Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İmmünoterapi ile İlişkili Yan Etkiler Yanıtı Öngörür mü?

Her geçen gün İmmüno-onkolojik tedavilerin etkinliği farklı endikasyonlarda birçok kanser türünde gösterilmektedir ve Checkpoint inhibitörleri ile ilgili deneyimlerimiz her geçen gün artmaktadır. PD1 ve PDL1 inhibitörleri farklı endikasyonlarda monoterapi olarak kemoterapi ile kıyaslandağında hem tüm gradların hem de grad ¾ yan etki oranlarının daha düşük olduğu görülmekte ve daha iyi tolere edilmektedir. Kemoterapötik ilaçların myelosupresyon ve sistemik yan etkilerinden farklı olarak immünoterapötik ajanlar ile cilt, gastrointestinal, karaciğer ve endokrin sistemde başta olmak üzere immün sistem ilişkili yan etkiler görülmektedir. İmmünoterapötik ajanlar ile igili yan etkiler sıklıkla tedaviye geçici olarak ara verilmesi veya geçici glukokortikoid tedavisi ile kontrol altına alınabilmektedir. Nadir olarak glukokortikoidlere yanıt vermeyen yüksek gradlı yan etkiler için ek immünsupresif tedavilere ihtiyaç duyulabilmektedir.

Daha önce yapılan çalışmalarda tirozin kinaz inhibitörleri ve anti-EGFR tedavilere bağlı yan etkilerin artmış tedavi yanıtı ve artmış genel sağkalımla ilgili birçok çalışma yayınlanmıştı. Aynı şekilde immunoterapilerle ilgili immün sistemin aktivasyonu etkinliğin (özellikle güçlü immün aktivasyon) belirtisi olabilir mi? sorusu da hep merak uyandırmıştır. Bazı retrospektif çalışmalarda immün yan etki artıkça yanıt oranının arttığı gösterilmiştir. Aynı şekilde melanom hastalarında immünoterapi tedavisi ile görülen vitiligonun uzun sağkalım ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Maher VE. ve arkadaşları anti-PD1 ve anti-PDL1 inhibitörleri tedavi edilmiş metastatik ürotelyal kanserli hastalarda immün ilişkili yan etkilerin etkinlik üzerine etkileri inceledi. Bu çalışmada anti-PD1 veya anti-PDL1 ile tedavi edilmiş 1747 metastatik mesane kanserli hastaların alındığı 7 çalışmanın havuzlanmış verileri retrospektif olarak incelendi. Anti-PD1 veya anti-PDL1 tedavisine yanıt verenlerde immün ilişkili yan etki %28 oranında görülürken, yanıt vermeyenlerde %12 oranında görüldüğü rapor edildi. İlaç ilişkili yan etkilerin %57’sinin yanıt görülmeden önce görüldüğü belirtilmiş. Bu çalışmada yanıt veren hastalarda immün ilişkili yan etki nedeniyle sistemik glukokortikoid kullanan hastalarda yanıt süresinin olumsuz etkilenmediği de rapor edildi. İmmün ilişkili yan etkiye kadar geçen süre yanıt veren hastalarda yanıt vermeyen hastalara göre daha kısa idi (HR; 1.67, %95 GA: 1.24-2.27). Yaş, cinsiyet, performans durumu, tedavi basamağı, karaciğer metastazına göre düzeltme yapıldığında Genel sağkalım immün ilişkili yan etki görülenlerde görülmeyenlere kıyasla daha yüksek bulunudu (HR; 0.53, %95 GA: 0.43-0.66).

Bu çalışmada sonuç olarak yanıt görülmesinden bağımsız olarak yanıttan önce veya sonra gelişen immün ilişkili yan etkilerin artmış yanıt oranı ve genel sağkalım ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Yazarın önceki yazılarıYAZAR HAKKINDA  


Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

YAZAR HAKKINDA  
Medikaynak Referanslar

  1. Ellen Maher V. et al. Journal of Clinical Oncology 37, no. 30 (October 20, 2019) 2730-2737.https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.19.00318
  2. Weber JS, Hodi FS, Wolchok JD, et al: Safety profile of nivolumab monotherapy: A pooled analysis of patients with advanced melanoma. J Clin Oncol 35:785-792, 2017
  3. Rosenberg JE, Hoffman-Censits J, Powles T, et al: Atezolizumab in patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma who have progressed following treatment with platinum-based chemotherapy: A single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet 387:1909-1920, 2016
  4. Balar AV, Galsky MD, Rosenberg JE, et al: Atezolizumab as first-line treatment in cisplatin-ineligible patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma: A single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet 389:67-76, 2017