin en erken görülen semptomlarındandır. Bu durum kilo kaybına da neden olur.

 

Aşırı yorgunluk


Kırmızı kan hücrelerinin azalması yorgunluğa sebep olabiliyor. Kanserin en bilinen semptomlarından biri sürekli yorgun hissetmektir.

 

Yutma güçlüğü


Yutkunurken ağrı veya yanma hissi; yiyeceklerin boğaza yapışması mide kanseri semptomlarındandır.

 

Mide Kanseri Görülme Yaşı 


Mide kanseri çoğunlukla 55 yaşından sonra görülmektedir. Tanı konulan kişilerin yaş ortalaması 68’dir. Her yıl mide kanseri teşhisi konulan her 10 hastadan 6’sı 65 yaş ve üstüdür.

 

Mide Kanseri Risk Faktörleri 


Aşağıdakiler mide kanseri için risk faktörleridir:

 

Bazı tıbbi durumlar
Bazı genetik koşullar
Diyet
Çevresel nedenler
Aşağıdakiler mide kanseri riskini azaltabilecek koruyucu faktörlerdir:
Sigarayı bırakmak
Helicobacter pylori enfeksiyonunun tedavisi


Aşağıdaki faktörlerin mide kanseri riskini azaltıp azaltmadığı veya mide kanseri riskini etkilemediği bilinmemektedir:

 

Diyet
Diyet takviyeleri

 

Mide Kanseri Evreleri


Mide kanseri teşhisi konulduktan sonra, kanser hücrelerinin midede mi yoksa vücudun diğer kısımlarında mı yayıldığını bulmak için testler yapılır. Kanser başladığı yerden vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.
Mide kanseri için aşağıdaki aşamalar kullanılır:

 

EVRE 0


Mide duvarının mukozasında anormal hücreler bulunur. Bu anormal hücreler kansere dönüşebilir ve yakındaki normal dokuya yayılabilir. Evre 0, in situ karsinom olarak da adlandırılır.

 

EVRE 1


IA ve IB evrelerine ayrılır.

Evre IA: Kanser, mide duvarının mukozasında oluşmuş ve alt mukozaya yayılmış olabilir.
Evre IB: Kanser mide duvarının mukozasında oluşmuş ve alt mukozaya yayılmış olabilir. Kanser yakındaki 1 veya 2 lenf düğümüne yayılmış; veya mide duvarının mukozasında oluşmuş ve kas tabakasına yayılmıştır.

 

EVRE 2


Evre IIA ve IIB'ye ayrılır.

Evre IIA’da kanser;

Submukozaya yayılmış olabilir. Çevredeki 3-6 lenf nodunda görülebilir.
Mide duvarının kas tabakasına yayılmış olabilir. Çevredeki 1-2 lenf nodunda görülebilir.
Subserosaya yayılmış olabilir.

Evre IIB’de kanser;

Submukozaya yayılmış olabilir. Çevredeki 7-15 lenf nodunda görülebilir.
Mide duvarının kas tabakasına yayılmış olabilir. Çevredeki 3-6 lenf nodunda görülebilir.
Subserosaya yayılmış olabilir. Çevredeki 1-2 lenf nodunda görülebilir.
Serosaya yayılmış olabilir.

 

EVRE 3


Evre IIIA, IIIB ve IIIC’ye ayrılır.

Evre IIIA’da kanser;

Mide duvarının kas tabakasına yayılmış olabilir. Çevredeki 7-15 lenf nodunda görülebilir.
Subserosaya yayılmış olabilir. Çevredeki 3-6 lenf nodunda görülebilir.
Serosaya yayılmış olabilir. Çevredeki 1-6 lenf nodunda görülebilir.
Çevredeki dalak, kolon, karaciğer, diyafram, pankreas, karın duvarı, böbreküstü bezi, böbrek, ince barsak ya da arka karın duvarı gibi organlara yayılmış olabilir.

Evre IIIB’de kanser;

Submukozaya yayılmış olabilir. Çevredeki 16 ya da daha fazla lenf nodunda görülebilir.
Subserosaya ya da serosaya yayılmış olabilir. Çevredeki 7-15 lenf nodunda görülebilir.
Çevredeki dalak, kolon, karaciğer, diyafram, pankreas, karın duvarı, böbreküstü bezi, böbrek, ince barsak ya da arka karın duvarı gibi organlara yayılmış olabilir. Çevredeki 1-6 lenf nodunda görülebilir.

Evre IIIC’de kanser;

Subserosa veya serosaya yayılmış olabilir. Çevredeki 16 ya da daha fazla lenf noduna yayılmış olabilir.
Çevredeki dalak, kolon, karaciğer, diyafram, pankreas, karın duvarı, böbreküstü bezi, böbrek, ince barsak ya da arka karın duvarı gibi organlara yayılmış olabilir. Çevredeki 7 ya da daha fazla lenf nodunda görülebilir.

 

EVRE 4


Evre 4'te kanser akciğerler, karaciğer, uzak lenf bezleri ve karın duvarını örten doku gibi vücudun diğer kısımlarına yayılmıştır.

Evreleme sürecinde aşağıdaki testler ve prosedürler kullanılabilir:

 

Endoskopik ultrason
Bilgisayarlı tarama
PET tarama
MRI
Laparoskopi

 

Mide Kanseri Tanısı / Teşhisi


Mide ve yemek borusunu inceleyen testler mide kanserini tespit etmek (bulmak) ve teşhis etmek için kullanılır. Aşağıdaki testler ve prosedürler kullanılabilir:

 

Fiziksel muayene ve aile öyküsü
Kanda tahlilinde olağandışı bir maddenin şüpheli artışı
Tam kan sayımı
Endoskopi
Baryum ile X-ray görüntüleme
Bilgisayarlı tomograti taraması
Biyopsi

 

Mide Kanseri Tedavisi


Mide kanserli hastalar için farklı tedavi türleri vardır. Yedi tip standart tedavi kullanılmaktadır:

 

Cerrahi


Cerrahi, mide kanserinin tüm aşamalarında ortak bir tedavi yöntemidir. Aşağıdaki ameliyat türleri kullanılabilir:
Subtotal gastrektomi: Midenin kanser içeren kısmının, yakındaki lenf düğümlerinin ve tümörün yakınındaki diğer doku ve organların bölümlerinin çıkarılması. Dalak çıkarılabilir.
Total gastrektomi: Tüm midenin, yakındaki lenf düğümlerinin ve yemek borusunun bölümlerinin, ince bağırsakların ve tümörün yakınındaki diğer dokuların çıkarılması. Dalak çıkarılabilir. Yemek borusu ince bağırsaklara bağlanır, böylece hasta yemek yemeye ve yutmaya devam edebilir.
Endoluminal stent yerleştirme: Yiyecek geçişini (arterler veya özofagus gibi) açık tutmak için stent yerleştirme prosedürü. Mideye veya mideye geçişi tıkayan tümörler için, hastanın normal yemek yemesine izin vermek için yemek borusundan mideye veya mideden ince bağırsağa stent yerleştirmek için ameliyat yapılabilir.
Endoluminal lazer tedavisi: Gövde içine bir lazerle bir endoskopun tutturulduğu bir prosedürdür. Laze rile tümörlü bölge temizlenir.
Gastrojejunostomi: İnce bağırsak içine geçişi engelleyen kanserlerde mide kısmını çıkarmak için uygulanan cerrahidir. Mide, gıda ve ilacın mideden ince bağırsağa geçmesine izin vermek için jejunumla (ince bağırsağın bir parçası) bağlanır.

 

Endoskopik mukozal rezeksiyon


Endoskopik mukozal rezeksiyon, erken evre kanseri ve prekanseröz büyümeleri cerrahi olmadan sindirim kanalının kaplamasından çıkarmak için endoskop kullanan bir prosedürdür.

 

Kemoterapi


Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için ya hücreleri öldürmek ya da bölünmelerini durdurmak amacıyla ilaçları kullanan bir kanser tedavisidir. Kemoterapi ağız yoluyla alındığında veya damar veya kas içine enjekte edildiğinde ilaçlar kan dolaşımına girer ve vücuttaki kanser hücrelerine ulaşabilir (sistemik kemoterapi). Kemoterapi doğrudan beyin omurilik sıvısına, bir organa veya karın gibi bir vücut boşluğuna yerleştirildiğinde, ilaçlar esas olarak bu bölgelerdeki kanser hücrelerini etkiler (bölgesel kemoterapi). Kemoterapinin veriliş şekli tedavi edilen kanserin tipine ve evresine bağlıdır.
Gastrik kanseri tedavi etmek için incelenen bir tür bölgesel kemoterapi intraperitoneal (IP) kemoterapidir. IP kemoterapisinde antikanser ilaçları doğrudan periton boşluğuna ince bir tüp vasıtasıyla taşınır.
Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC), mide kanseri için incelenen ameliyat sırasında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Cerrah mümkün olduğu kadar tümör dokusunu çıkardıktan sonra, ısıtılmış kemoterapi doğrudan periton boşluğuna gönderilir.

 

Radyasyon tedavisi


Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini önlemek için yüksek enerjili röntgen ışınları veya diğer radyasyon türlerini kullanan bir kanser tedavisidir. İki çeşit radyasyon terapisi vardır:
Harici radyasyon terapisi, kansere doğru radyasyon göndermek için vücut dışında bir makine kullanır.
Dahili radyasyon terapisi, doğrudan kanserin içine veya yakınına yerleştirilen iğne, tel veya kateterlere yerleştirilmiş bir radyoaktif madde kullanır.
Radyasyon terapisinin veriliş şekli tedavi edilen kanserin tipine ve evresine bağlıdır. Dış radyasyon tedavisi mide kanserini tedavi etmek için kullanılır.

 

Kemoradyoterapi


Kemoradyasyon tedavisi, her ikisinin de etkilerini artırmak için kemoterapi ve radyasyon tedavisini birleştirir. Ameliyat sonrası verilen kemoradyasyon, kanserin geri dönme riskini azaltmak için adjuvan tedavi olarak adlandırılır. Cerrahiden önce verilen, tümörün küçültülmesi (neoadjuvan tedavi) için yapılan kemoradyasyon çalışmaları vardır.

 

Hedefli terapi


Hedefli terapi, normal hücrelere zarar vermeden belirli kanser hücrelerini tanımlamak ve bunlara saldırmak için ilaç veya diğer maddeleri kullanan bir tedavi şeklidir. Monoklonal antikorlar ve multikinaz inhibitörleri, mide kanseri tedavisinde kullanılan hedefe yönelik tedavi türleridir.

 

İmmünoterapi


İmmünoterapi, hastanın bağışıklık sistemini kanserle savaşmak için kullanan bir tedavi yöntemidir. Vücut tarafından üretilen veya laboratuarda yapılan maddeler, vücudun kansere karşı doğal savunmasını arttırmak, yönlendirmek veya eski haline getirmek için kullanılır. Bu tip kanser tedavisine biyoterapi veya biyolojik tedavi de denir.
Bunların yanında klinik çalışmalarda yeni tedavi türleri test edilmektedir. Hastalar klinik bir çalışmaya katılmayı düşünmek isteyebilirler. Hastalar kanser tedavisine başlamadan önce, sırasında veya sonrasında klinik deneylere girebilirler. Mide kanserinden iyileşen hastalara takip testleri uygulanmalıdır.

 

Mide Kanseri Ameliyatı 


Mide kanserinin pek çok evresinde cerrahi operasyon uygulanabiliyor. Eğer hastanın sağlık durumu yeterliyse Evre 0, 1, 2 ve 3’te ameliyata başvurulabilir.
Ameliyat, mide kanserinin türüne ve evresine göre; midenin bir kısmını veya tamamını, yakınlardaki bazı lenf düğümlerini çıkarmak için yapılabilir. İleriki evrelerde bazı organların da alınması gerekebilir.

 

Mide Kanserinde Beslenme 


Kanser teşhisi konulduktan sonra, beslenme alışkanlığınıza özen göstermeniz gerekir. Kanser sırasında ve sonrasında protein bakımından zengin tavuk, balık veya hindi gibi yağsız etler tüketebilirsiniz. Yulaf ezmesi, kepek ekmeği veya tam tahıllı makarna gibi yiyecekler tüketerek enerji seviyenizi artırabilirsiniz. Meyve ve sebzeler vücudun kansere karşı savaşmasına yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Bu nedenle bol bol meyve ve sebze tüketilebilir.

 

Referanslar :

 

1-NATIONAL CANCER INSTITUTE: https://www.cancer.gov/types/stomach (Accessed: 27.11.2023)

 

Devam etmek istiyor musunuz?