Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ASCO 2021 Kılavuzu; Obez Hastalarda Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapi Dozları Ne Olmalı?

Obezite önemli bir halk sağlığı sorunu olarak devam etmektedir ve vücut kitle indeksinin ≥30 kg/m2’nin üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır. Son 20 yılda Amerika’da obez popülasyonun %30.5’den %42.4’e çıktığı bildirilmiştir. Çoğu sitotoksik ajanın etkinliği için dar terapötik pencerenin olması obez hastalarda vücut yüzey alanının ve sitotoksik tedavilerin dozlarının nasıl hesaplanacağı konusunda kılavuzlara ihtiyaç olduğunu göstermiştir. 2012 yılında ASCO tarafından yayınlanan kılavuzda obez hastalarda kemoterapi dozu hastanın obezite durumundan bağımsız olarak hastanın vücut ağırlığına göre hesaplanması gerektiği vurgulanmış idi. Son 10 yılda özellikle birçok hastalıkta ve endikasyonda etkinliği kanıtlanmış olan hedefe yönelik tedavilerin ve immünoterapötiklerin onay alması obez hastalarda tedavi yönetiminin güncellenmesi gerekliliğini ortaya çıkardı ve ASCO 2021 yılında bu konuda obez hastalarda tedavi önerileri adı altında bir kılavuz yayınladı. Solid tümörlerde ve lenfomalarda yayınlanan birçok retrospektif çalışma ve meta-analizde obez hastalarda sitotoksik tedavilere bağlı toksisitenin obez olmayan hastalar ile benzer olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle ASCO 2021 kılavuzu da obez hastaların sitotoksik kemoterapi dozlarının da obez olmayanlar ile benzer şekilde hesaplanması gerektiğini ve vücut ağırlığına göre dozun hesaplanması gerektiğini belirtmektedir. Ek olarak sabit doz kullanılan kemoterapötik ajanların (örnek bleomisin) sınırlandırılmasını önermektedir. Sabit olmasına rağmen klinik çalışmalarda diğer sitotoksik kemoterapötik ajanların dozlanması kullanılmıştır, sabit dozlamanın stratejiler, toksisite ve etkinlik açısından ağırlık veya vücut yüzey alanı (BSA) bazlı dozlamaya eşdeğerdir. 

İmmün kontrol noktası inhibitörlerinin etkinliği birçok solid tümörde ve lenfomalarda gösterilmiştir. Obez hastalarda leptin seviyesinin artması ile PD-L1 ekspresyonun korelasyonunu gösteren çalışmalar mevcuttur ve bu nedenle immün kontrol noktası inhibitörlerinin daha etkili olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur. Her geçen gün daha sık kullanılan immün kontrol noktası inhibitörleri ile yapılan çalışmalarda immün kontrol noktası inhibitörlerinin obez hastalarda genel sağkalımın daha iyi olduğunu ve toksisitenin biraz daha fazla olduğunu gösteren çalışmalar mevcut olsa da ASCO 2021 kılavuzu obez hastalar ile obez olmayan hastalarda immün kontrol noktası inhibitörlerinin aynı dozda kullanılmasını önermektedir. 

Sabit doz veya vücut ağırlığına bağlı olarak kullanılan hedefe yönelik tedavilerin toksisitelerinin obez hastalar ile obez olmayan hastalar arasında benzer olduğu gösterilmiştir ve bu nedenle hedefe yönelik tedavilerin obez hastalar ile obez olmayan hastalarda benzer dozda kullanılması önerilmektedir. 

Son olarak, obez olan hastalarda gelişen toksisite yönetiminin obez olmayan hastalarda gelişen toksisite ile aynı şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 

Obezite sıklığı global olarak artmaya devam etmektedir. Obezite aynı zamanda, kanser etyolojisinde önemli bir role sahiptir ve birçok kanser tedavisinde obez olan hastaların sonuçları daha kötüdür. Ancak yapılan çalışmalar dikkate alındığında obez olan hastalarda sitotoksik kemoterapilerin, immün kontrol noktası inhibitörlerinin ve hedefe yönelik tedavilerin dozlarının obez olmayan hastalar ile vücut ağırlığı veya vücut yüzey alanına göre aynı şekilde hesaplanması gerekmektedir ve uygunsuz doz modifikasyonu yapılamamalıdır. 

Yazarın önceki yazılarıYAZAR HAKKINDA  


Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

YAZAR HAKKINDA  
Medikaynak Referanslar

  1. Griggs JJ, Mangu PB, Anderson H, et al: Appropriate chemotherapy dosing for obese adult patients with cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol 30:1553-1561, 2012
  2. Griggs JJ, Bohlke K, Balaban EP, Dignam JJ, Hall ET, Harvey RD, Hecht DP, Klute KA, Morrison VA, Pini TM, Rosner GL, Runowicz CD, Shayne M, Sparreboom A, Turner S, Zarwan C, Lyman GH. Appropriate Systemic Therapy Dosing for Obese Adult Patients With Cancer: ASCO Guideline Update J Clin Oncol. 2021 May 3:JCO2100471. doi: 10.1200/JCO.21.00471. Online ahead of print.PMID: 33939491