Tecentriq Küb/Kt

 

Tecentriq 1200 mg Küb/Kt
Tecentriq 840 mg Küb/Kt

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

Devam etmek istiyor musunuz?