Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

2021 Yılında Akciğer Kanserinde Adjuvan Tedavi, Kime Hangi Tedaviyi Vermeliyim?

Tedavi amaçlı rezeke edilen erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) beş yıllık sağkalım oranları sadece % 50'dir. Tamamen rezeke edilmiş evre T1aN0M0 tümörlerde dahi hastaların % 8'i beş yıl içinde ölmektedir. Evre II hastaların % 25'inden fazlası 5 yıl içinde nüks etmektedir. Bu veriler akciğer kanserinde adjuvant tedaviye ihtiyaç olduğunu ve önemli bir araştırma konusu olduğunu göstermektedir. Lace metaanalizinde adjuvant kemoterapi ile 5-yıllık mutlak fayda %5.4’ tür. Bu fayda Evre 2 ve 3 hastalara için geçerlidir. Postoperatif sisplatin-bazlı kemoterapiler KHDAK’de anlamlı oranda sağkalımı artırmaktadır. Evre IA hastalar için detrimental etkilidir. Birçok faz 3 adjuvan kemoterapi çalışmasında evre 2-3 hastalıkta katkı net iken ilk defa JBR10 çalışmasıyla beklenmedik alt grup analizinde >4 cm (HR, 0.66; 95% CI, 0.39 to 1.14;) 5.yıllık sağkalım  %59 vs %79 olarak gösterildi ve  4 cm ve üstü tümörlerde (Evre 1b) adjuvant katkısı gösterilmiş oldu. Önemli bir soru adjuvanda karboplatin mi sisplatin midir? Bire bir kıyaslayan randomize çalışma olmamakla beraber, adjuvan çalışmalarda büyük oranda sisplatin kullanılmıştır, karboplatin inferior olabilir fakat kanıtlar net değildir. Çalışmalarda en çok tercih edilen rejim sisplatin + vineralbin’ dir. Ameliyattan 4-8 hafta arasında adjuvant kemoterapi başlamak uygundur. Kişiselleştirilmiş kemoterapi yaklaşımı kapsamında yüksek intratümoral ERCC1 olan hastaların kemoterapiden fayda görmeyeceği ve daha az agresif bir tümör fenotipi nedeniyle iyi bir prognoza sahip olacağı , düşük ERCC seviyesi olanların tam tersi agresif bir tümör sahip olacağı ve adjuvant kemoterapiden daha fazla fayda göreceği hipotezine dayanan yaklaşım son yıllarda popülerlik kazanmıştır. International Tailored Chemotherapy Adjuvant Trial: The ITACA çalışması sonuçları 30 Ocak 2021 dünya akciğer kongresinde açıklandı, kemoterapi azaltılan (Tailored) platin verilmeyen tek ajan kemoterapi kolunda medyan OS 96.4 ay iken kontrol kolunda 83.5 aydı, HR:0.76 (%95 cı 0.55-1.04) aradaki fark istatiksel anlama ulaşmamıştır (p= 0.09), nükssüz sağkalım arasında da istatiksel anlamlı fark bulunamadı. Çalışmanın halen beklenen olay sayısı altında kalması nedeniyle uzamış takip sonuçları beklenmelidir. Evre 1 akciğer kanserinin değerlendirildiği ASCO 2019 daki bir çalışmada 2 cm üstü, lenfatik yada vasküler invazyon olan ya da viseral plevral invazyon olan tümörlerde adjuvant kemoterapi OS’ ye %11 lik bir katkı sağlamıştır. Fakat kullanılan kemoterapinin standart olmaması nedeniyle bu çalışma eleştirilmektedir. Yine aynı yıl pemetrexet+sisplatin ile vineralbin+sisplatin kıyaslandığı önemli JIPANG çalışmasında OS ve DFS benzer bulunmuştur, pemetrexet+sisplatin üstünlük gösterememiştir. Fakat toksisitesi vineralbin+sisplatine göre daha az saptanmıştır. Evre IB hastalar (8 th TNM, 4 cm’nin üzeri evre IIA oldu) adjuvan tedavi için değerlendirilebilir. Sisplatin pemetrexet daha az toksik bir rejimdir. Rejimler arası fark olmasa da sisplatin-vinorelbin en çok çalışılmış rejimdir.  Toplam doz sisplatin için 300-400 mg/m2, vinorelbin için 25 mg/m2/hafta (3-4 ay tedavi süresi), sisplatin kontrendike ise karboplatin verilebilir.

 

 

Yazarın önceki yazılarıYAZAR HAKKINDA  


Doç. Dr. Ozan Yazıcı

YAZAR HAKKINDA  
Medikaynak Referanslar

  1. Blumethal, M et al. Current Status and Future Perspectives on Neoadjuvant Therapy in Lung Cancer. JTO Vol. 13. N0. 12: 2018.
  2. Pignon et al. Lung adjuvant cisplatin evaluation: a pooled analysis by the LACE Collaborative Group, JCO 2008; 21:3552-9. 
  3. Butts C, et.al. Randomized phase III trial of vinorelbine plus cisplatin compared with observation in completely resected stage IB and II non-small-cell lung cancer: updated survival analysis of JBR-10. JCO, 2010;28:29-34.
  4. Cortes A, et al.Adjuvant chemotherapy in non-small cell lung cancer: state-of-the-art. Transl Lung Cancer Res, 2015; 4: 191-7.
  5. Yamamoto N, et al. Randomized Phase III Study of Cisplatin With Pemetrexed and Cisplatin With Vinorelbine for Completely Resected Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer: The JIPANG Study Protocol. Clin Lung Cancer. 2018 Jan;19(1):e1-e3.
  6. Novello S, et al.International tailored chemotherapy adjuvant trial: ITACA trial. IASLC World Conference on Lung Cancer (WCLC), anuary 31, 2021